Toiminnot

Carelia Rediviva (kirja)

Kohteesta Ortodoksi.net

Kirjan kansi
Toimituskunta: Carelia Rediviva – Juhlakirja professori HeikkiKirkiselle 22.9.1987
Toimituskunta: Matti Halonen, Kyösti Pulliainen, Hanes Sihvo
ISBN 951-696-689-6
Julkaisija ja kustantaja: Joensuun yliopisto, Joensuun yliopiston Tukisäätiö, Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö
Julkaisuajankohta: 1987
Sivumäärä: 231 sivua
Koko: 255 mm x 180 mm
Sidos: sidottu / kovakantinen, kansipaperein


Takakannen teksti:

Professori Heikki Kirkinen on historiantutkijana valottanut Karjalan menneisyyttä sekä itäisistä että läntisistä näkökuimista.
Kirkinen tunnetaan tarmokkaana kehitysalueen puolestapuhujana ja Joensuun korkeakoulun rakentajana, joka näkee myös Nyky-Karjalan uutta luovana kulttuurikenttänä.

Tässā kirjassa tutkijatoverit ja ystăvät lähestyvät Karjalan historian ikiongelmia ja piirtävät muotokuvaa perikarjalaisesta pariisilaisesta, liperiläisestä maailmankansalaisesta ja Idän miehestă Heikki Kirkisestä, jonka myyttihahmosta jo vanha kansanruno kertoo:

Kirkińi kivellä souti,

Poateroilla paukutteli,
Kirkasi kiven kovaksi,
Karju rauan karkiaksi.

(Sitä pitäen ei kivi kupla).


Sisällysluettelo

   • Kyösti Pulliainen - Hannes Sihvo: KARJALAINEN JOKA EI TUNNE RAJOJA
   • Paavo Haavikko: KANSAKUNNAN SYNTY
 • Karjala tieteen kiistakenttänä
  • I
   • Aimo Halila: KAUPUNKIEN PERUSTAMISHANKKEITA IDÄSSÄ STOLBOVAN RAUHAN JÄLKEEN
   • Erkki Kuujo: RETUSAARI TẤYSSINÄN RAUHAN RAJALINJAN LÃHTÖKOHTANA
   • Kauko Pirinen: LÄNNEN NÄKEMYS IDÄN KRISTITYISTÄ KESKIAJALLA
   • Veijo Saloheimo: YHTEYKSIÄ BALTIAN JA ITÄ-SUOMEN VÄLILLÄ 1600-LUVULLA
   • Aleksei Žerbin: KARJALAISTEN MUUTTO VENÄJÄLLE 1600-LUVULLA
   • Pirkko Sihvo: MUISTOJA KARJALAN TAISTELUKENTILTẤ
  • II
   • Heikki Leskinen: POHJOIS-KARJALAN MURTEET – SILKKAA SAVOA VAI KATOAVAA KARJALAA
   • Alpo Räisänen: VUONNISEN SUKUJA JÄLJITTÄMÄSSÄ
   • Aimo Turunen: ITAKARJALAISET HENKILÖNNIMET ORTODOKSISTA KIRKOLLISPERINNETTA
   • Matti Kuusi: PERMAN PERINTOĀ KOMIN JA KARJALAN SANANLASKUISSA?
  • III
   • Antero Heikkinen: TIEDONVÄLITYS PUOLIKIRJALLISESSA KULTTUURISSA
   • Väinö Kaukonen: KARJALA KALEVALASSA
   • Martti Parvio: KARJALAISVÄRITTEINEN KIRKOLLINEN KIRJALLISUUS VIIPURIN HIIPPAKUNNASSA 1600-LUVUN ALKUPUOLELLA
   • Matti Sarmela: VIENAN NEITSYT JA HÄRMÄN HÄJY
   • Leea Virtanen: MONTA KARJALAA
 • Karjalainen Heikki Kirkinen
   • Anna Kokko-Zalcman: PALAVERI PARIISISSA
   • Pertti Hintikka: RAJANKÄYNNISSÄ KIRKISEN KERALLA
   • Osmo Kuivalainen: JOENSUUN LYSEOSTA JOENSUUN YLIOPISTOOON
   • Erkki Piiroinen: HEIKKI KIRKINEN ORTODOKSISEN NUORISOTOIMINNAN VAIKUTTAJANA
   • Hannes Sihvo: 'KIRKINI KIVELLÄ SOUTI'
 • PROFESSORI HEIKKI KIRKISEN KIRJALLISTA TOIMINTAA 1955-1987