Toiminnot

Euhologionin ohjeet liittyvälle

Kohteesta Ortodoksi.net

Euhologion - pyhien toimitusten käsikirja

Ortodoksiseen kirkkoon liittyminen

Kun joku vakaalla mielellä haluaa liittyä Kirkkoon, on sielunpaimenen opastettava häntä ortodoksisen opin ja hengen tuntemisessa ja ohjattava perehtymään Kirkon jumalanpalveluksiin. Tässä yhteydessä opetettavalle selvitetään, mitä ortodoksiseen Kirkkoon liittyminen merkitsee. Opetuksen päätyttyä ja lain edellyttämien toimenpiteiden tultua suoritetuiksi tapahtuu varsinainen Kirkkoon liittäminen, joka jäsentyy seuraavaan kolmeen vaiheeseen:

1. Syntien tunnustaminen, uskon vakuutuksen antaminen ja sakramentaalinen synninpäästö. 2. Liittämistoimitus, jossa on mirhavoitelun sakramentti. 3. Herran Pyhään Ehtoolliseen osallistuminen.

Alkukirkon käytännön mukaisesti kirkkoon liittyvällä miehellä on toimituksessa mukana mieskummi, naisella naiskummi. Kummien velvollisuutena on olla hengellisenä isänä ja äitinä Kirkon uudelle jäsenelle.

Liitäntätoimitus suoritetaan kirkossa erillisenä tai iltajumalanpalveluksen jälkeen.

Kirkkoon liittyjän ollessa aikaisemmalta tunnustukseltaan roomalaiskatolinen mirhavoitelun sakramenttia ei toimiteta, mikäli hänet on konfirmoitu; kastamaton Kirkon jäsenyyteen haluava saa annetun opetuksen jälkeen kasteen ja mirhavoitelun.

(Euhologion ss. 325 - 326)