Toiminnot

Diofysitismi

Kohteesta Ortodoksi.net

Diofysitismi nimenä perustuu kreikkalaiseen teologiseen, kristologiseen termiin diofysite (kreikaksi: δυοφυσῖται), joka käsittelee Kristuksen, Pyhän Kolminaisuuden toisen persoonan, Pojan, jumalallista ja inhimillistä persoonaa. Termi tulee kreikan sanoista, jotka tarkoittavat ”kahta luonnetta”, viitaten siis Kristuksen kahteen luontoon.

Diofysitismi kuvaa Khalkedonin vuoden 451 ekumeenisen kirkolliskokouksen kantaa. Termiä käyttävät pääasiassa ne, jotka hylkäsivät Khalkedonin kannan. Tällaisia olivat monofysiitit, jotka olivat sitä mieltä, että Kristuksella oli vain yksi luonto ja miafysiitit, jotka olivat sitä mieltä, että Kristuksella oli kaksi luontoa, jumalallinen ja inhimillinen, yhdessä luonnossa. Tätä jälkimmäistä kantaa ilmeni lähinnä nykyisissä orientaalisissa kirkoissa muun muassa kopteilla.

Diofysitismiä käytetään terminä kuvaamaan myös nestoriolaista kantaa: Kristus oli kaksi persoonaa: Ihmis-Jeesus ja Jumala-Jeesus, Logos. Termin käyttö kuvaa niitä, jotka tukivat Khalkedonian kantaa (kuten ortodoksit ja roomalaiskatoliset) ja se syyttää nestorialaisia, jotka eivät hyväksyneet kahden luonnon täydellistä ja jakaantumatonta yhtenäisyyttä yhdessä olemuksessa (hypostasis). Khalkedonialaisille hypostasis oli Jeesuksen yhtenäisyyden keskus (Hänen jumaluutensa ja ihmisyytensä on kuvattu luonteina), kun taas ne, jotka hylkäsivät Khalkedonian määritelmän, näkivät Hänen luontonsa yhtenäisyyden pisteenä. Perimmiltään kyse on enemmän terminologian eroavuudesta kuin todellisen uskon erosta.

HAP