Toiminnot

Kuutoset

Kohteesta Ortodoksi.net

Kuusi yhteistyöseurakuntaa Karjalan hiippakunnassa:

Seurakuntien omat kotisivut www.ort.fi -sivuilla

Kuutosten lyhyt historiikki

Helmikuun 2. päivänä 1999 kokoontuivat neljän seurakunnan edustajat yhteiseen kokoukseen Rautalammille Korholan kartanoon. Mukana olivat edustajat Kuopion, Jyväskylän, Pielaveden ja Rautalammin seurakunnista. Kokouksen päätöksenä päätettiin etsiä uusia mahdollisuuksia yhteistyölle. Saman vuoden syksyllä toimintaan mukaan tulivat myös Varkauden ja Mikkelin seurakunnat.

Yhteistyön muotoja on haettu aktiivisesti. Ensimmäiset vakiintuneet muodot sai nuorisotyön yhteistyö leirien, matkojen ja erilaisten tapahtumien kautta. Kuopion seurakunnan virastosta kehittyi pian Pielaveden, Mikkelin, Varkauden ja Rautalammin yhteinen virasto. Jäsenrekisterin hoito ja kirjanpitopalvelut ovat monien osalta keskitetyt Kuopioon. Yhteinen lehti Solea jatkaa ilmestymistään ja toimii nyt jo yli 10.000 ortodoksin tiedotuslehtenä. Olemme myös järjestäneet yhteistä koulutusta työtekijöille ja luottamusmiehille. Diakoniatyö etsii myös yhteisiä mahdollisuuksia. Kahden vuoden ajan on järjestetty alan koulutusta ja mm. kaksi perheleiriä Jyväskylän seurakunnan Pyhäkankaan leirikeskuksessa.

Vuoden 2005 alusta toiminta laajeni ja Iisalmen seurakunta tuli mukaan Kuutosten yhteistyöhön. Edellisen vuoden lopussa Pielaveden seurakunta liitettiin osaksi Kuopion seurakuntaa ja näin Kuutoset säilyi täysilukuisina.

Vastuualueet

Papistolle on jaettu myös toiminnan vastuualueita. Tällä hetkellä vastuujako on seuraava:

Kuutoset jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötään. Uusia toiminnanmuotoja haetaan ja vanhat hyvät pyritään säilyttämään. Yhteistyö on antanut erityisesti pienemmille seurakunnille mahdollisuuden palveluiden parempaan tarjontaan ja pienten voimavarojen keskittämiseen seurakuntatyön keskeisille osa-alueille.

Isä Timo Mäkirinta

Katso myös