Toiminnot

Asteiden kirja

Kohteesta Ortodoksi.net

Asteiden kirja (latinaksi: Liber graduum, syyriaksi: Ketaba de-masqata / ”Nousun kirja”) on yksi tärkeimmistä syyrialaisista uskonnollisista teoksista. Kirjan on kirjoittanut anonyymi kirjoittaja, joka ilmeisesti on kuulunut kuitenkin kirkon johtohenkilöihin. Kirja sisältää hengellistä ohjausta ja on oletettavasti kirjoitettu 300-luvulla Persiassa mahdollisesti jossain kirjassa mainitun Zab-joen tienoilla.

Sisällysluettelo

Kirja koostuu kolmestakymmenestä luvusta, diskurssista (memre), jotka vapaasti englannista suomennettuina ovat seuraavat:

 1. Täydellisille tarkoitettujen suurien käskyjen ero hurskaille tarkoitettuihin pieniin käskyihin
 2. Niille, jotka haluavat olla täydellisiä
 3. Fyysinen ja hengellinen papisto
 4. Kasviksia sairaille (kts. Room.14:2)
 5. Maitoa pikkulapsille (kts. 1.Kor.3:1-2)
 6. Henkilölle, josta tulee täydellinen ja joka jatkaa kasvuaan
 7. Hurskaita koskevista käskyistä
 8. Henkilölle, joka antaa kaiken, mitä hänellä on, köyhille ravinnoksi
 9. Hurskaudesta sekä hurskaiden ja profeettojen rakkaudesta
 10. Eduista, joita meillä on, kun kestämme pahan tehden hyvää, ja paastosta sekä ruumiin ja sielun nöyryydestä
 11. Raamatun kuulemisesta ja siitä, kun Lakia on luettu ennen meitä
 12. Salatun ja näkyvän kirkon papistosta
 13. Hurskaitten elämäntavasta
 14. Hurskaista ja täydellisistä
 15. Avioliitosta
 16. Kuinka ihminen kasvaa suurten käskyjen johdosta
 17. Herramme kärsimyksistä, jotka ovat esimerkkeinä meille
 18. Kyynelrukouksesta
 19. Täydellisyyden luonteenomaisista ominaispiirteistä
 20. Tiellä olevista kovista asteista (askelista)
 21. Aadamin sukupuusta
 22. Niiden tuomiosta, jotka eivät pelastu
 23. Saatanasta, faaraosta ja Israelin lapsista
 24. Parannuksesta
 25. Jumalan äänestä ja Saatanan äänestä
 26. Toisesta laista, jonka Herra sääti Adamille
 27. Varkaasta, joka pelastui
 28. Ihmisen sielusta
 29. Ruumiin alistamisesta
 30. Yksinäisten uskon ja rakkauden käskyistä

Hurskaat ja täydelliset

Asteiden kirjassa – erikoisesti luvuissa 1 ja 14 – ihmiset tai paremminkin heidän kutsumuksensa jaetaan kahteen ryhmään:

 1. hurskaisiin (kene, englanniksi: upright) ja
 2. täydellisiin (täysikasvuisiin) (gemire, englnniksi: perfect)

Hurskaisiin sovelletaan pienempiä käskyjä ja täydellisiin suurempia käskyjä (Hepr.5:13-14). Kristityn elämä kuvataan nousuna kohti täyttä mittaa, täysikasvuisuutta. Kun Uudessa testamentissa tällainen kaksijakoisuus ilmenee naimattomuudessa, Asteiden kirjassa asetelma ulotetaan koskemaan kaikkea opetusta ja raamatuntulkintaa.

Hurskaat elävät maailmassa eläen Jumalan asettaman tavallisen työn, avioliiton ja normaalien arkihuolien kanssa, sen sijaan täydelliset ovat erottautuneet uuteen liittoon luopuen perheestä, avioliitosta ja omaisuudesta.

Hurskaiden motto voisi olla:

”Tee toisille, niin kuin tahtoisit heidän tekevän sinulle." (Matt.7:12, Luuk.6:31)

ja täydellisten motto voisi olla:

”Rakasta toista enemmän kuin itseäsi ja seuraa Jeesusta ristiäsi kantaen.”

Velvollisuudet

Hurskailla on kolme velvollisuutta:

 1. paasto kahdesti viikossa
 2. rukous kolmesti päivässä
 3. almut eli hyvän tekeminen (kohteina nälkäiset, sairaat, vangit)

Täydellisillä ovat samat velvoitteet ankarampina ja kokonaisvaltaisempina:

 1. paasto on jatkuvaa pidättäytymistä kaikesta pahasta
 2. rukous on taukoamaton mielentila
 3. almut ovat hengellisiä eli äärimmäisen rakkauden ja nöyryyden osoittamista ihmisille teoin ja sanoin

Täydellisten kutsumus on vapautua maallisista huolista ja opettaa ihmisiä ja rukoilla heidän puolestaan.

Kirja suhde ortodoksisuuteen

Asteiden kirjan opetuksia on verrattu joidenkin tutkijoiden taholta manikealaisuuteen ja messaliaaniseen opetukseen, mutta kirja puolustaa kuitenkin oikeaoppisuutta ja etenkin ”näkyvää ja salattua kirkkoa” kirjan luvussa 12, jossa esitellään kirkolle kolme ulottuvuutta:

 1. näkyväinen kirkko, joka kasvattaa
 2. sisäinen (sydämen) kirkko, joka parantaa
 3. taivaallinen (ylhäinen) kirkko, joka tekee täydelliseksi.

Yksilön elämässä tie vie näkyväisestä kohti taivaallista, mutta syvällisellä tasolla näkyväinen on näkymättömän heijastusta. Ihmisellä kaiken pohja on näkyväinen kirkko, joka antaa mallin ja mahdollisuuden poistua tästä maailmasta synnittömänä. Kilvoittelun kautta ihminen voi kuitenkin päästä sydämen kirkkoon ja taivaallisen kirkon aineettomalle alttarillekin. Näkymätöntä kastetta tulessa ja Hengessä ei voi saada ilman näkyväistä kastetta vedessä.

Hengellinen elämä on peräisin taivaallisesta kirkosta, jota näkyväinen kirkko heijastelee maan päällä. Näkymätön kaste vuodatetaan taivaallisia salaisuuksia paljastavana Hengen lahjana. Se vihkii saajansa ylimaalliseen sydämen kirkkoon, joka vastaa Aadamin tilaa ennen syntiinlankeemusta.

(lähde: Munkki Serafimin kirja ”Kerubin silmin”)

HAP

Tutustu Asteiden kirjan teksteihin Ortodoksi.netissä

Kirjallisuutta

 • Munkki Serafim, Kerubin silmin, (2002). Luolissa, erämaissa, luostareissa ja pylväillä kilvoitelleiden syyrialaisten askeettien historiaa. Suomen itämainen seura, s. 195-198
 • Brock, Sebastian P.
  • (1997). A Brief Outline of Syriac Literature. Mōrān ’Eth’ō 9. Baker Hill, Kottayam, Kerala: St Ephrem Ecumenical Research Institute. s. 28–30.
  • (1987). "The Book of Steps". The Syriac Fathers on Prayer and the Spiritual Life. Cistercian studies series 101. Kalamazoo, Michigan, USA: Cistercian. s. 42–61. ISBN 0-87907-901-0.
 • Guillaumont, A., (1974). "Situation et signification du «Liber Graduum» dans la spiritualité syriaque" (in French). Symposium Syriacum 1972. Orientalia Christiana analecta 197. Rome: Pontificalum Institutum Orientalium Studiorum. s. 311–325.
 • Kitchen, RA; MFG Parmentier, (2004). The Book of Steps: The Syriac Liber Graduum. Cistercian Studies 196. Kalamazoo, Michigan, USA: Cistercian.
 • Kmoskó, Mihály, (1926). "Liber graduum = Ketava de-maskata" (in Syriac and Latin). Patrologia syriaca = Malfanuta da-abahata Suryaye t.3. Paris: Firmin-Didot. s. 285–304,433–444.
 • Murray, Robert (2004). Symbols of Church and Kingdom: A Study in Early Syriac tradition. Piscataway, New Jersey, USA: Gorgias. ISBN 1-59333-150-9.