Toiminnot

Ihmeidentekijä

Kohteesta Ortodoksi.net

Nikolaos Ihmeidentekijä
(Kuva © Pyykkönen)
Ihmeidentekijäksi nimitetään ortodoksisessa kirkossa sellaista pyhää henkilöä, jonka kautta on tapahtunut ihmetekoja joko elinaikana tai pyhän kuoleman jälkeen.

Kreikankielessä käytetään sanaa Thaumaturgos / Θαυματουργός, mikä tulee kreikan sanoista Θαυμα / thaûma, joka tarkoittaa "ihme" ja ἔργον / Ergon, joka tarkoittaa "työ". Slaavinkielissä traditiossa käytetään sanaa Чудотворец / Tsidotvorets.

Vanhassa kreikan kielessä termiä thaumaturge käytetään etenkin useiden kristillisten pyhien kohdalla heidän epiteettinään, lisänimenään. Tällaisia kuuluisia ihmeidentekijäpyhiä olivat muiden muassa pyhä Gregorios Thaumaturgos eli Gregorios Neokesarealainen, pyhä Menas Egyptiläinen, Lyykian Myran piispa pyhä Nikolaos Ihmeidentekijä, pyhä Serafim Sarovilainen, pyhä Isidor Rostovilainen ja pyhä Ambrosi Optinalainen sekä tietenkin Valamon luostarin omat pyhät Sergei ja Herman Valamolaiset. Pyhiä löytyy sekä idän ortodoksisen kirkon että lännen roomalaiskatolisen kirkon pyhistä ja joukkoon mahtuu etenkin lännessä mukaan myös muutama naispyhä. Myös muissa uskonnoissa kuten esimerkiksi islamissa käytetään samaa termiä ihmeidentekijä.

Ihmeidentekijöitä ei kuitenkaan luokitella erikseen mihinkään erilliseen pyhien ryhmään, sillä jokaista kanonisoitua pyhää koskee jollain tavalla ihmeet ja niiden tapahtuminen, mikä on myös yksi pyhän kanonisoinnin perusta.

HAP