Toiminnot

Apostoliset isät (kirja)

Kohteesta Ortodoksi.net

Kirjan kansi
Niko Huttunen & Joona Salminen & Ulla Tervahauta (toim.): Apostoliset isät – Kokoelma varhaiskristillisiä kirjoituksia
ISBN 978-952-7272-03-9
Julkaisija / kustantaja: Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura (julkaisu 290) – osta tai Tiedekirjan kautta
Julkaisupäivämäärä: helmikuu 2020
Sivumäärä: 294 sivua
Koko: 215 mm x 155 mm
Sidos: sidottu / kovakantinen

Tämän teoksen ensimmäinen käännös ilmestyi 1989 Heikki Koskenniemen toimittamana.

Terminä Apostoliset isät voi viitata sekä ryhmään varhaiskristillisiä kirjoittajia (ensimmäisiin kirkkoisien joukossa) että erityiseen kokoelmaan heidän kirjoituksiaan, kuten tässä tapauksessa. Termi tuli yleiseen käyttöön 1600-luvulla Jean Baptiste Cotelierin teoksesta Patrum qui temporibus apostolicis floruerunt opera (Apostolisena aikana vaikuttaneiden pyhien isien työt).

Apostoliset isät olivat eräällä tavalla apostolien välittömiä seuraajia ja oppilaita. He olivat linkkejä myöhempien sukupolvien välillä Jeesuksen tunteneisiin apostoleihin. Lista siitä, keitä olivat apostoliset isät, on vaihdellut. Heihin on luettu kuuluvaksi muiden muassa:

Apostolisten isien kirjoitukset olivat ensimmäisiä tunnettuja kristillisiä kirjoituksia Uuden testamentin kokoamisen jälkeen ja jotkut halusivat niitä jopa lisättäväksi UT:n kaanoniin (kuten esimerkiksi pyhän Klemens Roomalaisen kirjeet). Kaikki apostolisten isien kirjoitukset eivät nykykäsityksen mukaan täytä kaikkia oikeaoppisen kristillisyyden määritteitä ja useat niistä kuuluvat deuterokanonisiin (apokryfisiin) kirjoituksiin.

Ortodoksi.net / HAP
14.2.2020

Takakannen teksti:

Apostolisten isien kirjoitukset johdattavat lukijansa kristinuskon varhaisimpiin vaiheisiin. Kirjoitukset ovat syntyneet itäisen Välimeren alueella, ja Roomassa 100-200-luvuilla. Monet niistä ovat nauttineet suurta arvovaltaa läpi kirkon historian, toiset puolestaan on otettu osaksi kokoelmaa vasta uudella ajalla. Vaikka kirjoitusten yhteyksiä apostoleihin ei voida historiantutkimuksen keinoin osoittaa, niiden on ajateltu edustavan apostolien ja näitä seuranneen ajan perintöä.

Kokoelman kirjoitukset herättävät jatkuvasti kiinnostusta, ja kokoelma nyt saatavissa uutena suomennoksena. Käännöstyössä on pyritty palvelemaan mahdollisimman laajaa lukijakuntaa. Jokaiseen käännöksen yhteyteen on laadittu johdanto ja selitykset.

Sisällysluettelo

 • Lukijalle
 • Ensimmäinen Clemensin kirje (Suomennos: Siiri Toiviainen Rø)
 • Toinen Clemensin kirje (Suomennos: Kaija Kujanpää)
 • lgnatioksen kirjeet (Suomennos: Niko Huttunen)
  • Efesoksen kristityille
  • Magnesian kristityille
  • Tralleksen kristityille
  • Rooman kristityille
  • Filadeifian kristityille
  • Smyrnan kristityille
  • Polykarpokselle
 • Polykarpoksen kirje fiilppiläisille (Suomennos: Nina Nikki ja Outi Kaltio)
 • Polykarpoksen marttyyrikuolema (Suomennos: Susanna Asikainen)
 • Didakhe - Kahdentoista apostolin opetus (Suomennos: Anne-Marit Enroth- Voitila)
 • Barnabaan kirje (Suomennos: Nina Nikki)
 • Hermaan Paimen (Suomennos: Ulla Tervahauta, Susanna Asikainen, Raimo Hakola, Outi Lehtipuu ja Outi Kaltio)
  • Näyt
  • Käskyt
  • Vertaukset
 • Kirje Diognetokselle (Suomennos: Joona Salminen)
 • Quadratuksen katkelma (Suomennos: Niko Huttunen)
 • Papias ja hänen kirjoituksensa (Suomennos: Jouni Harjumäki, Niko Huttunen ja Outi Kaltio)
 • Apostolisten isien kirjoitusten lyhenteet
 • Raamatunjakeiden hakemisto