Toiminnot

Iisak Niiniveläisen ortodoksiyhteisö

Kohteesta Ortodoksi.net

Helsingin ortodoksisen seurakunnan kansainvälinen Iisak Niiniveläisen ortodoksiyhteisö

St.Isaac of Niniveh the International Orthodox Community of the Helsinki Orhohodox Parish

Helsingin ortodoksisen seurakunnan pyhän Iisak Niiniveläisen kansainvälinen ortodoksiyhteisö v. 1994 -

Helsingin ortodoksisen seurakunnan kansainvälisen Iisak Niiniveläisen ortodoksiyhteisön puheenjohtaja Shimelles Tenaw esitelmöimässä ONL:n vuosijuhlilla Lappeenrannassa 2009.
(kuva © Ortodoksi.net/HAP)
 • Maahanmuutto voimistui 90-luvulla Helsingin seurakunnan alueella
 • Kasvava kansainvälisten orientaalisten ja bysanttilaisten ortodoksien joukko tarvitsi hengellisen kodin ja yhteisen jumalanpalveluskielen (englanti)
 • Pyhä Iisak Niiniveläinen nimettiin yhteisön pyhäksi
 • Yhteisö toimii kiinteänä osana Helsingin ortodoksista seurakuntaa
 • Vuodesta 2000 lähtien saanut toiminta-avustusta seurakunnalta
 • Vuodesta 2002 alkaen avustusta kirkolliskokoukselta toiminnan laajentamista varten
 • Yhteisöllä on omat sääntönsä
 • Yhteisön 7-henkinen johtokunta muodostuu papin lisäksi eri kansallisuuksien edustajista
 • Jäsenmaksua ei peritä

Toimintamuodot

Helsingin ortodoksisen seurakunnan kansainvälisen Iisak Niiniveläisen ortodoksiyhteisön sihteeri Lea Rissanen esitelmöimässä ONL:n vuosijuhlilla Lappeenrannassa 2009, mukana myös kaksi etiopialaista yhteisön edustajaa.
(kuva © Ortodoksi.net/HAP)
 • Kansainvälinen jumalanpalvelus kerran kuukaudessa englanninkielellä (myös muita kieliä käytetään)
 • Jumalanpalvelusten jälkeen järjestetään keskustelutuokio, jossa käsitellään valittuja ortodoksisia aiheita. Keskustelun lomassa on tarjoilua
 • Yhteisö kutsuu kerran vuodessa lähialueelta orientaalisen papin ja diakonin pitämään jumalanpalveluksia ja osallistumaan seminaareihin
 • Yhteisö järjestää orientaaliseen ja bysanttilaiseen ortodoksisuuteen sekä suvaitsevaisuuteen liittyviä seminaareja
 • Yhteisön jäsenet ovat yhteistoiminnassa seurakunnan eri toimialojen sekä muiden maahanmuuttajaryhmien kanssa
 • Yhteisö on pystyttänyt orientaalisten ja bysanttilaisten ikoneiden ja kirkkoesineiden näyttelyn, järjestänyt toimintaansa kuvaavan valokuvanäyttelyn kymmenentenä toimintavuotenaan 2004 sekä toimittanut yhteisön toimintaa esitteleviä valokuvia useisiin seurakunnan näyttelyihin
 • Yhteisö osallistuu mm. ekumeeniseen uskontodialogiin ja on mukana ekumeenisten tapahtumien järjestelyssä
 • Kansainvälinen ortodoksiyhteisö on läsnä jäsentensä elämässä

Yhteisöllisyys seurakunnassa

 • Eri maista tulleiden ortodoksien omaa kansallista identiteettiä ja perinnettä kunnioitetaan korostaen ortodoksikristittyjen yhtenäisyyttä
 • Yhteisön toiminnan pohjana ovat:
  • ortodoksinen uskonto
  • jumalanpalveluselämä
  • kumppanuus
  • ystävyys
  • vertaistuki
  • luottamus
 • Yhteisöllisyys kuuluu kirkon olemukseen
 • Kirkon elämän keskipiste on eukaristia
 • Kirkko heijastaa Pyhän Kolminaisuuden ikonia ihmisten yhteisössä, jonka yhdistävänä voimana on rakkaus

Verkostoituminen

 • Käyntejä eri seurakunnissa; toiminnasta tiedottaminen
  • Kuopio
  • Jyväskylä
  • Tampere
  • Lappeenranta
  • Turku
  • Oulu
  • Hämeenlinna
  • Kotka
  • Vaasa
  • Kouvola
  • Hamina
  • Joensuu
 • Tiedotteiden, materiaalin ja lehden jakaminen. Yhteisten tilaisuuksien järjestäminen ja yhteistyömuotojen etsiminen; toiminnan laajentaminen. Seurakuntien ja kirkkojen esittely St. Isaac’s Newsissä

St.Isaac's News on yhteisön tiedotuslehti.

Yhteisön hallitus

 • Mr. Shimelles Tenaw, puheenjohtaja
 • Mr. Teuvo Laitila
 • Mr. Miikul Pahomov
 • Fr. Patapios (Tapio) Rautamäki
 • Ms. Liisa Toppila
 • Mrs. Lea Rissanen, sihteeri

Osoite:

c/o Helsingin ortodoksinen seurakunta / The Helsinki Orthodox parish
Liisankatu 29 A
00170 Helsinki
e-mail: international(at)nettiviesti.fi


Lea Rissanen / Helsingin ortodoksisen seurakunnan kansainvälinen Iisak Niiniveläisen ortodoksiyhteisö

Katso myös

 • Tutustu yhteisöön PowerPoint-esityksen kautta:

-> Iisak Niiniveläisen ortodoksiyhteisö (suuri tiedosto [35752 Kb], latautuminen hitaalla yhteydellä kestää kauan) (kuvien ja tekstien copyright © Lea Rissanen)