Toiminnot

Kirkkoherranvirasto

Kohteesta Ortodoksi.net

Kirkkoherranvirastolla tarkoitetaan Suomen ortodoksisessa kirkossa sitä paikkaa, missä ortodoksisen seurakunnan virallinen kanslia sijaitsee. Tämä sijaitsee yleensä seurakunnan pääpaikkakunnalla, missä on myös seurakunnan pääkirkko.

Sanana "kirkkoherra" tarkoittaa Suomen ortodoksisessa kirkossa suunnilleen samaa kuin luterilaisessa kirkossa. Kirkkoherra johtaa kirkkoherranvirastoa, jossa tosin ei aina ole muita työntekijöitä - etenkään pienissä seurakunnissa - kuin pappi itse ja mahdollisesti kanttori. Suuremmissa seiurakunnissa kansliassa on erillinen työntekijönsä ja seurakunnassa saattaa olla muitakin työntekijöitä, kuten esimerkiksi nuorisotyön- tai diakoniatyöntekijöitä.

Kirkkoherranvirastojen yhteystiedot löytyvät parhaiten joko kirkkokalenterista tai internetistä Suomen ortodoksisen kirkon virallisien web-sivujen (www.ort.fi) kautta kohdasta: "Seurakunnat" ja siellä oman seurakunnan kohdalta: "Yhteystiedot".

HAP