Toiminnot

Kirkkoherra

Kohteesta Ortodoksi.net

Kirkkoherra (venäjäksi: настоятель, kreikaksi: εφημέριος) on ortodoksisessa kirkossa virkanimike. Kreikan ja venäjän kielessä nimi tarkoittaa edessä seisovaa, joka siis korostaa kirkkoherran vastuuta ja asemaa seurakunnassa.

Kirkkoherraksi voidaan valita Suomen ortodoksisen kirkon pappi, joka on valmistunut ortodoksisesta pappisseminaarista tai yliopistosta ja on saanut vihkimyksen pappeuteen. Hiippakunnan piispa asettaa kirkkoherran virkaa hakeneet vaalisijoille 1, 2, ja 3. Vaalisijojen ulkopuolelta voidaan kirkkoherra kuitenkin valita tiettyjen sääntöjen ja huomattavan äänimäärän perusteella.

Piispa voi myöntää kirkkoherralle rovastin arvonimen ja hänelle voidaan myös antaa huomionosoituksena epigonation kanto-oikeus. Luostareissa olevan munkkipapiston arvonimet ovat erilaisia, rovastia siellä vastaa arkkimandriitta. Venäjällä rovasti voi saada joissain tapauksissa myös mitran kanto-oikeuden, jolloin häntä nimitetään mitrarovastiksi. Tämä käytäntö ei ole voimassa Suomen ortodoksisessa kirkossa.


Ortodoksisen kirkon
pappeuden asteet
Lukija
Diakoni | Pappi | Piispa
Ortodoksisen kirkon
diakonien virka- ja arvonimikkeitä
Ipodiakoni (alidiakoni) | Diakoni | Munkkidiakoni (luostareissa) | Ylidiakoni | Arkkidiakoni (luostareissa)
Ortodoksisen kirkon
pappien virka- ja arvonimikkeitä
Pastori | Pappismunkki (luostareissa) | Kirkkoherra | Rovasti | Arkkimandriitta (luostareissa) | Igumeni (luostareissa)
Ortodoksisen kirkon
piispojen virka- ja arvonimikkeitä
Apulaispiispa | Piispa | Metropoliitta | Arkkipiispa | Eksarkki | Patriarkka