Toiminnot

Dimitri Tarvasaho – Ortodoksisen kirkon pyhät toimitukset – Kirjallisuutta

Kohteesta Ortodoksi.net

Dimitri TarvasahoOrtodoksisen kirkon pyhät toimitukset – Kirjallisuutta

KirjallisuuttaA. Suomenkieliset teksti- ja nuottijulkaisut


Th. Frimanin toimittamat


 • Ripinsääntö Pietari 1849
 • Palvelukirja jalo-uskoisessa Kirkossa, Pietari 1862
 • Seurattu Psalttari, Pietari 1866
 • Sunnuntaipalvelus 1:nen ääni, Pietari 1867
 • Jalouskoinen palvelus sunnuntaina, Pietari 1867
 • Jumalallisen ja pyhän liturgian veisujen seuraaminen, Pietari 1867
 • Palvelus Jumalan Synnyttäjän syntymiselle, Pietari 1867


Ioan Albinskin toimittamat


 • Jumalallisen liturgian laulut (nuottip.), Pietari 1873
 • Rukousveisujen seuraaminen (nuottip.), Pietari 1875
 • Aamu-ja ehtoorukoukset (tekstip.), Pietari 1877
 • Pyhän Osanottamisen seuraaminen (tekstip.), Pietari 1877
 • Rukousveisujen seuraaminen, kaksikielinen tekstipainos, 7 vihkoa eri rukoushetkiä varten, Pietari 1877
 • Jumalanpalveluskirja, Pietari 1881


Jumalanpalvelus- ja oppikirjain suomennoskomitean toimituksia


 • Liturgia neliäänisesti, Jyväskylä 1894 (2. painos 1901, 3. p. 1913, 4. p. 1931)
 • Öinen juhlapalvelus eli vigilia 1, Jyväskylä 1899 ( 2. p. 1922, 3 p. 1942)
 • Öinen juhlapalvelus eli vigiia II, Jyväskylä 1905
 • Jumalanpalveluskirja (tekstip.), Sortavala 1910
 • Ehtoo- ja aamupalvelus (tekstip.), Sortavala 1911 (2.p. 1938)
 • Hautaustoimitus (nuottip.), Jyväskylä 1913
 • Otteita Jumalanpalveluksesta III (nuottip.), Jyväskylä 1920
 • Otteita triodionista (tekstip.), Sortavala 1935
 • Rukous- ja hartauskirja, Sortavala 1912, useita painoksia


P. Sergein ja Hermanin Veljeskunnan toimituksia


 • Kirkkoveisuja joulujuhlana (nuottip.), Jyväskylä 1908
 • Kirkkoveisuja rukoushetkissä (nuottip.), Jyväskylä 1909
 • Kirkkoveisuja suuressa paastossa (nuottip.), Jyväskylä 1909
 • Otteita jumalanpalveluksesta I (teksti- ja nuottip.), Jyväskylä 1915
 • Otteita jumalanpalveluksesta piinaviikolla, Jyväskylä 1916
 • Otteita jumalanpalveluksesta II, Jyväskylä 1917


Suomen arkkipiispan Sergein toimituksia


 • Oikeauskoiskatolisen kirkon sunnuntai- ja juhlapäivien kirkkoveisu- ja hartauskirja (oktoehos), Viipuri 1908


N. Valmon toimituksia


 • Johannes Krysostomoksen liturgia, Sortavala 1936
 • Basileios Suuren liturgia, Sortavala 1936


Arkkipiispa Hermanin toimituksia


 • Veisatkaa Herralle, 24 vihkoa (nuotti- ja tekstip.) juhlatriodionista, mineasta ja paastototriodionista, Kuopio 1941-4943


Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvoston toimituksia


 • Liturgia (teksti_ ja nuottip.), Pieksämäki 1954
 • Pyhäin isäimme Johannes Krysostomoksen ja Basileios Suuren jumalallinen liturgia (tekstip.), Pieksämäki 1954
 • Hetkipalvelus (lukijan käsikirja), Pieksämäki 1955
 • Jumalanpalveluskirja (tekstip.), Pieksämäki 1956
 • Sunnuntaivigilia (teksti- ja nuottip.), Pieksämäki 1957
 • Hautaustoimitus, Pieksämäki 1959
 • Karjalan valistajain yhteinen juhla, Pieksämäki 1959
 • Jumalallinen liturgia (sävelmistö), Pieksämäki 1964


B. Muu suomenkielinen liturginen kirjallisuus


 • Hermogen, piispa. Liturgiikka. Kuopio 1950. (5.painos)
 • Kasanko, Aleksanteri. Ehtoopalveluksen historiasta. Ortodoksia 12, 1961
 • Kaste. Ortodoksia 14, 1963
 • Kirkinen, Heikki, Ortodoksisen resitatiivin taiteellisista ilmaisukeinoista. Elpis 1953
 • Kirkinen, Heikki, Bysanttilaisen kirkkomusiikin tutkimus ja sen päämäärät. Ortodoksia 10, 1956
 • Kirkkojuhlia. Kuopio 1945
 • Paavali, arkkipiispa. Piispallisten jumalanpalvelusten ohjeita. Pieksämäki 1956
 • Pyhien kuvien vihkiminen. Suomennosehdotus. Ortodoksia 7, 1945
 • Pyhä Pääsiäinen, Kuopio 1944
 • Repo, Tapani, Suuren paaston veisujen mystiikkaa. Ortodoksia 8, 1951
 • Repo, Tapani, Joulun ensi airut. Ortodoksia 9, 1952
 • Saarikoski, Paavo. Pyhän isämme Johannes Krysostomoksen jumalallinen liturgia (suomennosehdotus). Helsinki 1942
 • Saarikoski, Paavo. Liturgian uuden suomennosehdotuksen johdosta. Ortodoksia 6, 1943
 • Sove, Boris. Kirkkomme perintö ja tehtävä. Elpis, 1953
 • Tajakka, Veikko. Liturgian historia. Ortodoksia 13, 1962
 • Tarvasaho, Dimitri. Akatistoveisu eli harras kilvoitus
 • Pyhä Pääsiäinen. ONL:n juhlajulkaisu. Kuopio 1954
 • -”- Temppeli ortodoksisen kristityn hurskauselämässä. Pieksämäki 1955
 • Tomakidis, Nikolaos. Ortodoksinen kirkkorunous ja Romanos Melodos, Ortodoksia 11, 1958
 • Zernov, Nikolai. Idän ortodoksinen kirkko. Suomentanut Dimitri Tarvasaho. Kuopio 1958


C. Vieraskielinen lähdekirjallisuus


 • Altaner, Berthold. Patrologie. Freiburg 1958
 • Arsenijev, Nikolai (Арсеньев Николай). О литургии и таинстве евхаристии (O liturgii i tainstve evharistii). Ymca-Press Paris 1926
 • Bratsiotis, Panagiotis. Die orthodoxe Kirche in griechischer Sieht I-II. Stuttgart 1959, 1960
 • Bysantinisehe Liturgie. Rom 1955
 • Callinicos, Constantin, N. Le catéhisme des grecs orthodoxes. Paris 1928
 • Den helige Johannes Chrysostomi Liturgi af A. Soudakoff. Stockhoim 1852
 • Dmitrijevskij, Ivan (Дмитриевский, Иван). Историческое, догматическое и таинст венное исяснение на Литургию (Istoricheskoje, dogmaticheskoje i tainst vennoje isjasnenije na Liturgiju). Moskva 1856
 • Gogol, Nikolai, Размышление о božestvennoi литургии (Rasmyschlenie o božestvennoi liturgii). Berlin 1921
 • Heiler, F. Urkirch (Гоголь, Николай)e und Ostkirche. München 1937
 • lijin, V. N. (Лицзинь, В) Всенощное Бдение (Vsenoschnoje Bdenije). Ymca Press, Paris i.p.v.
 • Iljin, V. N. (Лицзинь, В) Сапечатанный Гроб (Sapechatannyi Grob). Ymca Press. Paris 1926
 • Ioannidou, Basileiou, H. (Ιωαννίδου, Βασιλείου), Ketehesis kai Leitourgike (Καταθεσεις και Λειτουργικα). Athenai 1951
 • Kiprian (Киприан), prof. archimandrit. Евхаристия (Evharistija). Ymca-Press. Paris 1947
 • Liturgia Bizantino-slava di san Giovanni Grisostomo. Milano 1954
 • Manuel Byzantino-Greco-Slave à l'usage des fidéles rite latin. Fribourg (Suisse) 1952
 • Metallinou, Aglaias. Κατήχησις και Λειτουργική (Katehesis kai Leitourgike). Athenai 1952
 • Muravjev. A. N. (Муравьев. А.Н.) Письма о Богослуенийи (Pisma o Bogoslueniji). S-Peterburg 1899
 • Nikolskij, K. (Никольский, К.) Пособие к изучению устава (Posobie k izuceniju ustava), S-Peterburg 1907
 • Onasch, Konrad. König des Alls. Berlin 1952
 • Onasch, Konrad. Das Weinachtsfest im orthodoxen Kirchenjahr. Berlin 1958
 • Onasch, Konrad. Einführung in die Konfessionskunde der orthodoxen Kirche. Sammlung Göschen Band 1197/1197a. Berlin 1962
 • Serafim, Metropolit. Die Ostkirche. Stuttgart 1950
 • Таинственное толкование на литургию Симеона Митрополита Фессалонитскаго (Tainstvennoje tolkovanije na liturgiju Simeona Mitropolita Fessalonitskago). Moskva 1956
 • Uspenski, Leonid - Losski Wladimir. Der Sinn der Ikonen. Bern und Olten 1952
 • Zwettler, Aleksander. Liturgik. Wien 1956

Sisällysluetteloon