Toiminnot

Doksologia (kirja)

Kohteesta Ortodoksi.net

Kirjan kansi
Toimituskunta: Doksologia - Juhlajulkasaisu
ISBN 951-95564-3-5 (sid) / ISBN 951-95564-2-7 (nid)
Julkaisija ja kustantaja: Ortokirja
Julkaisupäivämäärä: 1980
Sivumäärä: 224 sivua
Koko: 220 mm x 155 mm
Sidos: sidottu / kovakantinen

Juhlajulkaisu isä Erkki Piiroiselle hänen täyttäessään 60 vuotta 14.11.1979

Toimituskunta: Irma Hakamies, Matti Huunan-Seppälä, Petri Piiroinen, Hilkka ja Johannes Seppälä

---

Sisällysluettelo

 • Arkkipiispa Paavali: Juhlakirjamme
 • Helsingin metropoliitta Johannes: Monia armon vuosia!
 • Oulun metropoliitta Leo: Juhla on siellä, missä sydämen hartaus majailee
 • Johannes seppälä (suom.): Synaksaari 20.7.
 • Risto Aikonen: Suomen ortodoksisen kirkon pyrkimykset autokefaliaan
  • 1. vuodet 1917-1923
   • Autokefalia käsitteenä
    • Synodaalinen perinne
    • Venäjän kanonisen lain asiantuntijoiden käsitys
   • Autokefaliaa myönnettäesssä huomioitavia seikkoja
    • Kanoniset vaatimukset
   • Ongelma alkaa syntyä
    • Tilanne ennen Venäjän valtiollisten olojen muutosta
    • Uusien järjestelyjen syitä
   • Toimenpiteitä uuden kanonisen aseman muodostumiseksi
    • Valtiovallan suhtautuminen ortodoksiseen kirkkoon
    • Asetus Suomen ortodoksisesta kirkkokunnasta
   • Autokefalia - Autonomia
    • Autonomian käsitteestä
    • suuntaa etsimässä
    • Päämäärä selviää
    • Tie autokefalian saavuttamiseksi
    • Kansallinen apulaispiispa valitaan
    • Kuka vihkii valitun piispan?
   • Välitavoite toteutuu
    • Autonimiseksi kirkkokunnaksi
    • Apulaispiispan viran täyttäminen
   • Matka Konstantinopoliin
    • Muuttunut tilanne Venäjän kirkossa
    • Vaikutukset Suomen kirkkoon
    • Kohti Fanaria
    • Lähetystyö
    • Neuvottelut 3. - 10.7.1923 Fanarissa
    • Tulos
    • Saavutetun tuloksen tarkastelua
  • 2. vuodet 1945 - 1957
   • Moskovan patriarkaatin veltapoliittiset pyrkimykset
    • Pysyvyys - väliaikaisuus Ekumeenisen patyriarkaatin alaisuudessa
    • Hiillos kytemään
    • Syksy 1945
    • Luostarien vastaus Moskovan patriarkaatin vaateille
    • Toimenpiteitä Suomen kirkon taholta
    • Yllättävä ehdotus
    • Kuudes yleinen kirkolliskokous taittaa peitsen
  • 3. Vuosi 1978
   • Uusi keskustelu autokefaliasta syksyllä 1978
    • Keskustelun synty ja sen luonne
    • Toimenpiteitä
    • Ylimääräinen kirkolliskokous 16.2.1979
    • Ekumeenisen patriarkaatin suhtautuminen
    • Autokefalian myöntäminen ja Ekumeeninen patriarkaatti
    • Lopuksi
  • Viitteet
 • Jaakko Aronen: Ensimmäinen latinankielinen apokalypsi (passio Perpetuae 4) - kirjallisen muodon analyysia
 • Pentti Hakkarainen: Näkökohtia kirkkomme kasvatuskentällä
 • Aune Jääskinen: Georgios Voittaja Novgorodin ikonitaiteessa
 • Heikki Kirkinen: Ortodoksisen kulttuuriperinteen tallentaminen ja tutkimus käyntiin
 • Heikki Koukkunen: Ortodoksisen järjestötoimintamme tärkeä kymmenvuotiskausi 1945-1955
  • 1. Sodan ajan perintö
  • 2. Toisen siirtolaiskauden alkuvuosien hengellinen työ
  • 3. Ortodoksisten Nuorten Liiton toiminta 1947 - 1955
  • 4. Pyhäin Sergei ja Hermanin Veljeskunnan työ 1947 - 1955
  • 5. Muut järjestöt 1945 - 1955
  • 6. Työn arviointia
 • Igumeni Panteleimon: Minun päiväni
  • Aamu
  • Aamupäivä
  • Iltapäivä ja ilta
 • Petri Piiroinen: Aamun Koiton tie
  • Ilmestyminen ja vuosikerrat
  • Tilastoja käyrinä
  • Nykyisen kehityksen seurauksia ja vaikuttimia
  • Tulevaisuutta kohti
  • Aamun Koiton toimittajat
 • Kauko Pirinen: Johannes Karhapää
 • Veikko Purmonen: Piispa Kiprian ja Karjalan veljeskunta
  • Kiprianin varhaiset vaiheet ja toiminnan alkamianen Karjalassa
  • Luterilaisen käännytystyön aiheuttamia ongelmia
  • Uhtuan kokous
  • Viteleen kokous ja Karjalan Veljeskunnan perustamisaloite
  • Veljeskunnan järjestäytyminen
  • Ohjesääntö
  • Veljeskunnan toiminta Kiprianin kuolemaan asti
  • Kiprianin elämän loppuvaiheet
 • Viktor Railas: Seurakunta pelastuksen kannalta
  • Vertaiuskuvia
  • Seurakuntaelämää
 • Tapani Repo: Karjalaisortodoksinen kulttuuriperintö ja aikamme nuoriso
  • Ortodoksia on karjalaisuuden sydän
   • Kirkkomme oma kulttuurihistoriallinen tehtävä
   • Karjalaisortodoksinen maailma
   • Länsi-Suomi ja vanha karjalaisuus
   • Itä-Suomi ja vanha karjalaisuus
   • Ortodoksia karjalaisella maaperällä
   • Karjalainen henki
   • Karjalainen rakennustyyli
   • Karjalan murre
   • Karjalainen mentaliteetti
   • Karjalainen hurskauselämä
   • Karjalainen hurskauselämä ja ortodoksinen usko
   • Praasnikat, niiden suhde karjalaisuuteen ja ortodoksisuuteen
   • Karjalainen kulttuuri ja ortodoksinen usko
   • Karjalaisortodoksisen maailman arvo
   • Karjalaisortodoksinen kulttuuriperintö ja aikamme nuoriso
   • Millainen on nuoriso Laatokan-Karjalalassa ja Itä-Karjalassa
   • Mitkä ovat ne ihanteet, jotka on nuorisolle asetettava?
   • Kuinka nämä ihanteet parhaiten saavutamme?
   • Millainen on oltava tuleva Suur-ortodoksisen kirkon nuorison
   • Karjalaisen nuorison henkinen taistelu
  • Loppusanat
 • Hilkka Seppälä: Profeetta Elian tropari
  • Yleistä
  • Profeetta Elian troparin melodia
 • Johannes Seppälä: Kirkollisista kirjailijoista 8:nnen vuosisadan jälkeen
  • Patrologian "kaudet"
  • Nikeforos I
  • Theodoros Studiteslainen
  • Patriarkka Fotios
  • Yhdeksännen ja kymmenennen vuosisadan isiä
  • Mikael Psellos
  • Simeon Uusi Teologi
  • Kahdennen- ja kolmannentoista vuosisadan isiä
  • Gregorios Palamas ja hesykasmi
  • Bysantin loppuaikojen isiä
 • Harri Tajakka: Ajanlaskukysymys Suomen ortodoksisen kirkkokunnan hallintoelimissä 1920-luvulla
  • Ajanlaskukysymyksen taustaa
   • Kysymystä käsitelleet hallintoelimet
  • Kausi ennen ratkaisua
  • Vuoden 1921 kirkolliskokous
   • Hallituksen toimenpiteet
   • Kokoontuminen
   • Valmistusvaliokunnan mietintö
   • Keskustelua, päätös
  • Taantumista
  • Vuoden 1922 kirkolliskokous
  • Suunnan muutos
  • Vuodet 1925 ja 1926
   • Kirkollishallitus
   • Kirkolliskokous
   • Oikeudenkäynti munkkeja vastaan
  • Olojen rauhoittuminen
  • Lopuksi
 • Veikko Tajakka: Piirteitä bysanttilaisen caesareopapismin synnystä
  • Keisariuden synty
  • Caesareopapsmi alkaa muovautua
  • Caesareopapsmin huipentuma - keisari Justinianus
 • Kristiina Thomenius: Katkelma Vanhan Valamon pääkirkon maalauskoristelusta
 • Petri Piiroinen: Isä Erkki Piiroisen kirjallista tuotantoa
  • Eräitä erityispiirteitä
  • Luettelointiperiaatteita
 • Isä Erkin kirjallista tuotantoa 1940 - 1979