Toiminnot

Hengellisen elämän aakkoset (kirja)

Kohteesta Ortodoksi.net

Kirjan uusimman painoksen (2012) kansi
Kirjan ensimmäisen painoksen (1938) kansi
Pyhittäjä-metropoliitta Dimitri Rostovilainen: Hengellisen elämän aakkoset
Suomennettu piispa Justinuksen venäjänkielisestä käännöksestä
Alkuteos: Алфавит духовный
ISBN - (1938)
ISBN 978-952-5495-24-9 (2012)
ISSN 0356-2085
Julkaisija ja kustantaja: Valamon luostari
Julkaisupäivämäärä: 1938 (1.painos), 2012 (2.painos)
Sivumäärä: 152 sivua (1938) ja 272 (2012)
Koko: 220 mm x 145 mm (1938) ja 207 mm x 130 mm (2012)
Sidos: sidottu / kovakantinen

---

Suomentajan esipuhe vuodelta 1938

Käsillä oleva kirja on käännetty kirkkoslaavin voittoisesta venäjän kielestä, jonka vuoksi sen eräitä kohtia on ollut vaikea saada jo kielten suuresti toisistaan eroavien ilmaisutapojenkin vuoksi käännettävää tekstiä täysin vastaaviksi. Näin on ollut kuitenkin vain hienojen ajatusvivahdusten laita, pääajatusten ollessa aina yhtäpitäviä.

Kirjan nimeksi on otettu »Hengellisen elämän aakkoset». Koska alkuperäisessä tekstissä esiintyviä kirkkoslaavin aakkosia ei ole voitu suomenkielisessä sen enempää kuin venäjänkielisessäkään käännöksessä viimeksi mainittujen aakkosista poikkeavina sovittaa kirjassa oleviin lyhyihin käskyihin, sopisi kirjan nimeksi ehkä paremmin sen sisältöä ja rakennetta vastaava nimitys »Hengellisen elämän opas». Mutta koska venäjänkielisessäkin käännöksessä on siitä huolimatta säilytetty alkuperäinen nimitys »Hengellisen elämän aakkoset», jolla nimellä käännös epäilemättä tunnetaankin parhaiten samaksi alkuperäisen teoksen kanssa, on se suomenkielisessäkin käännöksessä pysytetty.

Kirjan tekijä on ottanut raamatunlauseet kirkkoslaavinkielisestä Raamatusta, jonka teksti paikoitellen eroaa suomenkielisestä (esim. Sananl.6:8). Olemme yleensä seuranneet suomalaiselle lukijakunnalle tuttua suomenkielistä raamatuntekstiä, mutta mitä tässä tekstissä ei ole, olemme kääntäneet slaavilaisesta.

Raamatunlauseita tekijä käyttelee usein sangen vapaasti, esittäen niitä omin sanoin tai lisäten väliin keskelle lausetta omia sivuhuomautuksiaan sekä kertoen lyhyesti koko luvun ajatuksen. Tästä huolimatta hän käyttää suoraa esitystapaa siihen kuuluvine välimerkkeineen.

Tämä »Hengellisen elämän aakkoset» muistuttaa pyhittäjä Abba Doroteoksen »Opetuspuheita». Pyhittäjä-metropoliitta Dimitri Rostovilaisen pyhä elämä ja hänen tunnettu kirjailijakykynsä innostakoot vakavaa, kristillismielistä yleisöä tutustumaan hänen tähän, toistaiseksi ainoaan suomeksi ilmestyneeseen kirjaansa.

Kirjan takakannen teksti vuodelta 2012

Pyhän Dimitri Rostovilaisen (1651-1709) toimittama teos Hengellisen elämän aakkoset ilmestyi suomeksi Valamon luostarin kustantamana ensimmäisen kerran jo vuonna 1938. Teosta voidaan pitää eräänä ortodoksisen hengellisen kirjallisuuden klassikoista.

Piispa Justinus on sanonut Hengellisen elämän aakkosista:

"Pyhä Esipaimen Dimitri, Kristuksen ystävä, valmistaa hyvin huolellisesti ja isällisellä rakkaudella hengellistä ravintoa rakkaille lapsilleen. Hän esittää jokaisen tärkeän ajatuksensa toistamiseen ja eri tavoin, valaistakseen sitä monipuolisesti, kaikkine yksityiskohtineen. Kirja sisältää ajatuksia ja havaintoja, jotka muodostavat kristillisen hengellis-siveellisen elämän perustan."

Sisällysluettelo 1938

 • Suomentajan esipuhe
 • Johdanto: sisältö, esitystapa, ainehiston järjestely
 • Pyhittäjä Dimitrin maailman- ja elämänkatsomus
 • Esipuhe
 • Aakkoset
 • ENSIMMÄINEN OSA
  • Ensimmäinen luku: Aadamin lankeemuksen ensimmäisenä syynä oli ymmärtämättömyys ja täydellinen itsetuntemuksen puute
  • Toinen luku: Ihmisen tulee toimia ymmärtäväisesti ja täyttää Herran käskyt
  • Kolmas luku: Jos ihminen ei kehitä ja selvennä järkeänsä, niin hänellä ei voi olla oikeata ja täydellistä viisautta
  • Neljäs luku: Ihmisen tulee hengellisessä elämässään työskennellä ja kilvoitella niin kauan kuin hän saavuttaa järjen valistuksen
  • Viides luku: Ihmisen on aina seurattava järkensä ja ymmärryksensä ääntä eikä mykkää ruumistaan
  • Kuudes luku: Ihmisen on noudatettava paastoa ja pidättyväisyyttä
  • Seitsemäs luku: Ihmisen tulee karttaa ruumiillisia nautintoja ja etsiä aina hengellistä lohdutusta Herrassa
  • Kahdeksas luku: Ihmisen on aina ja kaikessa seurattava järkeä eikä järjettömiä ruumiillisia himoja
  • Yhdeksäs luku: Ihmisen ei pidä ihailla ulkomuotoa, ettei hän antautuisi lihallisiin himoihin
  • Kymmenes luku: Ihmisen on kartettava siveettömiä ajatuksia ja saastaisia himoja
  • Yhdestoista luku: Aistilliset himot eivät kuulu ihmiselle luonnostaan, vaan ihmiskunta sai ne Aadamin lankeemuksen seurauksena
  • Kahdestoista luku: Ihmisen tulee karttaa kiintymystä maalliseen sekä rauhan ja lohdutuksen etsimistä maallisista nautinnoista; rauhaa ja lohdutusta on etsittävä yksin Herrassa Jumalassa
 • TOINEN OSA
  • Ensimmäinen luku: Ihmisen tulee joka asiassa karttaa turhaa kerskailua
  • Toinen luku. Ihmisen ei pidä liiaksi iloita kunnianosoituksista eikä inhimillisestä maineesta, sillä kumpikin on vaihteleva (petollinen)
  • Kolmas luku: Ihmisen ei pidä tulla mistään ylpeäksi
  • Neljäs luku: Ihmisen tulee aina ja kaikessa nöyrtyä Jumalan ja ihmisten edessä
  • Viides luku: Ihmisen ei tule pitää mitään hyvää omana ansionaan
  • Kuudes luku: Ihmisen ei pidä tuomita toista, vaan tulee tuntea oma pahuutensa
  • Seitsemäs luku. Ihmisen tulee karttaa naurua, tyhjää lorua ja ilvehtimistä
  • Kahdeksas luku: Ihmisen tulee aina katua ja itkeä syntejään vaeltaessaan tässä kyynellaaksossa
  • Yhdeksäs luku. Ihmisen tulee aina muistaa kuolemaa ja karttaa kiintymystä mihinkään ajalliseen
  • Kymmenes luku: Maailmassa ei ole rauhaa, mutta Jumalassa on ikuinen rauha
 • KOLMAS OSA
  • Ensimmäinen luku: Ihmisen tulee karttaa ahneutta ja luottaa yksin Jumalaan
  • Toinen luku: Ihmisen ei pidä kadehtia ketään minkään tämän maailman asian johdosta
  • Kolmas luku: Ihmisen ei pidä vihata ketään eikä kantaa kaunaa ketään kohtaan
  • Neljäs luku: Ihmisen ei pidä liikaa murehtia
  • Viides luku: Kaikki pyhät ihmiset ovat viettäneet koko elämänsä suruissa ja murheissa
  • Kuudes luku: Ihmisen tulee kestää kunniallisesti kaikki, mitä hänelle tapahtuu
  • Seitsemäs luku: Ihmisen ei pidä olla toimettomana, vaan hänen on aina valppaana ahkeroitava Jumalalle otollisissa töissä
  • Kahdeksas luku: Ihmisen ei pidä vajota laiskuuteen eikä masentua, vaan hänen on yöt päivät ahkeroitava ja huolehdittava itsestään
  • Yhdeksäs luku: Ihmisen tulee ylläpitää itsessään harrastusta ja lämpöä Jumalaa kohtaan
  • Kymmenes luku: Ihmisen tulee suunnata kaikki halunsa Jumalaan ja yhtyä Häneen rakkauden sitein
  • Yhdestoista luku. Ihmisen tulee rakastaa ainoastaan Jumalaa eikä tule mitään pitää Hänen rakkauttaan ylempänä
 • Loppulause

Ensimmäinen rukouspsalmi

 • Harras huuto Jumalan puoleen

Toinen rukouspsalmi

 • Harras puhe Jumalalle

Kolmas rukouspsalmi

 • Harras valitus Jumalan puoleen

Neljäs rukouspsalmi

 • Harras pyyntö Jumalalle

Viides rukouspsalmi

 • Harras kiitos Jumalalle Hänen hyvistä teoistaan
 • Epitafi

Sisällysluettelo 2012

 • LUKIJALLE
 • SUOMENTAJAN ESIPUHE
 • JOHDANTO
  • Sisältö
  • Esitystapa
  • Aineiston järjestely
 • PYHITTÄJÄ DIMITRIN MAAILMAN- JA ELÄMÄNKATSOMUS
 • ESIPUHE
 • AAKKOSET
 • ENSIMMÄINEN OSA
  • ENSIMMÄINEN LUKU Aadamin lankeemuksen ensimmäisenä syynä oli ymmärtämättömyys ja täydellinen itsetuntemuksen puute
  • TOINEN LUKU Ihmisen tulee toimia ymmärtäväisesti ja täyttää Herran käskyt
  • KOLMAS LUKU Jos ihminen ei kehitä ja selvennä järkeänsä, niin hänellä ei voi olla oikeata ja täydellistä viisautta
  • NELJÄS LUKU Ihmisen tulee hengellisessä elämässään työskennellä ja kilvoitella kunnes hän saavuttaa järjen valistuksen
  • VIIDES LUKU Ihmisen on aina seurattava järkensä ja ymmärryksensä ääntä eikä mykkää ruumistaan
  • KUUDES LUKU Ihmisen on noudatettava paastoa ja pidättyväisyyttä
  • SEITSEMÄS LUKU Ihmisen tulee karttaa ruumiillisia nautintoja ja etsiä aina hengellistä lohdutusta Herrassa
  • KAHDEKSAS LUKU Ihmisen on aina ja kaikessa seurattava järkeä eikä järjettömiä ruumiillisia himoja
  • YHDEKSÄS LUKU Ihmisen ei pidä ihailla ulkomuotoa, ettei hän antautuisi lihallisiin himoihin
  • KYMMENES LUKU Ihmisen on kartettava siveettömiä ajatuksia ja saastaisia himoja
  • YHDESTOISTA LUKU Aistilliset himot eivät kuulu ihmiselle luonnostaan, vaan ihmiskunta sai ne Aadamin lankeemuksen seurauksena
  • KAHDESTOISTA LUKU Ihmisen tulee karttaa kiintymystä maalliseen sekä rauhan ja lohdutuksen etsimistä maallisista nautinnoista; rauhaa ja lohdutusta on etsittävä yksin Herrassa Jumalassa
 • TOINEN OSA
  • ENSIMMÄINEN LUKU Ihmisen tulee joka asiassa karttaa turhaa kerskailua
  • TOINEN LUKU Ihmisen ei pidä liiaksi iloita kunnianosoituksista eikä inhimillisestä maineesta, sillä kumpikin on vaihteleva (petollinen)
  • KOLMAS LUKU Ihmisen ei pidä tulla mistään ylpeäksi
  • NELJÄS LUKU Ihmisen tulee aina ja kaikessa nöyrtyä Jumalan ja ihmisten edessä
  • VIIDES LUKU Ihmisen ei tule pitää mitään hyvää omana ansionaan
  • KUUDES LUKU Ihmisen ei pidä tuomita toista, vaan tulee tuntea oma pahuutensa
  • SEITSEMÄS LUKU Ihmisen tulee karttaa naurua, tyhjää lorua ja ilvehtimistä
  • KAHDEKSAS LUKU Ihmisen tulee aina katua ja itkeä syntejään vaeltaessaan tässä kyynellaaksossa
  • YHDEKSÄS LUKU Ihmisen tulee aina muistaa kuolemaa ja karttaa kiintymystä mihinkään ajalliseen
  • KYMMENES LUKU Maailmassa ei ole rauhaa, mutta Jumalassa on ikuinen rauha
 • KOLMAS OSA
  • ENSIMMÄINEN LUKU Ihmisen tulee karttaa ahneutta ja luottaa yksin Jumalaan
  • TOINEN LUKU Ihmisen ei pidä kadehtia ketään minkään tämän maailman asian johdosta
  • KOLMAS LUKU Ihmisen ei pidä vihata ketään eikä kantaa kaunaa ketään kohtaan
  • NELJÄS LUKU Ihmisen ei pidä liikaa murehtia
  • VIIDES LUKU Kaikki pyhät ihmiset ovat viettäneet koko elämänsä suruissa ja murheissa
  • KUUDES LUKU Ihmisen tulee kestää kunniallisesti kaikki, mitä hänelle tapahtuu
  • SEITSEMÄS LUKU Ihmisen ei pidä olla toimettomana, vaan hänen on aina valppaana ahkeroitava Jumalalle otollisissa töissä
  • KAHDEKSAS LUKU Ihmisen ei pidä vajota laiskuuteen eikä masentua, vaan hänen on yöt päivät ahkeroitava ja huolehdittava itsestään
  • YHDEKSÄS LUKU Ihmisen tulee ylläpitää itsessään harrastusta ja lämpöä Jumalaa kohtaan
  • KYMMENES LUKU Ihmisen tulee suunnata kaikki halunsa Jumalaan ja yhtyä Häneen rakkauden sitein
  • YHDESTOISTA LUKU Ihmisen tulee rakastaa ainoastaan Jumalaa eikä tule mitään pitää Hänen rakkauttaan ylempänä
 • LOPPULAUSE

ENSIMMÄINEN RUKOUSPSALMI

 • Harras huuto Jumalan puoleen

TOINEN RUKOUSPSALMI

 • Harras puhe Jumalalle

KOLMAS RUKOUSPSALMI

 • Harras valitus Jumalan puoleen

NELJÄS RUKOUSPSALMI

 • Harras pyyntö Jumalalle

VIIDES RUKOUSPSALMI

 • Harras kiitos Jumalalle Hänen hyvistä teoistaan

EPITAFI

 • Rjazanin metropoliitta Stefan Javorskin Epitafi Pyhälle Dimitri Rostovilaiselle