Toiminnot

Troparier och kontakier på vardagar

Kohteesta Ortodoksi.net

Versio hetkellä 27. elokuuta 2009 kello 18.37 – tehnyt Petja (keskustelu | muokkaukset)
(ero) ← Vanhempi versio | Nykyinen versio (ero) | Uudempi versio → (ero)

Troparier och kontakier på vardagar

Måndag: Änglarnas minne

Troparion (4:e tonen)

Er, de himmelska makternas anförare | bönfaller vi oskickliga människor istadigt: | Bevara oss med era böner | och skyl oss under er okroppsliga äras vingar! | Vi nedfaller andäktigt inför er och bönfaller: | Fräls oss ur vår nöd, o ni de himmelska makternas hövitsmän.

Kontakion (4:e tonen)

Ni, de himmelska makternas anförare, | den gudomliga härlighetens tjänare, | änglarnas hövitsmän och männi-kors vägledare. | Bed för oss om godhet och stor nåd, | ni, de himmelska makternas anförare. Tisdag: Johannes Döparens minne

Troparion (2:a tonen)

Den rättfärdiges minne prisas storligt, | men för Dig, o Föregångare, är Herrens vittnesbörd tillfyllest, | ty du visa-de dig sannerligen som den ädlaste bland profeterna | och fick därför i floden döpa Honom, som Du hade förkunnat. | Därför fick Du, som intill döden kämpat för sanningen | även för människorna i dödsriket jublande förkunna den människa vordne Gud, | som tar bort världens synd och ger oss stor nåd.

Kontakion (2:a tonen)

Guds profet och nådens föregångare, | sedan vi funnit ditt huvud på marken som en helig ros, finner vi ständigt bot, | ty du förkunnar än i världen syndaånger. Onsdag: Det heliga Korsets och Gudaföderskans minne

Troparion (1:a tonen)

Fräls, Herre Ditt folk | och välsigna Din arvedel. (Ps 28:9) | Giv Din församling seger över motståndaren | och beva-ra med Ditt Kors Ditt rike.

Kontakion (4:e tonen)

O Kristus Gud, | som av Din fria vilja uppsteg på korset, | ge Din barmhärtighets gåvor åt det folk, som bär Ditt namn. | Stärk dess regering med fridens vapen, | segerns okuvliga tecken. Torsdag: De heliga apostlarnas och den helige Nikolaos Undergörarens minne

Troparion till apostlarna (3:e tonen)

O Ni heliga apostlar, | be till allsmäktige Gud | att ge våra själar syndernas förlåtelse.

Troparion till helige Nikolaos (4:e tonen)

Som trons rättesnöre, mildhetens förebild | och självförsa-kelsens lärare visade sanningen dig för din flock. | Därför har du i din blygsamhet uppnått höghet | och i din fattig-dom rikedom. | Bed, o fader biskop Nikolaos, | Kristus vår Gud |att frälsa våra själar.

Kontakion till apostlarna (2:a tonen)

De orubbliga predikarna, Guds förkunnar, | de främsta bland Dina lärjungar gav Du, Herre, del i Din godhet och gav dem ro, | ty deras verk och död | var Dig mer behag-liga än brännoffer, | Du enda kännare av allas hjärtan.

Kontakion till helige Nikolaos (3:e tonen)

O helige, i Myrra var du | en rätt förrättare av den heliga tjänsten, | ty uppfyllande Kristi evangeliums bud | satsade du, helige fader, ditt liv för ditt folk | och frälste de oskyl-diga från döden. | Därför blev du också helgad | som en stor tjänare av Guds nåds hemligheter. Fredag: Kristi lidandes minne

Troparion (1:a tonen)

Fräls, Herre Ditt folk | och välsigna Din arvedel. (Ps 28:9) | Giv Din församling seger över motståndaren | och beva-ra med Ditt Kors Ditt rike.

Kontakion (4:e tonen)

O Kristus Gud, | som av Din fria vilja uppsteg på korset, | ge Din barmhärtighets gåvor åt det folk, som bär Ditt namn. | Stärk dess regering med fridens vapen, | segerns okuvliga tecken. Lördag: Alla heligas och de hänsovnas minne

Troparion till alla heliga (2:a tonen)

Apostlar, martyrer och profeter, | heliga biskopar, saliga och rättfärdiga, | ni som har kämpat den goda kampen | och bevarat tron; | ni som har er fasta tillförsikt till Frälsa-ren, | vi ropar till er: | bed till Honom, den Gode, | att Han må frälsa våra själar.

Troparion för de hänsovna (8:e tonen)

O enda Skapare, som i djupet av Din visdom beställer allt enligt Din människokärlek | och ger alla det de behöver; för, o Herre Dina tjänares själar till vila, | ty till Dig har de satt sitt hopp, | vår Skapare och Gud.

Kontakion till alla heliga (8:e tonen)

Likt naturens första frukt till skapelsens Skapare | frambär världen som offer till Dig, Herre, de gudabärande marty-rerna. | För deras och för Gudaföderskans förböners skull | bevara Din Kyrka i frid, | o Du Nåderike.

Kontakion för de hänsovna (särskild ton)

Ge, o Kristus, ro med de heliga åt Dina tjänares själar där, var det ej finns smärta, ej sorg, ej heller suckan, men ett liv utan ände.