Toiminnot

Muuttuminen

Kohteesta Ortodoksi.net

Muuttuminen on osa ortodoksisen liturgian eukaristiaa.

Muuttumisella tarkoitetaan leivän ja viinin hengellistä muuttumista. Epiklesis-rukouksen jälkeen pappi osoittaa leipää ja sanoo ääneen:

Ja tee tämä leipä sinun Kristuksesi kalliiksi ruumiiksi.

Johon kirkkokansa nykykäytännön mukaisesti vastaa kuluvasti: Amen.

Sen jälkeen pappi osoittaa kalkkia ja siunaten sitä sanoo ääneen:

Ja mitä tässä maljassa on, sinun Kristuksesi kalliiksi vereksi.

Ja jälleen kirkkokansa vastaa. Amen.

Sen jälkeen pappi sanoo vielä:

Muuttaen ne Pyhällä Hengelläsi.

Johon kirkkokansa vastaa kolminkertaisella amenelle: Aman. Amen. Amen.

Täysin selittämättömällä tavalla leipä ja viini muuttuvat rukouksen, siunauksen ja Pyhän Hengen alastulemisen vaikutuksesta hengellisesti Kristuksen todellisisksi Ruumiiksi ja todelliseksi Vereksi. Tuosta muuttumisesta kirjoittaa pyhä Johannes Damaskolainen kirjassaan Ortodoksisen uskon tarkka esitys, IV kirja luvussa XIII:

Tämä Ruumis on todellisella tavalla yhdistynyt jumaluuteen - Ruumis, joka on syntynyt pyhästä Neitseestä, yhdistynyt, ei siten, että taivaaseen ylösmennyt ruumis tulisi jälleen taivaasta alas, vaan siten, että itse leipä ja viini muuttuvat Jumalan Ruumiiksi ja Vereksi. Jos taas kysyt, kuinka tämä tapahtuu, niin riittää sinulle se, että tiedät tämän tapahtuvan Pyhän Hengen avulla ja voimalla samalla tavalla kuin Pyhän Hengen voimalla Herra teki itsellensä ja itsestänsä ruumiin pyhästä Jumalansynnyttäjästä (Luuk.1:26 - 37 ja 2:35). Muuta emme tiedä, vain sen tiedämme, että jumalansana on totinen ja toimiva ja kaikkivoimallinen, vain toimintamuoto on selittämätön.

Kuoron laulaessa tuota veisua Sinulle veisaamme ... pappi ja seurakuntalaiset kumartavat maahan asti Kristuksen Ruumiin ja Veren edessä, sillä nyt Kristus on näkyväisesti läsnä liturgiassa.

HAP

Tämä artikkeli on osa sarjasta, jonka otsikko on:
Liturgia
Liturgiaan valmistautuminen
Liturgiset esineet | Jumalanpalveluspuvut | Proskomidi | Hetket | Suitsuttaminen
Opetettavien liturgia
Alkusiunaus | Suuri ektenia | Antifonit eli Vuorolaulut | 1. Psalmi 103 | 2. Psalmi 146 | 3. Jumalan ainokainen kuolematon poika ja Sana | Autuuden lauseet | Pieni saatto | Troparit ja kontakit | Pyhän Kolminaisuuden virsi eli Trisagion | Epistola eli Apostoliset kirjeet | Evankeliumi | Opetuspuhe | Hartauden ektenia | Vainajien ektenia | Opetettavien ektenia
Uskovaisten liturgia
Kerubiveisu | Suuri saatto | Anomusektenia | Proskomidirukous | Nikealais-konstantinopolilainen uskontunnustus

EUKARISTIA ALKAA
1. Anafora eli Lahjain ylentämisen rukous
a. Kehotukset | b. Prefatio | c. Sanctus | d. Anamnesis | e. Epiklesis | f. Muuttuminen | g. Intercessio - Esirukoukset
2. Anomusektenia | 3. Herran rukous | 4. Ehtoollinen
Ambonin takainen rukous | Antidora | Psalmi 34 | Loppusiunaus