Toiminnot

Pyhien kuvien vihkiminen (kaava)

Kohteesta Ortodoksi.net

(Lähde: Ortodoksia nr. 7 / heinäkuu 1945)
Ortodoksia nr. 7 / 1945

Oheiset kaavat ovat suomennosehdotuksia, jotka on tehnyt pastori Paavo Saarikoski vuonna 1945 kääntäen ne romanian kielestä suomeksi ja vertaillen vielä slaavin kieleen. Ehdotuksia on kolme:

-> Yhden tai usean Kristuksen ja Herran juhlaa esittävän kuvan siunaus- ja vihkimiskaava (PDF)
-> Yhden tai usean kaikkeinpyhimmän Jumalansynnyttäjän kuvan siunaus ja vihkimiskaava (PDF)
-> Yhden tai usean pyhän ihmisen kuvan siunaus (PDF)

Kaavojen rukoukset ym. tekstit ovat vuoden 1945 julkaistussa muodossa, mutta psalmien käännös on viimeisestä 1998 hyväksytystä käännöksestä.

---

Yhden tai usean Kristuksen ja Herran juhlaa esittävän kuvan siunaus- ja vihkimiskaava

Ambonin eteen asetetaan arvoaan vastaavalla tavalla katettu pöytä ja sille Vapahtajan kuva tai useampia kuvia, mikäli niitä on. Pappi pukeutuu epitrakiiliin ja feloniin, suitsuttaa kuvalle ristinmuotoisesti ja aloittaa tavalliseen tapaan:

Kiitetty on meidän Jumalamme .. .

Lukija: Taivaallinen Kuningas ... Pyhä Jumala .Isä meidän .

Pappi: Sillä Sinun, Isä ja Poika ja Pyhä Henki...

Lukija: Herra, armanda (12 kertaa) Kunnia ... nyt ... Tulkaa, kumartakaamme ... (Kolmesti) Psalmi 89: 1-17 (Toim. huom! Kaavassa on merkitty 1-19, mutta tekstiä on lähdekirjassa vain 17 asti):

Minä laulan ja ylistän alati Herran armoa. Minä julistan sinun uskollisuuttasi polvesta polveen: sinun armosi kestää iäti, sinun uskollisuutesi on vahva kuin taivas. "Minä, Herra, olen tehnyt liiton valittuni kanssa, olen vannonut palvelijalleni Daavidille: 'Minä annan sinun sukusi jatkua iäti, sinun valtaistuimesi kestää polvesta polveen!'" Taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra, taivaan joukot sinun uskollisuuttasi. Ei kukaan korkeuksissa ole Herran vertainen, ei kukaan hänen kaltaisensa jumalien joukossa! Hän on Jumala, jonka edessä taivaan pyhät vapisevat, jota kaikki hänen ympärillään pelkäävät ja palvovat. Herra, kaikkivaltias Jumala, kuka on sinun kaltaisesi? Herra, sinä olet väkevä, olet kaikessa uskollinen. Sinä hallitset meren pauhun, tyynnytät aaltojen tyrskyn. Sinä iskit hengiltä Rahabin, syvyyksien pedon, löit väkevällä kädelläsi viholliset hajalle. Sinun on taivas ja sinun on maa, sinä olet perustanut maanpiirin ja kaiken mitä siinä on. Pohjoisen ja etelän sinä olet luonut, Tabor ja Hermon ylistävät sinun nimeäsi. Käsivartesi on voimaa täynnä, kätesi on voittoisa ja väkevä. Vanhurskaus ja oikeus ovat valtaistuimesi perusta, armo ja uskollisuus ovat sinun palvelijasi. Onnellinen se kansa, joka riemuiten ylistää sinua, Herra! Se kansa saa vaeltaa sinun kasvojesi valossa. Alati sinä olet ilomme lähde, sinä olet uskollinen, sinä annat meille menestyksen. Sinä olet meidän voimamme ja ylpeytemme, sinun hyvyytesi rohkaisee meitä.

Kunnia ... nyt ... Halleluja (kolmesti).

Diakoni: Rukoilkaamme Herraa.

Laulajat: Herra, armanda.

Pappi lukee seuraavan rukouksen:

Herra Jumala, Kaikkivaltias, Sinä pelastaaksesi valitun kansasi Israelin epäjumalanpalvelemisen viettelyksestä ja säilyttääksesi sen keskeytymättä Sinun, ainoan totisen Jumalan, tuntemisessa ja palvelemisessa uhaten kielsit sitä tekemästä itselleen mitään Sinulle vastenmielistä kuvaa ja muotoa sekä kielsit kumartamasta niitä jumalana. Mutta sitten Sinä käskit tehdä kuvia, ei vieraitten ja väärien jumalien, vaan Sinun ainoan, totisen Jumalan nimesi ylistykseksi: Sinä käskit Mooseksen tehdä laissasäätämääsi ensimmäiseen kaikkeinpyhimpään liiton arkin päälle kaksi kultakerubia, kaksi armoistuimen kumpaankin päähän ja useita kultakerubeja telttamajaan kankaankaistoihin, jotka oli taidokkaasti kudottava. Ja Salomonin temppeliin oli asetettu, kaksi kypressistä tehtyä ja kullalla silattua kerubia sekä liiton arkki, jossa oli kaksi kivistä laintaulua, kultainen astia ja Aaronin sauva, jotta ne siellä olevien ihmisten kanssa kuvaisivat Sinun kunniasi suuruutta ja muistuttaisivat Sinun kunnioitettavista ihmetöistäsi ja hyvistä teoistasi, ja vaikka ne olivat ihmiskätten töitä, niin Sinä käskit pelvossa ja vavistuksessa, juhlallisin palvelusmenoin, suitsuttaen ja rukoillen niiden edessä, kunnioittaa niitä, ja Sinä otit armollisesti sen vastaan Sinulle itsellesi osoitettuna kunnioituksena. Aikojen täyttyessä Sinä lähetit ainokaisen Poikasi, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen, vaimosta, ainaisesta neitseestä Mariasta syntyneenä, ja Hän otettuaan palvelijan muodon ja tultuaan ihmisten kaltaiseksi painoi liinan pyhille kasvoilleen ja jätti pyhien kasvojensa käsintekemättömän kuvan, jonka Hän lähetti Edessan kuninkaalle Abgarille ja paransi hänet sillä sairaudesta, ja kaikille, jotka sitä lähestyivät uskossa ja kumarsivat sitä, Hän antoi ihmeellisen pahannuksen sekä suoritti monta hyvää tekoa. Niin mekin, oi hyvä Herra, Kaikkivaltias, muistellaksemme rakkaan Poikasi lihaksitulemista meidän pelastuksemme tähden ja kaikkia Hänen kunnioitettavia ihmetöitään ja hyviä tekojaan, jotka Hän ilmestyttyään ihmisenä maan päälle osoitti ihmiskunnalle, asetamme arvokkaasti Sinun suuruutesi eteen tämän Hänen kuvansa (nämä Hänen kuvansa), emme tehdäksemme siitä epäjumalaa, sillä pyhälle kuvalle osoitettu kunnioitus kohdistuu alkumuotoon, ja langeten sen eteen me hartaasti rukoilemme: Katso armollisesti meidän ja tämän kuvan (näiden kuvien) puoleen ja Sinun ainokaisen Poikasi lihaksitulemisen ja ilmestymisen tähden, jonka muistoksi tämä kuva (nämä kuvat) on tehty, lähetä sille (niille) taivaallinen siunauksesi ja Pyhän Hengen armo sekä siunaa ja pyhitä se (ne). Anna sille (niille) parantava ja kaikkia pahan hengen juonia hajottava voima Ja täytä se (ne) sen käsintekemättömän pyhän kuvan siunauksella ja voimalla, joka rakkaan Poikasi pyhimpäin kasvojen kosketuksesta tuli niin runsaasti siunatuksi, Jotta se (ne) vaikuttavalla voimallaan ja ihmeteoillaan tulisi (tulisivat) oikean uskon vahvistukseksi ja uskovaisen kansasi pelastukseksi ja jotta kaikki, jotka sen (niiden) edessä kumartavat Sinulle, ainokaiselle Pojallesi ja kaikkein pyhimmälle Hengellesi ja jotka uskoen huutavat Sinua avuksensa ja hartaasti rukoilevat, kuultaisiin ja jotta he saisivat ihmisrakkaudestasi laupeuden ja armon. Sillä Sinä olet meidän pyhityksemme, ja me kunniaa kannamme Sinulle yhtenä ainokaisen Poikasi ja kaikkeinpyhimmän, hyvän ja eläväksitekevän Henkesi kanssa, nyt ja aina ja iankaikkisesti.

Laulajat: Amen.

Pappi: Rauha olkoon teille kaikille.

Laulajat: Niin myös sinun hengellesi.

Diakoni: Kumartukaa Herran edessä.

Laulajat: Sinun edessäsi, Herra.

Pappi lukee hiljaa seuraavan rukouksen:

Oi Herra minun Jumalani, katso pyhästä asunnostasi ja valtakuntasi kunnian istuimelta ja lähetä armollisesti pyhä siunauksesi tälle kuvalle (näille kuville) ja tämän pyhitetyn veden vihmomisen kautta siunaa ja pyhitä se (ne). Anna sille (niille) kaikenlaisia sairauksia ja pahoinvointeja parantava voima, - voima, joka karkottaa kaikki pahan hengen juonet niiden luota, jotka sen (niiden) edessä Sinua rukoillen kumartavat ja luoksesi kiiruhtavat. Kuule aina heidän rukouksensa, ja olkoon se aina otollinen Sinulle.

Lausuu ääneen: Sinun ainokaisen Poikasi armosta ja laupeudesta, jonka kanssa yhtenä kaikkein pyhimmän, hyvän ja eläväksitekevän Henkesi kanssa Sinä olet siunattu nyt ja aina ja iankaikkisesta.

Laulajat: Amen.

Pappi vihmoo kuvan pyhitetyllä vedellä ja lausuu:

Pyhän Hengen armolla ja tämän pyhitetyn veden priiskoittamisella pyhitetään tämä kuva (nämä kuvat). Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. (Kolmesti.)

Jos pappi suitsuttaa ja kumartaa kuvalle, niin luetaan tai lauletaan seuraava tropari 2. sävelmällä:

Sinun puhtaalla kuvallesi me kumarramme, oi Hyvä ja rukoilemme syntejämme anteeksi, oi Kristus Jumala, sillä pelastaaksesi Sinun luotusi vihollisen orjuudesta, Sinä tahdoit lihassa astua ristille. Kiittäen me siis huudamme Sinulle: »Ilolla täytit Sinä kaikki, meidän Vapahtajamme, - Sinä, joka tulit maailmaa pelastamaan!»

Suudeltuaan kuvaa hän lausuu:

Kunnia ... nyt ... 4. sävelmä:

Me kuvaamme Sinun muotosi, oi Kristus Jumala, jotta selvästi tajuaisimme syntymisesi Neitseestä. Sinun ihmeesi ovat sanoinselittämättömät. Me muistellen julistamme Sinun vapaaehtoista ristiinnaulitsemistasi. Sitä peljäten pakenevat pahat henget, kunniattomat tuskissa vaikeroivat, sillä he ovat osallisia pahojen henkien kanssa.

Sitten hän lausuu seuraavan loppusiunauksen:

Kristus, totinen Jumalamme, joka sanomattomasta huolenpidostaan katsoi soveliaaksi ennen vapaaehtoisia kärsimyksiänsä painaa liinaan käsintekemättömällä tavalla jumalihmisen pyhimpien kasvojensa kuvan, puhtaimman Äitinsä ja kaikkien pyhiensä esirukouksiensa tähden armahtakoon ja pelastakoon meidät hyvyydessään ja ihmisrakkaudessaan.

Hän panee pyhän kuvan kunniallisella tavalla paikalleen ja kiittää Jumalaa.


Yhden tai usean kaikkeinpyhimmän Jumalansynnyttäjän kuvan siunaus- ja vihkimiskaava

Pappi aloittaa samalla tavalla kuin edellä olevassa Kristuksen kuvan siunauskaavassa aina psalmiin saakka. Tässä luetaan psalmi 45:

Sydämeni on tulvillaan kauniita sanoja. Minä lausun säkeeni kuninkaalle – olkoon kieleni kuin taitavan kirjurin kynä. Kuningas, olet kaunein ihmisten joukossa, sinun huulesi puhuvat suloisia sanoja. Siunatkoon Jumala sinua iäti! Vyötä miekka kupeellesi, sankari, pukeudu valtaan ja loistoon. Nouse taisteluun totuuden ja oikeuden puolesta, aja köyhän asiaa. Tehköön oikea kätesi pelottavia tekoja. Olkoot nuolesi terävät, kansat alistukoot valtaasi, pettäköön vihollistesi rohkeus! Sinun valtaistuimesi on niin kuin Jumalan, se pysyy ikuisesti, sinun valtikkasi on oikeuden valtikka. Sinä rakastat oikeutta ja vihaat vääryyttä. Sen tähden Jumala, sinun Jumalasi, on nostanut sinut veljiesi joukosta ja voidellut sinut riemun öljyllä. Vaatteesi tuoksuvat mirhalta, aaloelta ja kassialta. Norsunluupalatseista kaikuu sinun iloksesi kielisoitinten musiikki. Hovisi kaunistuksena on kuninkaiden tyttäriä, kuningatar seisoo oikealla puolellasi yllään Ofirin kultaa. Kuule, tyttäreni, kuuntele neuvoani. Unohda kansasi, unohda isäsi suku. Sytyttäköön kauneutesi kuninkaan! Hän on sinun herrasi. Kumarru hänen eteensä, sinä Tyroksen prinsessa. Maan rikkaat pyrkivät lahjoillaan sinun suosioosi. Kuninkaan tytär saapuu palatsiin kaikessa loistossaan, hänen vaatteensa ovat kullalla kirjotut. Juhlapuvussa hänet viedään kuninkaan eteen. Neidot, ystävättäret, seuraavat häntä. Heitä viedään riemusaatossa, he astuvat kuninkaan palatsiin. Nouskoot sinun poikasi, kuningas, isiesi sijaan, saat asettaa heidät ruhtinaiksi maahasi. Minä säilytän nimesi polvesta polveen, ja sen tähden kansat ylistävät sinua nyt ja aina.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesti. Amen. Halleluja, Halleluja, Halleluja.

Diakoni: Rukoilkaamme Herraa.

Laulajat: Herra, armanda.

Pappi lukee seuraavan rukouksen:

Herra, meidän Jumalamme, joka sallit yhtä iankaikkisen ja yksiolennollisen Poikasi ja Sanasi tulla lihaksi puhtaimmasta, ainaisesta Neitseestä Mariasta ja Hänen puhtaan syntymisensä kautta Neitseestä teit Jumalansynnyttäjän kaikkien uskovien puolustajaksi, auttajaksi ja esirukoilijaksi, - katso nyt meidän puoleemme, jotka nöyrästi rukoilemme Sinua ja avuksihuudamme Jumalansynnyttäjää, uskoen Hänen olevan totisen Jumalansynnyttäjän, ja jotka uskolla kannamme tämän rukouksen Sinun puoleesi. Hänen esirukouksiensa tähden kuule meidän anomisemme ja rukouksemme ja lähetä Pyhän Henkesi lahja tämän kuvan päälle, jonka Sinun palvelijasi ovat tehneet Hänen kunniakseen ja muistokseen. Siunaa se ja pyhitä se sekä anna sille ihmeitätekevä voima ja väkevyys. Tee se parantavaksi ja terveyttä antavaksi lähteeksi kaikille niille, jotka sairauksissaan kiiruhtavat sen tykö ja anovat Sinulta apua Jumalansynnyttäjän tähden.
Kaikki, jotka tämän kuvan edessä tulevat kelvollisesti kunnioittamaan siunatuinta Neitsyttä ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen, rakkaan Poikasi, Äitiä, ja jotka onnettomuuksissaan ja hädissään tulevat rukouksissaan Sinulle huutamaan Häntä avukseen kristillisen sukukunnan puolustajana, tee otollisiksi saamaan pelastus, puolustus ja pikainen apu. Anna heille laupiaasti vapautus synneistä, anna heidän pian saada armo, jota he Sinulta anovat, anna löytää laupeus, jota he toivovat Sinun ihmisrakkaudeltasi, ja anna heidän tulla osallisiksi valtakunnasta, Hänestä ruumiillisesti syntyneen ainokaisen Poikasi, lihaksi tulleen Jumalamme ja Vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen laupeudesta, - Jeesuksen Kristuksen, jolle Sinun kanssasi on tuleva kaikkinainen kunnia ja palvelus pyhimmän, hyvän ja eläväksitekevän Henkesi kanssa, nyt ja aina ja iankaikkisesti. Amen.

Laulajat: Amen.

Pappi: Rauha olkoon teille kaikille.

Laulajat: Niin myös sinun hengellesi.

Diakoni: Kumartukaa Herran edessä.

Laulajat: Sinun edessäsi, Herra.

Pappi lukee salaisesti seuraavan rukouksen:

Herra Jumala, Isä Kaikkivaltias, joka olet nähnyt hyväksi valita ihmiskunnasta puhtaan kyyhkysen ja viattoman karitsan, ainaisen Neitseen Marian, ainokaisen Poikasi äidiksi ja pyhittänyt Hänet Pyhän Henkesi alastulemisen kautta, joka olet tehnyt Hänet korkeammaksi ja kunnioitettavammaksi kerubeja ja serafeja ja jalommaksi kaikkia luotuja sekä asettanut Hänet ihmiskunnan puolustajaksi ja esirukoilijaksi. Hänen esirukouksiensa ja puolustuksensa tähden siunaa ja pyhitä pyhän veden vihmomisen armollasi tämä kuva, joka on tehty Hänen kunniakseen ja muistokseen sekä Hänestä syntyneen ainokaisen ja yksiolennollisen Poikasi, Sinun, aluttoman Isän sekä pyhimmän ja eläväksitekevän Henkesi ylistyksesi. Tulkoon se kaikille, jotka uskolla rukoilevat sen edessä, sielun ja ruumiin heikkouksien parantajaksi, ja suo, että rukoukset olisivat otolliset Sinulle.

Ääneen:

Sinun ainokaisen Poikasi, Hänestä ruumiissa syntyneen meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeudesta, jonka kanssa Sinä olet siunattu pyhän, hyvän ja eläväksitekevän Henkesi kanssa, nyt ja aina ja iankaikkisesti.

Laulajat: Amen.

Pappi vihmoo kuvan lausuen:

Pyhän Hengen armolla ja tämän pyhitetyn veden vihvomisella pyhitetään tämä kuva. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. (Kolmesti.)

Välittömästi lauletaan seuraavat Jumalansynnyttäjän troparit 1. sävelmällä.

Sinun armosi suojaan me murheissamme turvaudumme, oi Jumalan Äiti Neitsyt. Älä jätä kuulematta rukouksiamme, vaan päästä meidät vaaroista. Sinä ainoa puhdas ja siunattu. Iloitse, Jumalan Äiti, Neitsyt, armoitettu Maria, Herra on Sinun kanssasi. Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi hedelmä sillä Sinä olet synnyttänyt sielujemme Pelastajan.

Kunnia ... 1. sävelmällä.

Sinun pyhän kuvasi kautta, oi puhtahin Jumalansynnyttäjä, annetaan runsaasti terveyttä ja parannusta kaikille, jotka sitä uskolla lähestyvät ja sydämensä pohjasta avuksensa huutavat puolustustasi. Sen tähden, oi Neitsyt, katso minunkin heikkouteni puoleen ja paranna armollasi minun ruumiini ja sieluni haavat.

Nyt ... samalla sävelmällä:

Oi puhdas Neitsyt osoita, että Sinä olet niiden suojelija ja voimallinen puolustaja, jotka rakkaudella kunnioittavat Sinun pyhää kuvaasi, jotka yksin äänin tunnustavat Sinut totiseksi Jumalan Äidiksi ja jotka uskolla palvelevat Sinua, ja karkota heistä kaikki paha, sillä Sinä voit tehdä kaikki.

Sen jälkeen:

Totisesti on kohtuullista ylistää autuaaksi Sinua, Jumalansynnyttäjä, aina autuas ja viaton ja meidän Jumalamme Äiti. Me ylistämme Sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi ja serafeja verrattomasti jalompi, Sinua, puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä, Sinua totinen Jumalansynnyttäjä!

Pappi suudeltuaan kuvaa lausuu tavallisen loppusiunauksen.

Tiedettäköön, että jos on Jumalansynnyttäjän juhlan kuva, niin heti sen vihkimisen jälkeen laulamme juhlan troparin ja kontakin ja sitten ylempänä mainitut troparit.


Yhden tai usean pyhän ihmisen kuvan siunaus

Pappi aloittaa samalla tavalla kuin edellä olevassa Kristuksen kuvan siunauskaavassa aina psalmiin saakka. Tässä luetaan psalmi 139:

Herra, sinä olet minut tutkinut, sinä tunnet minut. Missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät, jo kaukaa sinä näet aikeeni. Kuljen tai lepään, kaiken olet mitannut, perin pohjin sinä tunnet minun tekemiseni. Kielelläni ei ole yhtäkään sanaa, jota sinä, Herra, et tuntisi. Sinä suojaat minua edestä ja takaa, sinä lasket kätesi minun päälleni. Sinä tiedät kaiken. Se on ihmeellistä, siihen ei ymmärrykseni yllä. Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta, minne voisin paeta sinun edestäsi? Vaikka nousisin taivaaseen, sinä olet siellä, vaikka tekisin vuoteeni tuonelaan, sielläkin sinä olet. Vaikka nousisin lentoon aamuruskon siivin tai muuttaisin merten taa, sielläkin sinä minua ohjaat, talutat väkevällä kädelläsi. Vaikka sanoisin: "Nyt olen pimeyden kätköissä, yö peittää päivän valon", sinulle ei pimeys ole pimeää, vaan yö on sinulle kuin päivänpaiste, pimeys kuin kirkas valo. Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla, mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala, kuinka valtava onkaan niiden määrä! Jos yritän niitä laskea, niitä on enemmän kuin on hiekanjyviä. Minä lopetan, mutta tiedän: sinä olet kanssani. Kunpa surmaisit, Jumala, väärintekijät! Kaikotkaa, murhamiehet! He ovat sinun vihollisiasi, he vetoavat sinuun valheellisesti ja vannovat väärin sinun nimeesi. Enkö vihaisi sinun vihollisiasi, Herra, enkö inhoaisi sinun vastustajiasi! Loputon on vihani heitä kohtaan, he ovat minunkin vihollisiani. Tutki minut, Jumala, katso sydämeeni. Koettele minua, katso ajatuksiini. Katso, olenko vieraalla, väärällä tiellä, ja ohjaa minut ikiaikojen tielle.

Kunnia .. nyt … Halleluja (Kolmesti).

Diakoni: Rukoilkaamme Herraa.

Laulajat: Herra, armanda.

Pappi lukee seuraavan rukouksen:

Herra Jumala, Kaikkivaltias, isiemme Jumala, joka käskit muinoin vanhan liiton aikana tehdä puusta ja kullasta ja kutoa käsin kerubien kuvia todistuksen majaan, älä hylkää nytkään Sinulle otollisten pyhiesi kuvia ja muotoja, vaan ota ne vastaan, jotta uskolliset palvelijasi kääntyen niiden puoleen ylistäisivät Sinua, joka olet heidät korottanut ja seuraisivat heidän elämäänsä ja tekojansa, - heidän jotka Sinä olet katsonut arvollisiksi saamaan armosi ja valtakuntasi. Me rukoilemme Sinua, katso nyt tämän kuvan (tai: näiden kuvien) puoleen, joka (jotka) on tehty ja maalattu Sinun pyhäsi (pyhiesi) kunniaksi ja muistoksi, sekä siunaa ja pyhitä se (ne) taivaallisella siunauksellasi. Ole kaikkien, jotka sitä (niitä) kunnioittavat ja sen (niiden) edessä Sinua kumartavat ja rukoilevat sekä pyhän (tai pyhien) nimeä (nimiä) avuksensa rukouksissaan Sinulle huutavat, laupias kuulija ja hyvä ja joutuisa auttaja. Pelasta kaikista murheista ja hädästä sekä kaikista ruumiin ja sielun sairauksista, suoden heille armosi ja laupeutesi, jota he odottavat Sinulta.
Sillä Sinä olet pyhityksen lähde ja hyvyyksien antaja, ja Sinulle me kunniaa kannamme yhdessä ainokaisen Poikasi ja kaikkeinpyhimmän, hyvän ja eläväksitekevän Henkesi kanssa, nyt ja aina ja iankaikkisesti.

Laulajat: Amen.

Pappi: Rauha olkoon teille kaikille.

Laulajat: Niin myös sinun hengellesi.

Diakoni: Kumartukaa Herran edessä.

Laulajat: Sinun edessäsi, Herra.

Pappi lukee hiljaa seuraavan rukouksen:

Herra meidän Jumalamme, joka loit ihmisen kuvasi ja muotosi mukaan ja sitten, hänen tultua ensimmäisen syntiinlankeemuksen jälkeen alttiiksi turmelukselle, uudistit hänet Kristukseksi lihaksitulemisen kautta, - Kristukseksi, joka otti päälleen palvelijan muodon ja tuli ihmisen kaltaiseksi. Sinä johdit hänet entiseen arvoon pyhiesi joukkoon, jotka ovat Sinun muotoasi ja joiden muotoa hartaasti kunnioittaen me kunnioitamme ja ylistämme Sinua, joka olet alkumuoto, Sen tähden me rukoilemme Sinua: lähetä Sinun armosi ja tämän pyhän veden vihmomisen kautta pyhitä ja siunaa tämä kuva (nämä kuvat) Sinun ylistykseksi ja Sinun pyhäsi (pyhiesi) muistoksi ja kunniaksi, siunaa kaikkia, jotka kunnioittavat tätä kuvaa ja kantavat sen edessä rukouksia Sinulle sekä laupeudestasi suo heidän saada armo Sinun edessäsi.

Ääneen:

Sinun ainokaisen Poikasi armosta, laupeudesta ja ihmisrakkaudesta, jonka kanssa yhtenä kaikkein pyhimmän, hyvän ja eläväksitekevän Henkesi kanssa Sinä olet siunattu nyt ja aina ja iankaikkisesta.

Laulajat: Amen.

Pappi vihmoo pyhällä vedellä kuvan lausuen:

Pyhän Hengen armolla ja tämän pyhitetyn veden vihmomisella pyhitetään tämä kuva (nämä kuvat). Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. (Kolmesti.)

Sitten hän lukee tai laulaa troparin ja kontakin sille pyhälle ihmiselle, jonka kuva on. Suudeltuaan kunniallista kuvaa hän lausuu tavallisen loppusiunauksen, muistellen samalla sitä pyhää, jonka kuva on.

Katso myös