Toiminnot

Ikonineuvosto tarpeen

Kohteesta Ortodoksi.net

Versio hetkellä 3. tammikuuta 2018 kello 00.26 – tehnyt Hannu (keskustelu | muokkaukset) (Ikonineuvosto tarpeen)
(ero) ← Vanhempi versio | Nykyinen versio (ero) | Uudempi versio → (ero)

Kirkkomme Aamun Koitossa - osa 46

Aamun Koitto julkaisi oheisen uutisen perustetusta ikonineuvostosta joulukuussa 1977 ilmestyneessä joulunumerossaan nr. 25/1977. Kirjoittajaksi on merkitty HK.


Ikonineuvosto tarpeen

Vain vajaa kolmannes kirkollisesti aitoja
Aamun Koiton nr. 25/1977 kansilehti


Tänä syksynä ensimmäisen kerran pidetty uusien ikonien katselmus osoitti, että vain pieni joukko ikoninmaalauksen suuressa harrastajajoukossa pystyy kirkollisesti hyväksyttävään työhön. Suuri osa ikonineuvoston hylkää mistä töistä on kyllä maalauksellisesti hyvin tehtyjä, mutta nimenomaan ikonin kirkollinen sanoma on niissä puutteellisesti esitetty. Pidetty katselmus osoitti myös sen että päteviä ikonimaalauksen ohjaajia tarvitaan lisää.

Tähänkin saakka on ollut tapana että myös harrastajien maalaamia ikoneja on kirkollisesti hyväksytty ja siunattu. Usein kuitenkin seurakuntien kirkkoherroilla on ollut vaikeuksia joidenkin yksityiskohtien tarkistamisessa. Epätietoisuuden poistamiseksi ja yhtenäisen käytännön aikaansaamiseksi perustettiin Suomen ortodoksiselle Kirkolle - muiden ortodoksikirkkojen tapaan - ikonineuvosto, joka on piispainkokoukselle neuvoa antavana elimenä.

Arkkipiispa Paavalin mukaan yhä laajenemassa oleva ikoninmaalausharrastus on suositeltavaa, mutta asettaa samalla vaatimuksia myös kirkolle. Tietoutta ikoneista ja siitä, mikä tekee kauniista uskonnollisesta kuvasta ikonin, on lisättävä. Ikonimaalarin tehtävänä ei ole ilmaista itseään, kuten taidemaalarin yleensä, vaan julistaa työllään samaa sanomaa kuin muutkin kirkon traditiot. Onnistuakseen työssään ikonimaalarin tulee tuntea oikeaa uskoa ja uskoa siihen, tämä vaatii suurta nöyryyttä, sanoo arkkipiispa Paavali.

Helsingissä pidetyssä ikoninäyttelyssä oli mukana 53 työtä. Näistä vain 12 sai ikonineuvoston suosituksen. Karjalan hiippakunnassa hyväksymisprosentti nousi hieman korkeammalle, 38 työtä tuotiin esille, näistä 15 sai hyväksymismerkinnän. Yleisimpiä virheitä olivat mm. kirjoitusten puuttumiset. Monogrammit olivat joko väärässä paikassa tai kooltaan sopimattomia. Myös värit ovat tuottaneet vaikeuksia, ikonimaalauksessahan myös väreillä on tarkka merkityksensä.

Asiantuntevan ohjauksen puutteen lisäksi eräänä virheiden alkusyynä ikonineuvoston jäsen Petros Sasaki pitää sitä, että malli on virheellinen. Ikoni maalataan jonkin vanhan ikonin tai kuvan mukaan, tällöin saattaa jo tämä esikuva olla joko puutteellinen tai virheellisesti maalattu. Tästä syystä perehtyminen aiheeseen, ei vain mallia katsomalla, vaan myös lukemalla ja tutkimalla pyhiä kirjoituksia, antaa luotettavan pohjan työn onnistumiselle, sanoo tait. Petros Sasaki.

Ikonineuvostoon kuuluu kuusi jäsentä. Petros Sasakin lisäksi Karjalan hiippakunnasta jäseninä ovat Margit Lintu Rautalammilta ja Auli Pietarinen Ilomantsista. Helsingin hiippakunnan alueelta neuvostoon kuuluvat Silja Sandqvist, Mervi Siilto ja Irina Tschernych - Pått.

Ikonineuvosto on antanut tarkastamistaan töistä lausunnon, jossa jokaisen ikonin kohdalla annetaan ohjeita havaittujen virheiden korjaamiseksi.

Nyt pidetty ensimmäinen katselmus osoitti ikonineuvoston työn tarpeellisuuden. Tämän katselmuksen perusteella annettavat yleisohjeet varmasti auttavat tulevia ikonimaalareita heidän vaikeassa, mutta kiinnostavassa työssään.

Osallistuminen katselmukseen oli vapaaehtoista. Tästä syystä on luonnollista, etteivät läheskään kaikki ikonit olleet mukana. Tästä lähtien on kuitenkin käytäntönä se, että tullakseen kirkollisesti siunatuksi ikoneissa on oltava ikonineuvoston suosittelema piispan hyvksymismerkintä.

HK

(Artikkeli on julkaistu Ortodoksi.netin sivuilla PSHV:n komitean kirjallisella luvalla. Artikkeli on alkuaan julkaistu Aamun Koitossa nr.25/1977, joka ilmestyi 15.12.1977, sivulla 455 [s. 22])

Katso aikaisemmat artikkelien uudelleen julkaisut Ortodoksi.netissä