Toiminnot

Apologiat & Dialogi Tryfonin kanssa (kirja)

Kohteesta Ortodoksi.net

Kirjan kansi
Justinos Marttyyri: Apologiat & Dialogi Tryfonin kanssa
Suomennos: Matti Myllykoski & Outi Lehtipuu
Toimittanut Matti Myllykoski
ISBN 978-952-459-035-0
Julkaisija ja kustantaja: Gaudeamus / Yliopistokustannus Oy, HYY Yhtymä
Julkaisuajankohta: 2008
Sivumäärä: 366 sivua
Koko: 235 mm x 160 mm
Sidos: sidottu / pehmytkantinen

Takakannen teksti:

Justinos Marttyyri (noin 100-165) oli toisen vuosisadan tunnetuimpia ja tuotteliaimpia kristittyjä kirjoittajia, ja häntä voi luonnehtia ensimmäiseksi kristityksi filosofiksi. Justinos haki teologialleen perusteluja keskustelemalla aikansa platonilaisten ajattelijoiden kanssa. Hänen kirjoituksensa paljastavat, miten kristillisyys kehittyi Rooman valtakunnassa ennen voittokulkuaan. Ne valottavat myös syitä siihen, miksi pienestä juutalaisesta liikkeestä kehittyi vähitellen Rooman valtakunnan johtava uskonto.

Justinos halusi osoittaa, että Jeesus on Jumalasta syntynyt ja siten itsekin Jumala. Edeltäjiään suoraviivaisemmin hän teki Vanhasta testamentista kristittyjen omaisuutta ja käytti sitä Kristuksen hylänneitä juutalaisia vastaan. Pakanoille hän puolestaan halusi osoittaa, että Jumala oli jo aikojen alussa levittänyt Jeesuksen opin alkeita kaikkien kansojen keskuuteen. Näin ollen kristinusko on ainoa totuus, ja kaikki hyvät ihmiset ovat kaikkina aikoina eläneet sen mukaan.

Teos sisältää suomennokset kaikista tunnetuista Justinoksen kirjoituksista sekä suomalaisten asiantuntijoiden laatimat yksityiskohtaiset selitykset.

Sisällysluettelo

 • Justinos Marttyyrin maailma (Matti Myllykoski)
 • APOLOGIAT Suomennos Matti Myllykoski
  • Ensimmäinen apologia
   • Kristittyjä vastaan esitetyt syytökset ovat vääriä ja epäoikeudenmukaisia (2-3)
   • Kristityt eivät ole ateisteja eivätkä pahantekijöitä (4-8)
   • Kristityt palvovat elävää Jumalaa, joka on kaiken Luoja ja oikeudenmukainen tuomari (9-13)
   • Kristuksen opetukset osoittavat kristinuskon moraalisen voiman (14-17)
   • Pakanoiden myytitkin tukevat kristinuskon opetusta ikuisesta rangaistuksesta ja jumalallisesta Sanasta (18-22)
   • Kristinusko on pahojen henkien aiheuttaman pakanuuden yläpuolella (23-29)
   • Profeettojen toteutuneet ennustukset osoittavat, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika (30-42)
   • Ihminen voi vapaasti päättää, valitseeko pelastuksen vai rangaistuksen (43-45)
   • Kristus on kaikkien ja kaikkina aikoina eläneiden ihmisten tuomari (46-53)
   • Pahat henget ovat saaneet pakanat matkimaan Kristusta ja vääristelemään hänen sanomaansa (54-58)
   • Platon käytti Moosesta lähteenään (59-60)
   • Kristittyjen kultti on sopusoinnussa heidän nuhteettoman elämänsä kanssa (61-67)
   • Päätössanat (68)
  • Toinen apologia
   • Kristittyjä vastaan puhjennut vaino on epäoikeudenmukainen (1-3)
   • Kristittyjen elämällä maailmassa on jumalallinen tarkoitus (4-7)
   • Vain kristityillä on koko Sana, ja he elävät sen mukaista elämää (8-13)
   • Vetoomus oikeudenmukaisen tuomion puolesta (14-15)
 • DIALOGI TRYFONIN KANSSA

Suomennos Outi Lehtipuu (ensimmäinen päivä) / Suomennos Matti Myllykoski (toinen päivä)

  • Ensimmäinen päivä
   • Johdanto (1-8)
   • I Jumala on solminut uuden liiton Kristuksessa
    • Uusi liitto kumoaa vanhan liiton (8-11)
    • Jeesuksen uhrikuolema ja sydämen ympärileikkaus syrjäyttävät vanhan liiton rituaalit (12-15)
    • Laki annettiin juutalaisille heidän rikkomustensa ja kovasydämisyytensä vuoksi (16-22)
    • Laki on ristiriitainen, vain usko Jeesukseen pelastaa (23-29)
    • Kirjoitukset todistavat Kristuksen tulevan kaksi kertaa: aihaisuudessa ja kunniassa (30-39)
    • Mooseksen lain rituaalit ja uhrit ovat vertauskuvia Kristuksesta (40-43)
    • Ennen Kristusta eläneet pelastuvat noudattamalla Jumalan ikuista ja yleistä moraalilakia (44-47)
   • II Jeesus on ennalta ilmoitettu Kristus
    • Johannes Kastaja oli Elia, Jeesuksen edelläkävijä (48-51)
    • Kristus ilmestyy kaksi kertaa (52-54)
    • Kristus on toinen Jumala (55-63)
    • Kirjoitukset ennustavat neitseellisestä syntymästä (64-74)
  • Toinen päivä
    • Jeesus on jumalallista alkuperää ja syntynyt ihmeellisesti (74-78)
    • Kirjoitukset puhuvat langenneista enkeleistä, tuhatvuotisesta valtakunnasta ja vääristä profeetoista (79-82)
    • Kirjoitukset todistavat Kristuksen taivaaseenastumisesta, neitseellisestä syntymästä sekä ristinpuusta (83-86)
    • Pyhä Henki tuli Jeesukseen jo ennen kastetta (87-88)
    • Kirjoitukset osoittavat, että Kristuksen täytyi tulla ristiinnaulituksi (89-97)
    • Erityisesti psalmi 22 todistaa Kristuksen ristiinnaulitsemisesta (98-106)
    • Juutalaisille annetaan Joonan merkki (107-108)
   • III Kristityt ovat tosi Israel
    • Kristus ilmestyy kaksi kertaa (109-112)
    • Jeesuksen nimi esiintyy kirjoituksissa (113-116)
    • Pakanakansoille on koittanut toivo ja heistä kootaan pyhä kansa (117-121)
    • Pakanakansojen kristityt ovat tosi Israel - eivät juutalaiset eivätkä heidän proselyyttinsä (121-124)
    • Kristus on Sana, jolla on monta nimeä (125-129)
    • Kristityt saavat perintöosan ja juutalaiset syrjäytetään (130-140)
    • Juutalaisia kehotetaan parannukseen (141)
    • Justinos jättää jäähyväiset (142)
 • JUSTINOKSEN MARTTYYRIKUOLEMA Suomennos Matti Myllykoski
 • SELITYKSET
  • Apologiat (Matti Myllykoski)
   • Ensimmäinen Apologia
   • Toinen Apologia
  • Dialogi Tryfonin kanssa
   • Ensimmäinen päivä (Outi Lehtipuu)
   • Toinen päivä (Matti Myllykoski)
 • ANTIIKIN KIRJALLISUUDEN TEOKSET JA LYHENTEET
 • TUTKIMUSKIRJALLISUUS
 • RAAMATUNKOHTAHAKEMISTO
 • ASIAHAKEMISTO