Toiminnot

Bysantin teologia (kirja)

Kohteesta Ortodoksi.net

Kirjan kansi
John Meyendorff: Bysantin teologia - Opillisia kysymyksiä
Alkuteos: Byzantine Theology
Julkaisija/kustantaja: Valamon luostari, luostarin julkaisu 26
Julkaisuajankohta: 1987
ISBN 951-9468-26-9
Sivumäärä: 148 sivua
Koko: 200 x 125 mm
Sidos: sidottu / pehmeäkantinen

Kustantajan esipuhe kirjasta (vuodelta 1987)

Käsillä oleva John Meyendorffin teos Bysantin teologia on toinen osa Valamon luostarin Bysantti-aiheisessa kirja-sarjassa.

Kirjan kirjoittaja on Yhdysvalloissa sijaitsevan Pyhän Vladimirin seminaarin rehtori. Nyt Ritva Orfanoksen suomentamana ilmestyvä teos käsittää jälkimmäisen osan Meyendorffm alkuperäisestä englanninkielisestä teoksesta Byzantine Theology, joka ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1974. Suomennos perustuu vuonna 1983 ilmestyneeseen toiseen uudistettuun painokseen. Suomenkielinen laitos sisältää alkuperäisteoksen opillisia kysymyksiä käsittelevän osan, kuten alaotsikkokin kertoo.

Bysantin teologia tutustuttaa lukijansa Bysantin (Itä-Rooman) valtakunnan aikaan (300 - 1400 jKr.), jolloin idän kirkon jumaluusoppineet joutuivat taistelemaan puhein ja kirjoituksin oikean uskon eli ortodoksian puolesta. Harhaoppeja vastaan tarvittiin lukuisten kirkon isien lujaa ja oikeaa näkemystä. Tämä taistelu tuki ja vahvisti kirkon olemusta.

Pala palalta rakentuu kirjoitusten ja käytännön tradition pohjalta pyhien isien opetus Bysantin teologiasta, joka on yhä todellisuutta ja kirkkoja ohjaavaa kaikkialla ortodoksisessa maailmassa.

Bysantin teologiassa tulee selkeästi esille se, että ortodoksinen kirkko ei ole vain joukko oppirakennelmia ja -lauseita, vaan että se elää tässä ajassa niiden kokemusten ja opetusten tulkkina, jotka se on saanut Bysantin ajan teologiasta.

Ortodoksinen kirkko elää pyhissään ja pyhistään. Kirkko on suuri parantaja, joka ohjaa kaitsettaviaan lempeällä mutta lujalla kädellä. Käsillä oleva kirja puhuttelee syvästi ja vakavasti Kristuksen tielle lähteneitä ja lähteviä ihmisiä ja antaa jatkuvasti matkaeväitä päivittäiseen kilvoitukseen.

Kirjassa on laajalti käsitelty myös erästä aikamme polttavista kysymyksistä: mitä on ihminen? Tämän ajan ihmistä puhuttelee vahvasti ja hänelle antaa toivoa tästä teoksesta lainattu vakuutus:

Pyhä Henki voittaa hajaannuksen, ristiriidat ja turmeluksen. Hän itse on luomakunnan sopusointu, joka toteutuu täydellisenä eskatologisessa täyttymyksessä. Kirkon tehtävänä on tuoda tämä täyttymys jokaisen ihmisen ulottuville ennakoimalla sitä siten, että kirkko suorittaa oman tehtävänsä pyhityksessä, jonka saa aikaan Pyhä Henki.

Englanninkielisen lähdeteoksen sisältö ja tyyli on pyritty siirtämään suomalaisten lukijoiden ulottuville mahdollisimman muuttumattomina. Meyendorffm tekstin ytimekkyys ja selkeys perustuvat suurelta osin hänen käyttämäänsä yksiselitteiseen teologiseen ja filosofiseen termistöön. Sen selittävä suomentaminen olisi saattanut hämärtää käsitteiden sisältöä ja vaikeuttaa tekstin ymmärtämistä.

Haluamme kiittää Ritva Orfanosta, jonka ansiosta teos nyt ilmestyy suomeksi.

Valamon luostarin veljestö

---

Sisällysluettelo

 • Lukijalle
 • Suomentajan alkusanat
 • I Luominen
  • Luoja ja luodut
  • Jumalan suunnitelma
  • Luomakunnan dynaamisuus
  • Luonnon pyhittyminen
 • II Ihminen
  • Ihminen ja Jumala
  • Ihminen ja maailma
  • Peritty syyllisyys
  • Uusi Eeva
 • III Jeesus Kristus
  • Jumala ja ihminen
  • Lunastus ja jumalallistuminen
  • Teotokos
 • IV Pyhä Henki
  • Pyhä Henki luomakunnassa
  • Pyhä Henki ja ihmisen lunastus
  • Pyhä Henki ja kirkko
  • Pyhä Henki ja ihmisen vapaus
 • V Kolmiyhteinen Jumala
  • Ykseys ja Kolminaisuus
  • Hypostaasi, essenssi ja energia
  • Elävä Jumala
 • VI Sakramenttiteologia: Elämän kiertokulku
  • Sakramenttien lukumäärä
  • Kaste ja mirhallavoitelu
  • Katumus
  • Avioliitto
  • Sairaanvoitelu
 • VII Pyhä eukaristia
  • Symbolit, kuvat ja todellisuus
  • Pyhä eukaristia ja kirkko
 • VIII Kirkko maailmassa
  • Kirkko ja yhteiskunta
  • Kirkon lähetystehtävä
  • Eskatologia
 • Antinomioita