Toiminnot

Liturgia (käsikirja)

Kohteesta Ortodoksi.net

Kirjan kansi
Kirjan aukeama, vasemmalla slaaviksi, oikealla suomeksi
(klikkaa kuva hiirellä suuremmaksi)
Божественная литургия / Jumalallinen liturgia
Slaaviksi ja suomeksi toimittanut: Makarios Alatalo
ISBN 978-5-905407-04-8
Julkaisija ja kustantaja: Makarios Alatalo
Julkaisupäivämäärä: (2. painos) 2011
Sivumäärä: 269 sivua
Koko: 150 x 110 mm
Sidos: Sidottu / kovakantinen

Suomen ortodoksinen piispainkokous on antanut luvan julkaista kirjan tekstin koekäyttöön 25.8.2004.

Kirjan toimittajan saatesanat:

Ymmärrätkö myös, mitä luet? (Apt. 8:30)

Tänään tämän diakoni Filippoksen kysymyksen voisi esittää sanoin: " Ymmärrätkö sitä, mitä kuulet? "

Maassamme asuu noin 50 000 venäjää äidinkielenään puhuvaa ihmistä ja useimmilla heistä on ortodoksiset juuret. Heitä käy aktiivisesti jumalanpalveluksissa, sillä osallistuminen seurakuntaelämään antaa maahanmuuttajille turvallisuuden tunnetta ja eri sakramenteista he saavat kaipaamaansa hengellistä ravintoa. Kirkkoon liittyjiä ja palveluksiin osallistuvia olisi varmasti paljon enemmänkin, mikäli kielikynnystä madallettaisiin sopivin keinoin.

Esikuvana tätä työtä laatiessani on ollut Pietarista löytämäni kirja, jossa samojen kansien välissä ektenioiden lisäksi ovat mukana veisut. Tämä kirja mukana on miellyttävää seisoa kirkossa, seurata jumalanpalveluksen kulkua ja rukoillen osallistua siihen. Näin se huomattavasti helpottaa orientoitumaan kirkollista elämää aloittelevaa kristittyä. Liitteessä on kaikille hyödyllistä tietoa.

Sanoihin on merkitty painot tarkistettuina kirkkoslaavinkielisistä jumalanpalveluskirjoista, sillä nykyväestölle kirkkoslaavin kieli on jokseenkin vierasta ja sen painotus poikkeaa venäjän kirjakielestä. Kieliasu ei ole venäjää, vaan se on venäläisillä aakkosilla translitteroitua kirkkoslaavia, jonka sanastoa on selitetty venäjäksi kirjan lopussa. Rinnakkaisteksti helpottaa kielikynnystä.

Suomenkieliset osiot ovat kirkossamme käytössä olevien käännösten mukaisia. Liturgian lisäksi mukaan on otettu kolmas hetki, osa veisuista, ehtoollisrukoukset ja kiitosrukoukset. Proskomidi, papin salaiset rukoukset, sekä joukko muita rukouksia on lisätty 2. painokseen. Korkeasti pyhitetty esipaimen Ambrosius on suonut siunauksensa työlle. Toivon kirjan auttavan jumalanpalveluksissa niin seurakuntalaisia, kuin myös papistoa, sekä uskonnonopetusta ja kerhotoimintaa.

Lappenrannassa, Pt. Makarios Egyptiläisen päivänä 2011

isä Makarios Alatalo

Sisällysluettelo

 • KOLMAS HETKI
 • PROSKOMIDI
 • OPETETTAVIEN LITURGIA
  • Suuri ektenia
  • Ensimmäinen antifoni ja Pieni ektenia
  • Toinen antifoni, Jumalan ainokainen Poika ja Pieni ektenia
  • Kolmas antifoni, Autuuden lauseet, Pieni saatto
  • Sunnuntaipäivien troparit ja kontakit, Pyhän Kolminaisuuden virsi
  • Sunnuntaipäivien Prokimenit ja hallelujat
  • Epistolan ja Evankeliumin lukeminen, Saarna
  • Hartauden ektenia ja Opetettavien ektenia
 • USKOVAISTEN LITURGIA
  • Ensimmäinen ja toinen uskovien ektenia
  • Kerubiveisu, Suuri saatto ja ensimmäinen Anomusektenia
  • Uskontunnustus
  • Eukaristian kanoni
  • Toinen Anomusektenia ja Herran rukous
  • Ehtoollisrukous
  • Herran pyhä ehtoollinen
  • Kiitosektenia ja ambonintakainen rukous
  • Loppusiunaus ja Monia vuosia
  • Kiitosrukoukset Pyhän Ehtoollisen jälkeen
 • LIITE LITURGIAAN
  • Saattolauselmat ja Loppusiunaukset
  • Kahdentoista suuren juhlan troparit ja kontakit
  • Viikonpäivien troparit ja kontakit ja Arkipäivien antifonit
  • Valmistautumisrukoukset Herran pyhän ehtoollisen edellä
  • Pyhän Ambrosius Milanolaisen rukous ja muita rukouksia
  • Aterian siunaus
  • Kirkkovuosi
  • Miten käyttäytyä kirkossa ja muita ohjeita
  • Kirjallisuus