Toiminnot

Hiippakunta

Kohteesta Ortodoksi.net

Hiippakunta (kreikaksi: επαρχια, eparhia, venäjäksi: епархия, eparhija) on ortodoksisen kirkon seurakunnista muodostuva hallinnollinen yksikkö, jota johtaa hiippakunnan piispa. Hän voi olla arkkipiispa, metropoliitta tai joissain paikalliskirkoissa pelkästään piispa. Hiippakuntia on yleensä patriarkaatin tai arkkipiispakunnan sisällä.

Hiippakunta on melko itsenäinen hallinnollinen yksikkö, jossa piispan apuna toimii hiippakuntakanslia. Kansliassa voi olla hiippakuntasihteeri ja toimistovirkailija ja muita tarvittavia virkailijoita.

Hiippakunnan piispa on alueensa pappien ja kanttorien ylin esimies ja ratkaisee seurakuntien itsenäisestä asemasta huolimatta useita esimihelle kuuluvia asioita ohitse seurakuntien toimielinten.

Hiippakunnan piispa tarkastaa säännöllisesti (vähintään kerran viidessä vuodessa) jokaisen alueensa seurakunnan, sekä huolehtii oman hiippakuntansa työntekijöiden kouluttamissta ja työn ja olosuhteiden kehittämisestä mahdollisesti yhdessä muiden hiippakuntien kanssa.

Suomen ortodoksinen kirkko on jaettu kolmee hiippakuntaan:

  1. Karjalan hiippakunta, jota johtaa KP Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo
  2. Helsingin hiippakunta, jota johtaa KP Helsingin metropoliitta Ambrosius
  3. Oulun hiippakunta, jota johtaa KP Oulun metropoliitta Panteleimon

Katso myös