Toiminnot

Raamatun tuomarit

Kohteesta Ortodoksi.net

Raamatun tuomarit (hepreaksi: shôphatîm tai shoftim שופטים ) olivat Israelin johtajia konfederaation, valtioliiton aikana.

Kriisiajan johtajia

Noin vuodesta 1200 eKr. Joosuan Kanaan valloituksesta alkaen aina Israelin kuningaskunnan muodostamiseen saakka 1050 eKr. israelilaiset heimot muodostivat löyhän valtioliiton. Ei ollut olemassa mitään virallista hallitusta, vaan kriisiaikoina ihmiset kutsuivat ad hoc eli ”tätä tehtävää varten” johtajansa, joita kutsuttiin tuomareiksi.

Tuomarin asema

Tuomari on lähinnä kirjaimellinen käännös hepreankielisestä sanasta, jota käytettiin masoreettisissa teksteissä. Hänen asemansa oli sellainen, ettei häntä oltu valittu vaaleilla, eikä se ollut perinnöllinen vaan jossain määrin lakiin perustuva. Ajan tarpeiden mukaisesti tuomarien tehtävät perustuivat lähinnä sotalakeihin ja muuhun oikeudenkäyttöön ja ne ovat jollain tavoin verrattavissa kuninkaiden (mutta ei siis voideltujen kuninkaiden) tehtäviin.

Tuomarit Raamatussa

Toisessa Mooseksen kirjassa (2.Moos.18:25-26) israelilaisten vanhimmista tuli lopulta tuomareita. Tuomarien kirjassa (Tuom.10:2-3) termiä tuomari käytetään Israelin johtajista ja näyttäsi siltä, että heidän oikeutensa olisivat jumalallisia.

1. Samuelin kirjassa (1.Sam.12) profeetta Samuelin jäähyväispuheessa kansalle, hän mainitsee tuomareita nimeltä. Tuomareita oli muitakin kuin Tuomarien kirjassa mainitut 12 tuomaria, Samuelista on sanottu, että hän oli 15 eli viimeinen tuomareista.

Vanhan testamentin 12 tuomaria

Raamatun Vanhan testamentin Tuomarien kirjassa on luokiteltu tuomareiksi 12 henkilöä:

 1. Otniel (hepreaksi: Otni'el Ben Knaz), Kenazin poika Juudan suvusta
 2. Ehud, (hepreaksi: Ehud-Gera) Gerahin poika Benjaminin suvusta
 3. Shamgar, Anathin poika Leevin suvusta
 4. Deborah, (tai Debra, hepreaksi: Dvora / Dəḇôrā,) Efraimin (ja Barakin) suvusta
 5. Gideon, (myös nimeltään Jerubbaal, hepreaksi: Gid'on), Joashin poika Manassen suvusta
 6. Tola, (hepraksi: Tola) Puahin poika Isaskarin suvusta
 7. Jair, (hepreaksi: Ya'ir) Gileadista
 8. Jefta, (tai Jefte, hepreaksi: Yiftach) Gileadista Gileadin poika
 9. Ibzan, Juudan suvusta
 10. Elon, (hepreaksi: Elon) Sebulonin suvusta
 11. Abdon, Hillelin poika, Efraimin suvusta
 12. Samson (tai Simson, hepreaksi: Simson), Manoahin poika, Danin suvusta

Näistä tuomareista on kirjoitettu enemmän vain Ehudista, Deborahista, Gideonista, Jeftasta ja Samsonista. Muut nimet on lisätty listaa mahdollisesti senkin vuoksi että listan lukumääräksi saataisiin juutalaisille uskonnollisesti tärkeä luku 12.

HAP