Toiminnot

Filippus Apostoli

Kohteesta Ortodoksi.net

(Ohjattu sivulta Filippus (apostoli))
Pyhä apostoli Filippus
ikoni 1700-luvulta,
Kristuksen kirkastumisen kirkon ikonostaasi,
Kižin luostari
Kuva Wikipedia

Pyhä apostoli Filippus oli kotoisin Galilean Betsaidasta. Hänellä oli syvälliset ja perusteelliset tiedot pyhän Raamatun teksteistä ja Vanhan testamentin profetioista ja hän odotti Messiaan tuloa. Hän oli yksi Kristuksen kahdestatoista opetuslapsesta eli apostolista.

Filippus Raamatussa

Kuullessaan Kristuksen kutsun (Joh.1:34): "Seuraa minua", hän seurasi Kristusta. Raamatussa hänet mainitaan synoptisissa evankeliumeissa ja Apostolien teoissa ainoastaan opetuslasten nimiluetteloissa. Sen sijaan Johanneksen evankeliumissa hänestä kerrotaan hieman enemmän.

Johanneksen evankeliumissa kirjoitetaan muun muassa (Joh.1:43-46):

Seuraavana päivänä, ollessaan lähdössä Galileaan, Jeesus tapasi Filippuksen ja sanoi hänelle: "Seuraa minua." Filippus oli kotoisin Betsaidasta, samasta kaupungista kuin Andreas ja Pietari. Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet sen, josta Mooseksen laki ja profeettojen kirjat todistavat! Hän on Jeesus, Joosefin poika Nasaretista." "Nasaretistako?" Natanael kysyi. "Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?" "Tule, niin näet", sanoi Filippus.
Apostoli Filippus
(© Pyykkönen)

Hän siis toi apostoli Natanaelin (eli Bartolomeoksen, muistopv. 22.4., 30.6. ja 25.8.) Kristuksen luo (Joh.1:46). Herra kysyi Filippukselta, mistä ostaa leipää viidelle tuhannelle miehelle (Joh.6:5-5). Hän toi muutamia kreikkalaistuneita juutalaisia Jeesuksen luo, kun nämä halusivat nähdä Hänet (Joh.12:21-22) ja viimeisellä aterialla hän pyysi Kristukselta (Joh.14:8):

"Herra, anna meidän nähdä Isä, muuta emme pyydä."

Galileassa ja Kreikassa

Helatorstaina, Kristuksen taivaaseen astumisen jälkeen, apostoli Filippus saarnasi Jumalan Sanaa Galileassa tehden samalla ihmeitä. Hän mm. herätti henkiin kuolleen lapsen, joka oli äitinsä sylissä. Galileasta hän meni Kreikkaan ja saarnasi juutalaisten keskuudessa, jotka olivat asettuneet sinne. Jotkut heistä raportoivat Filippuksesta Jerusalemiin ja sen seurauksena joitain kirjanoppineita saapui Jerusalemista Kreikkaan yhden juutalaisen ylipapin seurassa ja he päättivät kuulustella apostoli Filippusta.

Apostoli Filippus vastasi ylimmäisen papin valheellisiin väitteisiin, joiden mukaan Kristuksen opetuslapset olivat varastaneet ja kätkeneet Kristuksen ruumiin. Filippus kertoi, että sen sijaan fariseukset olivat lahjoneet vahtisotilaita tietoisesti levittämään tällaista huhua. Kun juutalainen ylipappi ja hänen seuralaisensa alkoivat vielä soimata Herraa ja hyökkäsivät apostoli Filippuksen kimppuun, he yhtäkkiä sokeutuivat. Apostolin rukous palautti kaikille näön takaisin ja kun monet näkivät tämän, he uskoivat Kristukseen. Apostoli Filippos hankki heille vielä piispaksi Narkissoksen, yhden seitsemästäkymmenestä apostolista. (muistopv. 4.1. ja 31.10.)

Azotuksessa ja Syyriassa

Kreikasta apostoli Filippus meni Parthiaan ja sitten Azotukseen, jossa hän paransi paikallisen asukkaan, Nikoklidesin tyttären silmät. Filippus oli Nikoklidesin luona ja kastoi samalla koko perheen kristityiksi.

Azotuksesta Filippus meni Syyrian Hieropolikseen, jossa hermostuneet juutalaiset fariseukset polttivat Heron talon apostoli majaillessa siellä. Fariseusten tarkoituksena oli tappaa apostoli. Apostoli suoritti sielläkin useita ihmeitä: paransi kaupungin virkamiehen Aristarkoksen kuihtuneen käden, vaikka hän yritti lyödä apostolia ja palautti kuolleen lapsen takaisin elämään. Kun he näkivät nämä ihmeet, monet heistä katuivat ja hyväksyivät pyhän kasteen. Tehtyään Herosta Hieropoliksen piispan, apostoli Filippus meni Syyriaan Vähään-Aasiaan, Lyydiaan, Emessaan ja moneen muuhun paikkaan saarnaamaan ilosanomaa. Sekä hän että hänen sisarensa Mariamne (muistopv. 17.2.) joutuivat kärsimään kivien heittelystä, vankilaan sulkemisesta ja siitä, että heidät ajettiin pois kylistä ja kaupungeista.

Marttyyrikuolema Fryykian Hieropoliksessa

Sitten apostoli saapui Fryykian Hieropolikseen, jossa oli useita pakanatemppeleitä. Siellä oli myös pakanatemppeli, jossa ihmiset palvoivat valtavaa käärmettä epäjumalanaan. Apostoli rukouksen voimalla surmasi tuon käärmeen ja paransi useita, joita käärme oli purrut.

Yksi näistä parantuneista oli kaupungin prefektin Amfipatoksen vaimo. Saatuaan tietää vaimonsa kääntymisestä kristityksi, Amfipatos käski pidättää pyhän apostolin, hänen sisarensa ja apostoli Bartholomeoksen, joka matkusti heidän kanssaan. Pakanapappien kehotuksesta Amfipatos määräsi Filippuksen ja Bartholomeoksen ristiinnaulittavaksi.

Yhtäkkiä maa alkoi järistä ja se pudotti kaikki tuomioistuimen jäsenet polvilleen. Riippuessaan ristillä apostoli Filippus rukoili Jumalaa pelastamaan maanjäristykseltä ja hävitykseltä ne, jotka hänet olivat ristiinnaulinneet. Tämän nähdessään ihmiset alkoivat uskoa Kristukseen ja vaativat, että apostolit otetaan alas ristiltä. Apostoli Bartolomeos oli vielä hengissä alas otettaessa ja hän kastoi myöhemmin kaikki uskovat ja perusti piispanistuimen heitä varten.

Mutta apostoli Filippus, jonka rukouksien kautta kaikki olivat säilyneet hengissä, paitsi Amfipatos ja pakanapapit, kuoli ristillä. Tämä tapahtui vuonna 80. Hänen sisarensa Mariamne hautasi apostolin ja lähti Bartolomeoksen kanssa saarnaamaan Armeniaan, missä Bartolomeos ristiinnaulittiin (11.6.). Mariamne saarnasi itse kunnes hänkin koki kuoleman Lykaoniassa.

Toinen samanniminen

Pyhää apostoli Filippusta ei pidä sekoitta lähes samannimiseen toiseen apostoliin Filippokseen (muistopv. 11.10.), yhteen seitsemästäkymmenestä apostolista ja yksi alkukirkon ensimmäisistä seitsemästä diakonista, joka muun muassa kastoi mahtavan etiopialaisen hoviherran. Tämä apostoli Filippos on eri henkilö kuin apostoli Filippus. Hänestä puhutaan Raamatussa Apostolien teoissa (Apt.8).

Muistopäivä

Ortodoksinen kirkko muistelee apostoli Filippusta vuosittain hänen omana muistelupäivänään marraskuun 14. päivänä sekä kahdentoista apostolin yhteisenä muistelupäivänä aina kesäkuun 30. päivänä.

HAP

Tropari ja kontakki

Tropari, 3.säv.

Sinä saavutit valaistuksen Lohduttajalta | ja nousit maailman ylle kuin tähti, | jumalallisella Valolla sinä karkotit tietämättömyyden pimeyden. |Oi apostoli Filippus, me anomme sinua, || ano Kristukselta, meidän Jumalaltamme meille suurta armoa.

Kontakki, 8.säv.

Apostolisi, ystäväsi ja kärsimystesi seuraaja, innokas Filippus, saarnasi Sinusta maailmalle. || Jumalanäidin esirukouksien tähden varjele Kirkkoasi vihollisilta, oi armollinen Vapahtaja.

Minea

Katso myös