Toiminnot

Kehotukset

Kohteesta Ortodoksi.net

Kehotukset on osa ortodoksisen liturgian eukaristiaa.

Uskontunnustuksen jälkeen pappi kehottaa seurakuntaa hartaudella ottamaan osaa tulevaan palvelukseen. Pappi sanoo:

Seisokaamme hyvi, seisokaamme pelvossa, ottakaamme vaari, rauhassa uhratkaamme pyhää uhria.

Vastaukseksi kirkossa oleva seurakunta laulaa:

Rauhan laupeutta, kiitosuhria.

Vastaus merkitsee, että seurakunta on valmistautunut kantamaan pyhän uhrinsa. Tämä uhri on oleva laupeus ja rauha kaikkia kohtaan ja toisaalta kiitollisuus Jumalaa kohtaan.

Tämän jälkeen pappi kääntuu kirkkokansan puoleen ja siunaa sen apostolisella siunauksella:

Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. (2.Kor.13:13)

Tällä osoitetaan sakramentin toimittamiseen tarvittavan kaikkien kolmiyhteisen Jumalan persoonien läsnäolo. Kirkkokansa vastaa:

Myös sinun henkesi kanssa.

Pappi edustaa seurakunnan valtuuttamaa kanssapalvelijaa, edessäseisojaa ja siksi seurakunta toivottaa hänelle samoja armolahjoja, jotka pappi valtuutettuna muille seurakuntalaisille kauttansa välittää. Tämän jälkeen pappi kääntyy itään päin ja sanoo seuraavan kehotuksen:

Ylentäkäämme sydämemme.

Toisin sanoen nyt on viimeistään aika luopua kaikasta maallisen elämän ajattelusta ja keskittyö koko mieleltään kiitosuhrin ajattelemiseen. Siksi seurakunta vastaa kehotukseen:

Ylennämme Herran puoleen.

Ja pappi jatkaa kehotuksella:

Kiittäkäämme Herraa.

Johon seurakunta vastaa:

Kohtuullista ja oikeata on kumartaa Isää ja Poikaa ja Pyhää Henkeä, yksiolennollista ja jakaantumatonta Kolminaisuutta.

Tästä eukaristia jatkuu prefatio-osaan.

HAP

Tämä artikkeli on osa sarjasta, jonka otsikko on:
Liturgia
Liturgiaan valmistautuminen
Liturgiset esineet | Jumalanpalveluspuvut | Proskomidi | Hetket | Suitsuttaminen
Opetettavien liturgia
Alkusiunaus | Suuri ektenia | Antifonit eli Vuorolaulut | 1. Psalmi 103 | 2. Psalmi 146 | 3. Jumalan ainokainen kuolematon poika ja Sana | Autuuden lauseet | Pieni saatto | Troparit ja kontakit | Pyhän Kolminaisuuden virsi eli Trisagion | Epistola eli Apostoliset kirjeet | Evankeliumi | Opetuspuhe | Hartauden ektenia | Vainajien ektenia | Opetettavien ektenia
Uskovaisten liturgia
Kerubiveisu | Suuri saatto | Anomusektenia | Proskomidirukous | Nikealais-konstantinopolilainen uskontunnustus

EUKARISTIA ALKAA
1. Anafora eli Lahjain ylentämisen rukous
a. Kehotukset | b. Prefatio | c. Sanctus | d. Anamnesis | e. Epiklesis | f. Muuttuminen | g. Intercessio - Esirukoukset
2. Anomusektenia | 3. Herran rukous | 4. Ehtoollinen
Ambonin takainen rukous | Antidora | Psalmi 34 | Loppusiunaus