Toiminnot

Fronema

Kohteesta Ortodoksi.net

Fronema on translitteroitu sana kraikan sanasta φρόνημα, joka merkitsee "mieltä, henkeä, ajatusta, aikomusta, tahtoa" ja voi olla merkitykseltään joko myönteinen tai kielteinen.

Uudessa testamentissa sanaa käytetään neljä kertaa pyhän apostoli Paavalin kirjeessä roomalaisille: kahdesti "τῆς σαρκός" (lihasta) ja kahdesti "τοῦ πνεύματος" (hengestä).

"Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, Hengen pyrkimykset elämän ja rauhan. Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin eivätkä voikaan alistua." (Room. 8:6-7)

ja

"Ja hän, joka tutkii sydämet, tietää mitä Henki tarkoittaa, sillä Henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta."(Room. 8:27)

Termi idän ortodoksisessa teologiassa

Termiä fronema käytetään idän ortodoksisessa kirkossa liittyen tiettyyn ajattelutapaan tai käsitykseen - ortodoksiseen mielentilaan, ajatteluun (ajattelutapaan). Froneman saavuttamiseksi on tässä mielessä harjoiteltava oikeaa uskoa (ortodoksia) oikealla tavalla (ortopraksia). Froneman saavuttamista pidetään ensimmäisenä askeleena kohti theosista, jumaloitumista, ihmisen olomuodon ihannetta.

Nämä termit ovat osa ns. ortodoksisuuden "terapeuttista metodia" tai "terapeuttista traditiota". Ortodoksinen usko opettaa, että usko on todellista, jos se parantaa hengellisen sairauden ja tuo uskovalle "nähtäväksi luomattoman Valon". Fronema siis tarkoittaa

"täysin itsensä uhraavaa luottamusta ja uskoa uskonnollisiin ja eettisiin totuuksiin ... Jumalan ääneen ... horjumattomaan varmuuteen Uskon totuudesta ... vähenemättömään ja elinvoimaiseen läpi elämän jatkuvaan päivittäiseseen kokemukseen"(1 ja "kasvavaan tunteeseen ja ymmärrykseen Jumalasta ja ortodoksisen hurskauden käytänteistä - ortodoksisesta jumalanpalveluksesta ja käyttäytymisestä."

Fronema on määrätty traditiossa "kaikkia ja kaikkina aikoina harhaoppeja ja skimaa vastaan". "Isien ajattelutapaa" kutsutaan myös termillä fronema, siis aivan kuten "Kirkon mielentilaa".

Fronema on myös australialaisen Sidneyn Pyhän Andreaksen ortodoksisen teologisen oppilaitoksen virallisen vuosikirjan nimi. Se esittelee artikkeleja ja kirja-arvosteluja ortodoksisista ja ei-ortodoksisista aiheista jotka liittyvät teologiaan, kirkkohistoriaan ja ortodoksisuuteen.

Muita käsityksiä: Fronema John Henry Newmanin käyttämänä terminä

Alunperin evankelinen Oxfordin akateemikko ja Englannin kirkon pappi, myöhemmin roomalaiskatoliseksi kääntynyt ja kardinaaliksi asti kohonnut ja aivan äskettäin (2010) Rooman kirkon autuaaksi julistama John Henry Newman käyttää sanaa fronema vuonna 1859 julkaistussa artikkelissa "On Consulting the Faithful in Matters of Doctrine". Siinä hän sanoo, että uskovien konsensusta (yksimielisyyttä) on pidettävä "eräänlaisena vaistona tai fronemana, joka on syvällä Kristuksen mystisen ruumiin ohessa.(2

HAP

Lähteitä:

1) The Theologian in modern society (Phronema and behaviour)

2) On Church and Tradition. An Eastern Orthodox View. Archpriest George Florovsky (1893-1979)