Toiminnot

Resitatiivi

Kohteesta Ortodoksi.net

Resitatiivi on puheen ja laulamisen välimuoto, laulava lukutapa, jolla siis ilmaistaan ortodoksisessa kirkossa eräitä jumalanpalvelusten tekstejä. Restatiivisen lukutavan eli resitoinnin tarkoitus on estää pyhien tekstien henkilökohtaista värittämistä omalla tunteenomaisella äänensävyllä tai henkilökohtaisilla painotuksilla. Näin tekstien lukija ei voi antaa teksteille omaa yksipuolista tulkintaansa.

Resitointi on peräisin juutalaisuudesta ja sitä käytetään myös muissa uskonnoissa. Esimerkki resitatiivista on myös islaminuskoisten (muslimien) rukouskutsu, joka lauletaan moskeijan tornista, minareetista.

HAP

Katso myös