Toiminnot

Aloite:Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvoston työn tehostaminen

Kohteesta Ortodoksi.net

Suomen ortodoksisen kirkon vuoden 2009 kirkolliskokoukselle

23.6.2009

Aloitteen tekijä: Hannu Pyykkönen ja Mikko Kärki


ORTODOKSISEN KIRJALLISUUDEN JULKAISUNEUVOSTON TYÖN TEHOSTAMINEN

Suomessa julkaistaan ortodoksista kirjallisuutta useiden eri toimijoiden ja kustantajien toimesta. Yhtenä merkittävimmistä toimijoista on Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto (OKJ), joka vuosittain julkaisee oman suunnitelmansa mukaisesti ortodoksista teologisia ja liturgisia kirjoja. Nyt on alkamassa yksi OKJ:n historian merkittävimmistä ajanjaksoista, kun sen suunnitelmissa on julkaista useita ortodoksisia liturgisia perusteoksia (mm. nuottiliturgia, vigiliakäsikirja, euhologion, triodion, epistolakirja, irmologion, akatistoskokoelma, oktoehos, minea, jne.) suomeksi lähivuosien aikana.

Kirkollishallituksen tehtävänä on yhteistyössä piispain kokouksen kanssa koordinoida julkaisuja ja aikatauluja. Piispain kokouksella ei ole asiassa kuitenkaan mitään taloudellista vastuuta, se hyväksyy asiantuntijoita kuultuaan kaikki jumalanpalvelus- ja muut kirkollisissa toimituksissa käytettävät kirjat ennen niiden painamista. Kirkollishallituskin toimii näissä asioissa kirkolliskokouksessa myönnettyjen määrärahojen pohjalta.

Viime aikoina ortodoksisista seurakunnista, työntekijöiltä, kuoroilta, kerhoilta ja kirkon jäseniltä on tullut erilaisia toiveita julkaistavista kirjoista. Osin nämä toiveet ovat kohdanneet julkaisemisen kanssa, osin eivät. Monilla toimijoilla ei myöskään ole aina selkeää kuvaa vuosittain julkaistavasta tai suunnitteilla olevasta materiaalista. Purnausta on ollut myös siitä, etteivät tuotetut julkaisut kaikin osin vastaa potentiaalisten käyttäjien tarpeita ja kysyntää.

Toiveita on esitetty, että

  • asiantuntijoiden valintaan kirjaprojekteissa,
  • teosten mahdollisimman läpinäkyvään toimittamiseen ja
  • toimivan julkisen palautejärjestelmän käyttöönottoon jo työskentelyvaiheessa sekä
  • mahdollisimman laajan kokeilu- ja koekäyttömahdollisuuden tarjoamiseen

kiinnitettäisiin myös enemmän huomiota.

Siksi esitämme, että Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto laatii vuosittain kokoontuvalle kirkolliskokoukselle oman OKJ:n toimintakertomuksen ortodoksisen kirjallisuuden edellisen vuoden julkaisuista ja toiminnasta sekä toimintasuunnitelman seuraavan kalenterivuoden tai pitemmänkin aikajakson toiminnasta ja julkaistavista ortodoksisista kirjoista, joiden julkaisemista kirkolliskokous tukee myöntämällä siihen talousarviossa tarvittavia määrärahoja. Kirkolliskokous voi halutessaan määritellä myös päätöksessään päälinjoja ja suuntaviivoja julkaisutoiminnalle tehtyjen kertomusten ja suunnitelmien pohjalta.

Kaikessa kirkon parissa tehtävässä julkaisutoiminnassa on pyrittävä mahdollisimman suureen taloudellisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen kaikilta osin unohtamatta kirkon asettamia tarpeita sen perustehtävien suorittamisessa.

Vielä esitämme, että kirkon piirissä olevien valtakunnallisten, hiippakunnallisten ja seurakuntien omien aikakauslehtien julkaisutoiminnan kirkollista koordinointia, ohjausta ja seurantaa tulisi mahdollisuuksien mukaan siirtää enemmän OKJ:n tehtäväksi ja luontevaksi osaksi OKJ:n toimintaa. Näin voitaisiin samalla tämän työn ohessa turvata näiden lehtien jatkuvuus ja taloudellisuus sekä julkaistavien artikkelien järkevä ja tarkoituksenmukainen koordinointi. Samaa materiaalia voitaisiin käyttää useissa eri alueilla ilmestyvissä lehdissä ja näin vähentää päällekkäistä työtä.

Kirkolliskokous voi saatujen selvitysten perusteella määritellä myös tällaiselle julkaisutoiminnalle päälinjat ja ohjata päätöksillään osaltaan kaikkea julkaisutoimintaa oman kirkon kannalta tarkoituksenmukaiseen ja koko kirkkoa palvelevaan suuntaan.

Hannu Pyykkönen

kirkolliskokousedustaja

Mikko Kärki

kirkolliskokousedustaja


-> Anna palautetta. Mainitse palautteessa aloitteen nimi. ~ ~ ~ Katso aloitteesta annettuja kommentteja (1 kpl) <-

-> Takaisin aloitteiden aloitussivulle