Toiminnot

Antiokian syyrialaisortodoksinen kirkko

Kohteesta Ortodoksi.net

Ensimmäisten vuosisatojen aikana Antiokian kirkosta tuli yksi kristillisen maailman suurista keskuksista. Mutta Khalkedonin ekumeeninen kirkolliskokous sai aikaan hajaannusta sielläkin. Kaupungeissa kirkolliskokouksen mukainen oppi vahvistui, mutta maaseudulla se kohtasi vastustusta.

600-luvulla Edessan piispa Jakob Baradai lähetti piispoja ja pappeja saarnaamaan alueelle kristinuskoa niille, jotka olivat tulleet erotetuksi kirkosta Khalkedonin kirkolliskokouksessa. Näistä muodostui myöhemmin ryhmä, jota kutsutaan mm. jakobiiteiksi ja joiden oma liturgia on länsisyyrialainen tai antiokialainen ja muu traditio syyrialaista.

Persialaisten ja myöhemmin arabien valloitukset katkaisivat Bysantin vaikutuksen alueella ja johtivat myöhemmin Syyrian kirkon kehittymiseen. Mongolien invaasio tuhosi suuren osan syyrialaisista kirkoista ja luostareista 1400-luvulla ja johti pitkään rappiotilaan. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen kauheudet jatkuivat itä-Turkissa ja tämä johti yhteisön hajaantumiseen.

Antiokian orientaalikirkko nykyään

Nykyäänkin moni Irakin ja Syyrian ortodoksi elää emigranttina Libanonissa. Suurin yhteisön häviäminen on tapahtunut kaakkois-Turkissa. Moni syyrialaisortodoksi on muuttanut pois maastaan Yhdysvaltoihin ja Eurooppaa taloudellisista ja poliittisista syistä.

Syyrian patriarkan keskuspaikka sijaitsi Antiokiassa vuoteen 1034 saakka ja sen jälkee vv. 1034 – 1290 Mar Barsauman luostarissa, vv. 1293 – 1924 Der ez-Za’faranin luostarissa, vv. 1924 - 1959 Homsissa Syyriassa ja viimein vuodesta 1959 alkaen Damoskoksessa Syyriassa.. Noin 1,7 miljoonaista kirkkoa (josta 1,2 miljoonaa on Intiassa) johtaa Antiokian ja koko Idän syyrialainen patriarkka Ignatius Zakka I. Jäsenet ovat diasporassa olevien lisäksi levittäytyneet Syyriaan, Libanoniin, Turkkiin, Israeliin ja Intiaan.

Vuonna 2000 Pyhä Synodi muutti kirkon virallisen nimen Antiokian syyrialainen ortodoksinen kirkko nykyiseksi nimeksi Antiokian syyrialaisortodoksinen kirkko.

Artikkelisarjan ensimmäisessä osassa manittua sekaannusta eri kirkkokuntien välillä lisää melkoisesti se seikka juuri Antiokiassa, että siellä on oma patriarkkansa, joka käyttää nimitystä Antiokian patriarkka seuraavilla kirkoilla:

  • Antiokian ja koko idän ortodoksinen patriarkaatti (or),
  • Antiokian syyrialais-ortodoksinen kirkko (oo),
  • Antiokian maroniittipatriarkaatti ('u'),
  • Antiokian melkiitti kreikkalaiskatolinen patriarkaatti ('u') sekä
  • Antiokian syyrialaiskatolinen patriarkaatti ('u').

(Merkinnät: (or) = kuuluu ortodoksiseen kirkkoon, (oo) = kuuluu orientaaliortodokseihin, (u) = kuuluu uniaatteihin roomalaiskatolisiin.)

Hannu Pyykkönen