Toiminnot

Ekumeenisen patriarkan joulutervehdys 2009

Kohteesta Ortodoksi.net

Prot. No.1237

BARTOLOMEOS

Konstantinopolin – Uuden Rooman arkkipiispalta ja ekumeeniselta patriarkalta Jumalan armosta Kirkon armon täyteydelle, rauhaa ja sovitusta Betlehemissä syntyneeltä pelastajalta Kristukselta

Rakkaat kanssajuhlijat ja siunatut lapset Herrassa,

Tänään yhdistyvät taivas ja maa, sillä Kristus syntyy. Nyt Jumala tulee maan päälle, ja ihminen kohoaa taivaaseen.

(Litanian stikiira joulupäivän ehtoopalveluksesta)
Patriarkka Bartolomeos
(Kuva © Pyykkönen)

Kun ainosyntyinen Poika ja Jumalan iankaikkinen Sana otti päälleen ihmisluonnon kokonaisuudessaan, on synnin aikaansaama välimatka ja ero Jumalan ja ihmiskunnan välillä poispyyhitty. Oli Jumalan hyvä tahto – tällä tarkoitetaan hänen aloitettaan ja tahtoaan – että hänen Poikansa lihaksituleminen poistaisi kaiken tällaisen välimatkan yhdistäen taivaan ja maan kuten myös luodun Luojansa kanssa.

Jumalansynnyttäjän temppeliin tuomisen juhlassa Kirkko lauloi: ”Tämä päivä on Jumalan hyvän tahdon julistus ja ihmisten pelastuksen ennustus.” Tuossa juhlassa valmistettiin pelastustamme ennakoiden tie Jumalan tahdon lihaksitulemiselle, kun siunattu Maria omistettiin temppelille ja hän valmistautui siellä tullakseen rajattoman Jumalan kantajaksi.

Neitsyt Marian ilmestyksen juhlassa, kun aluttoman jumalallinen alullepano tapahtui Pyhän Hengen voimasta Jumalansynnyttäjän kohdussa ja jumalallinen luonto liittyi ihmisluontoon niin, että – pyhän Athanasios Suuren sanoin – ”me saattaisimme pyhittyä”, Kirkko lauloi jälleen: ”Tämä päivä on pelastuksemme alku ja iankaikkisuudesta kätketyn salaisuuden ilmoitus: Jumalan Poika tulee Neitseen Pojaksi.” Näin Temppeliintuomisen juhlassa tervetulleeksi toivotettu Jumalan hyvä tahto kuten myös Ilmestyspäivänä alkanut ja paljastettu pelastus on tänään saatettu käsin kosketeltavaksi todellisuudeksi, kun juhlimme Joulun suurta ja pyhää päivää. ”Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.” (Joh.1:14), kun taas enkelit juhlivat tapahtumaa laulaen ” Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.” (Luuk.2:14).

Jumalallisen Sanan lihaksitulemisessa ihmiskunnan pelastus on mahdollisuutena jo tapahtunut. Nimittäin ne, jotka uskovat Jeesukseen sekä elävät tämän uskon mukaan täyttäen Hänen käskynsä ja toteuttaen Hänen opetustaan, on siten ylennetty tulemaan Jumalan ystäviksi ja Hänestä osallisiksi! He tulevat ”osallisiksi jumalallisesta luonnosta” (2.Piet.2:4), jumaliksi armon kautta! Tämä tapahtuu ainoastaan Kirkon piirissä, missä olemme uudestisyntyneet Kristuksessa ja Isä on ottanut meidät omakseen Pyhän kasteen ja Pyhien sakramenttien kautta, kuten myös hyveiden kehittymisen kautta niin, että tulisimme jumalallisen armon ja Pyhän Hengen täyttämiksi saavuttaen aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden (Ef.4:13), kunnes saavutamme sen tason, jossa sanomme pyhän Paavalin sanoin: ”Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa.” (Gal.2:20). Niitä, jotka saavuttavat tämän täydellisyyden, Kristus ei näe pelkästään ystävinään tai veljinään, vaan Hän tunnistaa heidät oman ruumiinsa osina. Tämän vuoksi hän Ristin korkeudesta saattoi sanoa Kaikkeinpyhimmälle äidilleen evankelista Johanneksesta: ”Nainen, tämä on poikasi!" ja Johannekselle "Tämä on äitisi!” (Joh.19:26-27). Näin ollen Joulu avaa oven avoimeksi ihmisen ”kristifikaatiolle” [Kristuksen kaltaiseksi tulemiselle] ja jumaloitumiselle armon kautta; tämän vuoksi ”koko luomakunta juhlii ja iloitsee ja taivaat riemuitsevat kanssamme tänä merkityksen ja pelastuksen päivänä” (joulukuun 28. päivän veisu).

Näiden ilontäyteisten ja toiveikkaiden tosiasioiden edessä me tuomme Ekumeenisen patriarkaatin pyhältä istuimelta Fanarista teille lämpimät juhlantoivotuksemme ja kokosydämisen patriarkaalisen tervehdyksemme tänä kristillisen kalenterin keskeisenä juhlana. Tervehdimme kaikkia rakkaita uskovaisiamme kautta maailman, Pyhän Äitikirkon rakkaita lapsia, pappeuden kaikkia asteita, luostarissa eläviä ja maallikoita, pastoreita ja seurakuntalaisia sekä erityisesti niitä, jotka kärsivät kokien surua, puutetta tai ahdinkoa. Tehköön iankaikkinen Jumalan Poika – joka syntyi luolassa ja makasi seimessä – joka meidän tähtemme tuli Ihmisen Pojaksi, meidät kaikki arvollisiksi vastaanottamaan Hänen uhrautuva rakkautensa ja Hänen pyhä, kunnioitettava lihaksitulemisensa.

Fanarissa jouluna 2009

Konstantinopolin ekumeeninen patriarkka Bartolomeos

Kaikkien palava puolestapuhuja Jumalan edessä


Käännös englannista suomeksi: SaM/Ortodoksi.net / englanninkielinen teksti: The Christmas Message of the Ecumenical Patriarch