Toiminnot

Ero sivun ”Hetket ja hetkipalvelus” versioiden välillä

Kohteesta Ortodoksi.net

(Ak: Uusi sivu: '''Hetket''' ovat neljä suhteellisen suppeita päivittäisen jumalanpalveluskierron rukouspalveluksia, jotka on merkitty alkuaan toimitettavaksi päivän t...)
(ei mitään eroa)

Versio 12. heinäkuuta 2008 kello 21.03

Hetket ovat neljä suhteellisen suppeita päivittäisen jumalanpalveluskierron rukouspalveluksia, jotka on merkitty alkuaan toimitettavaksi päivän tietyille tunneille. Hetket vastaavat juutalaisten rukoushetkiä. Muun muassa Apostolien teoissa sanotaan (Apt.3:1): ”Pietari ja Johannes menivät temppeliin. Oli rukoushetken aika, yhdeksäs tunti.”

Tällaisia hetkiä on ortodoksisessa kirkossa siis 4 ja ne ovat:

 • I hetki vastaa päivänkoittoa (klo 6.00) ja sillä pyhitetään tuleva päiviä Jumalalle
 • III hetki vastaa aamupäivää (klo 9.00), se kuvaa Pyhän Hengen laskeutumista opetuslasten päälle
 • VI hetki vastaa keskipäivää (klo 12.00), jolloin Kristus ristiinnaulittiin
 • IX hetki vastaa iltapäivää (klo 15.00) ja silloin muistellaan Vapahtajamme kuolemaa

Näiden mukaisesti ortodoksisessa kirkossa on siis ensimmäisen, kolmannen, kuudennen ja yhdeksännen hetken palvelukset. Ensimmäisen hetken palveluksessa siis pyhitetään päivä, kolmannessa hetkessä rukoillaan Pyhää Henkeä laskeutumaan meidänkin päälle. Kuudennessa hetkessä muistellaan Kristuksen ristinkuolemaa ja anotaan, että Kristus kuolettaisi meidänkin synnit, kuten hän kuoletti Adamin synnit. Yhdeksännessä hetkessä kuoleman muistelun lisäksi anomme, että Jumala kuolettaisi meidänkin lihalliset himomme ja pelastaisi meidät.

Nykyisin kaikki nämä hetket toimitetaan hetkipalveluksina, jotka ovat pääasiassa liitetyt päivän muihin jumalanpalveluksiin. I hetki on yleensä aamupalveluksen yhteydessä, sen lopussa. III hetki ja VI hetki liitetään liturgiaan ja ovat siinä ennen varsinaista liturgiaosaa. IX hetki on yleensä liitetty toimitettavaksi ennen ehtoopalvelusta.

Nämä palvelukset yhdessä muitten päivittäiseen jumalanpalveluskiertoon kuuluvien palveluksien kanssa sisältyvät yleensä kirjakokoelmaan, jonka nimi on Hetkien kirja, meillä tunnettu nimillä Horologion (Orologion) tai slaavinkielisenä Tsasoslov.

Jokainen hetki palveluksena rakentuu suunnilleen samalla tavalla:

 • Palvelus alkaa papin alkusiunauksella: ”Kiitetty olkoon Jumalamme …” ja yleensä eräin poikkeuksin Kolmipyhäveisulla (Pyhän Kolminaisuuden virrellä: Pyhä Jumala, Pyhä Väkevä, Pyhä …). Näin tehdään, mikäli tätä palvelusta ei ole yhdistetty toiseen palvelukseen.
 • Alkurukouksien jälkeen kolme lukua Psalmien kirjasta valittuina eri hetkille:
  • I hetki, psalmit 5, 90, 101;
  • III hetki pasalmit 17, 25, 51;
  • VI hetki psalmit 54, 55, 91;
  • IX hetki psalmit 84, 85, 86.
 • Lauletaan päivän, juhlan tai muisteltavan tropari
 • Lauletaan teotokion ja hetken psalmien rukoussäkeitä
 • Rukoillaan kolminaisuusveisut
 • Lauletaan hetkelle valittu kontakki
 • Hetken rukous ”Kristus Jumala, jota kaikkina aikoina ja joka hetki taivaassa sekä maan päällä kumarretaan ja …”
 • Rukoillaan hetkeen liitetty loppurukous
 • Pappi suorittaa loppusiunauksen ja pienen matkaan lähettämisen, mikäli tätä palvelusta ei ole yhdistetty toiseen palvelukseen

Muun muassa paastojen aikana tuossa yleisessä rakenteessa on eräitä hetkikohtaisia poikkeuksia ja toisenlaisia rukouksia.

Suuren paaston aikana toimitetaan jumalanpalvelus, jota nimitetään nimellä hetkipalvelus. Se sijoittuu IX hetken ja ehtoopalveluksen välille. Hetkistä (I, III, VI ja IX) sekä hetkipalveluksesta muodostettu ns. Kuninkaallinen hetkipalvelus toimitetaan joulun ja Kristuksen kasteen (teofanian) aattoina sekä suurena perjantaina.

Katso myös

 • 3. hetki suomeksi, venäjäksi ja slaaviksi (pdf)
 • 3. hetki ja hetkipalvelus maallikon laulamana (pdf)
 • Ennen pyhitettyjen lahjain liturgian hetket (doc)
 • Joulun kuninkaalliset hetket (pdf)

Kirjallisuutta

 • Dimitri Tarvasaho: Ortodoksisen kirkon pyhät toimitukset