Toiminnot

Rytmissä (kirja)

Kohteesta Ortodoksi.net

Kirjan kansi
Kirjan kuvitusta
Englanninkielisen teoksen kansi
Alkuperäisteoksen kansi
George (Giorgos) Kordis: RytmissäViivan ilmaisuvoima bysanttilaisessa ikonimaalauksessa
Alkuperäisteos: Εν Ρυθμώ: Το Ήθος της γραμμής στη Βυζαντινή ζωγραφική (En Rythmó: To Ethos tes grammés ste Byzantiné zografiké)
Englanninkielinen teos: Icon as Communion: The Ideals and Compositional Principles of Icon Painting
Käännös kreikasta: Jaakko Olkinuora
Toimitus: Merja Merras ja Katariina Husso
Julkaisija/kustantaja: Suomen ikonimaalarit ry
Julkaisuajankohta: maaliskuu 2014
ISBN 978-952-93-3422-3,,
Sivumäärä: 103 sivua
Koko: 235 x 190 mm
Sidos: Liimasidottu / pehmytkantinen

Kirjan takakannen teksti:

Bysanttilainen maalaustekniikka on muuttumatonta, koska se perustuu taiteelliseen järjestelmään määrättyine sääntöineen ja periaatteineen, jotka ohjaavat ikonien maalaamista kaikkina aikakausina ja kaikkien tyylisuuntausten aikana. Koska tällainen järjestelmä on olemasta, on myös mahdollista löytää ja osoittaa sen periaatteet. Nämä periaatteet noudattavat tiettyä logiikkaa ja niiden havaitseminen on ikonimaalauksen oppimisen ensimmäinen vaihe. Nämä periaatteet ovat pysyviä ja muuttumattomia.

Tämä pienimuotoinen tutkielma bysanttilaisesta ikonimaalauksesta sisältää pääasiassa muistiinpanoja ja huomioita bysanttilaisen ikonin piirtämisvaiheesta eli viivojen luomisesta. Tärkeimpänä tavoitteena on kuvata niitä bysanttilaisen taiteen periaatteita, joiden mukaan kasvot, ihmisfiguuri ja kompositio luodaan. Lisäksi tuodaan esille joitakin esimerkkejä suurilta mestareilta. Ne auttavat ymmärtämään paremmin maalaustavan periaatteita.

Kreikkalainen ikonimaalarimestari George Kordis on perehtynyt syvällisesti bysanttilaiseen ikonimaalausperinteeseen ja tuo tässä kirjassaan myös suomalaisten ikonimaalareiden ja muiden ikoneista kiinnostuneiden ulottuville näkemyksiään viivan ja värin komposition ainutlaatuisesta yhdistelmästä.

Kirjan kirjoittaja George Kordis:

George (Giorgos) Kordis (kreik. Γιωργος Κορδης ) on opiskellut Ateenan yliopistossa teologiaa sekä Holy Cross Greek Orthodox School of Theology'ssa USA:ssa teologiaa ja Bysantin taidehistoriaa. Vuonna 1991 hän sai teologian tohtorin arvon Ateenan yliopistossa. Nykyisin hän toimii ikonografian professorina Ateenan yliopistossa. Lisäksi tri Kordis opettaa ikonimaalausta Ateenan taidekoulussa ja Eikonourgian kulttuurikeskuksessa.

1980-luvulla George Kordis työskenteli kyproslaisen ikonimestarin, isä Simeon Symenoun kanssa. Hän on myös opiskellut ikonimaalauksen tekniikkaa Bostonin Taidemuseon koulussa vuosina 1987-1989. Palattuaan Ateenaan hän jatkoi opintoja Fotis Mastichiadiksen johdolla.

Kordis on sekä ikonimaalari että useiden sekulaarien teosten kirjoittaja. Hän on pitänyt näyttelyjä laajasti kotimaassaan ja ulkomailla. Hän on maalannut monia kannettavia ikoneja sekä freskoja kirkkoihin ja muihin pyhiin paikkoihin Kreikassa sekä myös Libanonissa ja Italiassa.

Tri Kordis on perustanut kansainvälisen ikonimaalareitten ryhmän nimeltä EIKONA. Ryhmän tavoitteena on edistää bysanttilaisen ikonimaalauksen perinteitä eri kansallisissa kulttuureissa ja tulkita niitä elävästi ja dynaamisesti nykyajan uskonnollisessa kokemuksessa. Toiminnan lähtökohtana on vakaumus, että ortodoksinen ikonografia on kieli, jota kirkko käyttää puhuessaan ihmiselle.

Ryhmä on vieraillut Suomessa Valamon kansanopistossa kesällä 2011. Tällöin he piirsivät ja maalasivat oman näkemyksensä mukaisia uusia ikoneja, joista osa on vieläkin nähtävissä Valamon kansanopiston seinillä.

Kirjoittajan verkkosivut: www.giorgoskordis.com

Sisällysluettelo

 • Johdanto
 • 1. Viivan rooli bysanttilaisessa ikonimaalauksessa
  • Viivan osuus luotaessa ikonille sisäinen rytmi
  • Viivan heijastava tai perspektiivinen merkitys
  • Ikonin ja sen tarkastelijan keskinäinen yhteys
 • 2. Viivan merkitykset bysanttilaisessa ikonimaalauksessa
 • 3. Luonnokset kommentteineen
  • Pää frontaaliasennossa
  • Kasvot frontaaliasennossa
  • Dynaaminen frontaaliasento
  • Dynaaminen frontaaliasento pystysuoralla akselilla
  • Dynaaminen frontaaliasento kaartuvalla akselilla
  • Hiusten ja parran piirtämisestä
  • Pää puoliprofiilissa
  • Ihmishahmon mittasuhteet
  • Asento ikoneissa, joissa on vain yksi hahmo
  • Ihmishahmo jaettuna kahdeksaan osaan
  • Dynaamisesti S-kirjaimen muodossa seisova hahmo
  • Istuva hahmo
  • Rakennusten ja maiseman piirtämisestä
 • 4. Kompositiosta bysanttilaisessa traditiossa
  • Ortodoksisen temppelin teologinen semantiikka ja bysanttilaisen komposition sisäinen logos
  • Bysanttilaisen tyylin maalaustekniikan synty
  • Bysanttilaisten optiikka
  • Bysantin taiteen komposition laatimisen perusperiaatteet
  • Syvyysvaikutelmasta luopuminen tai sen korvaaminen
  • Komposition selkeytyminen (katharsis)
  • Henkilön tai komposition liikkuminen katsojaa kohti
 • 5. Miten ikonia luetaan esteettisesti
  • Kristuksen hautaaminen ja mirhantuojanaiset haudalla
  • Ristiltä otto
  • Kristuksen kirkastuminen
  • Pyhä Hilarion
  • Kristus valtaistuimella
  • Heprealaisneidot nuoren Jumalansynnyttäjän kanssa
  • Apostolit toteavat Jumalansynnyttäjän haudan tyhjäksi
  • Jalkojen pesu
  • Sarja kolmesta sotilaspyhästä kokovartalokuvina
  • Juudaksen kavallus
 • 6. Luonnoksia eri aiheista
  • Vanhurskas Nooa
  • Karkotus paratiisista
  • Faaraon tytär pelastaa Mooseksen
  • Profeetta Mooses palavan pensaan edessä
  • Abrahamin uhri
  • Vanhurskas Joosef
  • Neitsyt Marian ilmestys
  • Profeetta Elia ennustaa Sanan lihaksitulon
  • Pyhä Edelläkävijä ja Kastaja Johannes opettamassa Jordanilla
  • Sadanpäämiehen palvelijan parantaminen
  • Nainin lesken pojan kuolleista herättäminen
  • Mirhantuojanaiset tyhjällä haudalla
  • Pyhä apostoli Paavali ohjaamassa Johannes Krysostomosta
  • Pyhä runoilija Kassiani kirjoittaa Sanan lihaksitulemisen seurauksista
  • Pyhät vanhurskaat Joakim ja Anna
  • Pyhät vanhurskaat Akvila ja Priskilla
 • Kirjoittajasta