Toiminnot

Rukouskanoni arkkienkeleille Mikaelille ja Gabrielille

Kohteesta Ortodoksi.net

Kanoni PDF-tiedostona

Ylienkelien Mikaelin, Gabrielien, Rafaelin ja muiden ruumiittomien voimien muistopäivä on 8.11.

1. veisu

8. sävelmä

Irmossi

Kuljettuaan läpi veden kuin kuivaa maata myöten ja paettuaan siten pois Egyptin vaivasta Israel huusi:/ Veisatkaamme Lunastajallemme ja Jumalallemme.

Troparit

Liitelauselma: Pyhät arkkienkelit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.

Pyhien enkelten johtajina te nautitte kirkkaasta Jumalan näkemisestä. Rukoilkaa meidän puolestamme Vapahtajaa, kaiken hyvän Antajaa.
Ruumiittomien henkien joukot ylistävät lakkaamatta uskollisesti Sinua, Vapahtaja, nauttien kyltymättä Sinun kauneudestasi ja loistostasi. Heidän esirukoustensa tähden ole meille armollinen.
Ankarien kiusausten vallassa me uskovat riennämme teidän suojelijoidemme turviinne. Rukoilkaa nyt hartaasti Herraa meidän puolestamme, oi jumalalliset arkkienkelit

Kunnia -- nyt --.

Neitsyt, Sinä, joka Jumalanäitinä synnytit lihassa Jumalan, armollisen Vapahtajan, tule meille turvapaikaksi, satamaksi, suojamuuriksi ja suojelijaksi

3. veisu

Irmossi

Taivaan vahvuuden Luoja ja seurakunnan rakentaja, vahvista minua rakkaudessasi, Sinä kaiken halajamisen täyttymys, uskovaisten tuki, oi ainoa ihmisiä rakastava,

Troparit

Te moninaisten lahjojen koristamat enkelten järjestöjen päälliköt ha ruumiittomien sotajoukkojen johtajat olette kaunistaneet Kristuksen Kirkot jumalallisella kirkkaudella niitä suojellessanne.
Anokaa, myötätuntoiset enkelit, sääliväistä Herraa, että pääsisin osalliseksi taivaallisesta lahjasta. Kutsukaa minut, joka olen elänyt armottomasti ja ilkeästi, katumuksen kautta pelastukseen.
Jumalalliset arkkienkelit, te kunniakkaat Jumalan edessä seisojat, vedoten Jumalan teille osoittamaan suosiollisuuteen vapauttakaa kaikki uskovat hädästä.

Kunnia -- nyt --.

Sinusta, joka olet aikojen alusta ainoa puhdas Neitsytäiti, tuli katoamattoman elämän jumalallinen maja. Sen tähden, oi Kaikkkeinpuhtain, johdata minut nyt esirukouksillasi kuoleman varjon maasta elämään.

4. veisu

Irmossi

Minä kuulin, oi Herra, / kaitselmuksesi salaisuuden, / otin vaarin teoistasi / ja ylistin jumaluuttasi.
Te arkkienkelten joukon johtajapari, vapauttakaa suojaanne kiiruhtavat kaikesta vaarasta.
Te, arkkienkelit, te saatte katsella Jumalan, kaiken hyvän Suojan, kirkkautta. Vapauttakaa meidät, teidän palvelijanne, kauheista onnettomuuksista.
Pyhien rukousten aikana te, enkelit, olette tukijoitani vahvistaen sieluani ja kirkastaen ajatukseni.

Kunnia -- nyt --.

Sinua, Kaikkeinpuhtain Jumalanäiti, enkelten jumalalliset sotajoukot ylistävät pyhin äänin, sillä Sinä olet synnyttänyt heidän Luojansa.

5.veisu

Irmossi

Valista minua käskyilläsi, oi Herra, ja kohotetulla kädellä anna minulle rauhasi, oi ainoa ihmisiä rakastava.

Troparit

Oi arkkienkelit, jotka seisotte Jumalan ympärillä Hänen säteilynsä kirkastamina, pelastakaa meidät, palvelijanne.
Anokaa Valtiasta Jumalaa suomaan meille vapahdus, sillä te olette tukena kuolevaisten lunastuksessa.
Sinä, Vapahtaja, olet tehnyt ruumiittomien voimien päälliköt osallisiksi ja sanomattoman kirkkautesi kunniakkaasta salaisuudesta. Varjele nyt heidän avullaan palvelijoitasi.

Kunnia -- nyt--.

Kutsumme Sinua, oi Kaikkeinpuhtain, salaiseksi mirhaksi, sillä Sinä olet lihassa synnyttänyt Jumalan, joka vuodattaa tuoksuvia armolahjoja.

6. veisu

Irmossi

Minä vuodatan rukoukseni Herralle ja Hänelle myös murheeni ilmoitan, sillä sieluni on tullut täyteen kaikkea pahuutta ja henkeni on lähestynyt tuonelaa. Minä rukoilen kuin Joona: Johdata minut, oi Jumala, pois turmiosta.

Troparit

Nyt te, Jumalan näkijät enkelit, jotka horjumatta seisotte kauhistuttavan valtaistuimen edessä ja saatte nauttia Pyhän Kolminaisuuden valosta, rukoilkaa meidän puolestamme, että teidän suojaanne turvautuen vapautuisimme kiusauksista ja koettelemuksista.
Jumalalliset arkkienkelit, kuivattakaa himojen mädännäisyys ja tyynnyttäkää sairauksien aallokko. Tehkää loppu uskonoppia koskevista pahennuksista ja vapauttakaa meidät esirukouksillanne kaikesta harhaopista.
Oi pyhät enkeljärjestöjen johtajat, jotka seisotte aina Kolminaisuuden edessä ja olette Hänen peljättävien ja sanomattomien salaisuuksiensa silminnäkijöitä, vapauttakaa rukouksillanne meidät kaikki vaaroista ja kiusauksista.

Kunnia -- nyt --.

Kaikkein puhtainta kunniakasta Jumalansynnyttäjää Neitsyttä ylistetään Vapahtajan elävänä häämajana, joka loistaa neitsyyden kirkkain sätein kuin lilja keskellä orjantappuroita.

7. veisu

Irmossi

Juudean nuorukaiset Babylonissa muinoin Kolminaisuuteen uskoen tallasivat pätsin liekkejä ja lauloivat:/ Kiitetty olet Sinä, isiemme Jumala!

Troparit

Moninaisen armon, oi jumalalliset enkeljohtajat, on teille antanut kaikkien Hyväntekijä, jonka Kirkon te olette nyt pelastaneet sen laulaessa: Kiitetty olkoon meidän isiemme Jumala!
Kaikennäkijän voiman vahvistamina te tarkkailette koko maanpiiriä ja suojelette kaikkia, jotka uskoen laulavat: Kiitetty olkoon meidän isiemme Jumala!
Tulkaa, uskovien joukot, yhdessä aineettomien enkelten kanssa kunnioittamaan tätä juhlapäivää ja viettämään uskollisesti Jumalan arkkienkelien muistoa ja huutakaamme heille: Vapauttakaa meidät taudeista.

Kunnia -- nyt --.

Tietäen Sinut, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, pelastuksen satamaksi vapaudumme elämän vaaroista ja pyörteistä huutaessamme Pojallesi: Kiitetty olkoon meidän isiemme Jumala!

8. veisu

Irmossi

Veisuin kiittäkää taivasten Kuningasta, / jota enkelten sotavoimat ylistävät, / ja suuresti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!

Troparit

Ota, Kaikkivaltias, vastaan arkkienkelit, jotka seisovat sanomattoman kunniasi edessä ja sille ylistystä veisaavat, kun he nyt rukoilevat Sinua meidän puolestamme.
Oi jumalalliset arkkienkelit, jotka olette jumaluuden valoja, pyydämme teitä täyttämään meidät kaikki taivaallisella valolla ja kirkkaudella.

Kunnia -- nyt --

Sinä, Jumalanäiti, valaiset kirkkain valonleimahduksin kaikki ne, jotka uskossa tuntevat sinut, joka olet taivaallisia henkiä kunnioitettavampi.

9. veisu

Irmossi

Me, jotka olemme Sinun kauttasi pelastetut, / oi puhdas Neitsyt, / tunnustamme Sinut totiseksi Jumalansynnyttäjäksi / ja yhdessä ruumiittomien voimien kanssa Sinua ylistämme.

Troparit

Kaikkivaltias, kirkasta nyt Kirkkosi, joka hyveissä jäljittelee ruumiittomien voimien kuoroja, ja ympäröi se enkeleilläsi.
Jumalan enkelijohtajat, suokaa sielunpelastus kaikille meille, jotka kunnioitamme teidän kirkasta jumalallista juhlaanne.
Maailman ja oikein uskovien suojelijoina sekä jumalallisten voimien johtajina vapauttakaa meidät sairauksista ja onnettomuuksista.

Kunnia -- nyt --.

Oi Puhtain, aamuruskona Sinä koitit kaikille pimeydessä oleville. Rukoile Kristusta valaisemaan ne, jotka uskoen aina veisaavat Sinun ylistystäsi.

(Käännös on tehty Lintulan luostarissa)

Katso myös