Toiminnot

Ikoneista – Kolme puhetta ikonien syyttäjiä vastaan (kirja)

Kohteesta Ortodoksi.net

(Ohjattu sivulta Ikoneista – Kolme puhetta ikonien syyttäjiä vastaan)
Kirjan kansi
Johannes Damaskolainen: Ikoneista – Kolme puhetta ikonien syyttäjiä vastaan
Kreikankielinen alkuteos: Πρός τούς διαβάλλοντας τάς αγίας είκόνας
Suomentaja: Johannes Seppälä
ISBN 951-9071-80-6
Julkaisija ja kustantaja: Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto (OKJ)
Julkaisuajankohta: 1986
Sivumäärä: 142 sivua
Koko: 205 mm x 140 mm
Sidos: sidottu / kovakantinen

Yksi ikonimaalarien ja ikoneista muuten kiinnostuneiden perusteoksista on juuri tämä isä Johannes Seppälän suomeksi kääntämä pyhän Johannes Damaskolaisen kirja Ikoneista – Kolme puhetta ikonien syyttäjiä vastaan.

Suomentajan esipuhe

Kahdeksannen vuosisadan ehdottomasti suurin kirkollinen opettaja on Johannes Damaskolainen. Hän syntyi vuonna 680 Damaskoksessa kristillisistä vanhemmista. Noin 718 hän meni munkiksi pyhän Sabban luostariin Jerusalemiin, ja 730 hänet vihittiin papiksi. Hän lienee kuollut Sabban luostarissa 749-750, 70 vuoden iässä. Synaksaristi tosin väittää, että hän olisi elänyt 104-vuotiaaksi.

Vuosien 726-730 välillä hän kirjoitti kolme keskenään varsin samankaltaista puhetta pyhien ikonien puolesta. Niissä hän vedoten vanhempaan traditioon ja Raamattuun monin tavoin todistaa kuvien käytön puolesta ja selvittää sitä, mikä on oikeaa, sallittavaa kuvain kunnioittamista, mikä taas torjuttavaa epäjumalain kuvien palvomista.

Koska kuvainraastajat tuomitsivat Johannes Damaskolaisen ja hänen opetuksensa omassa synodissaan vuonna 754, on tavallaan luonnollistakin, että pyhä seitsemäs ekumeeninen synodi palautti hänet kunniaan ja perusti ilmeisesti omat päätöksensä ikoneista ja niiden kunnioittamisesta nimenomaan hänen puheisiinsa. Siten nämä puheet ovat tulleet ikään kuin virallisiksi Kirkon opin esityksiksi, joihin myöhemminkin on aina viitattu ja joita on käytetty kaiken ikoneita koskevan keskustelun pohjana.

Suomennos on tehty Mignen patrologian tekstin mukaan.

Johannes Seppälä

Sisällysluettelo

 • Esipuhe — Johannes Seppälä
 • Ensimmäinen puhe ikonien syyttäjiä vastaan
 • Vanhojen ja koeteltujen pyhien isien todistuksia ikoneista
  • Pyhän Dionysios Areiopagiitan kirjeestä Titokselle
  • Saman kirjoituksesta Jumalallisista nimistä, ensimmäisestä luvusta
  • Saman kirjoituksesta Kirkollisesta hierarkiasta, ensimmäisestä luvusta
  • Basileioksen puheesta autuaalle marttyyri Barlaamaille; puhe alkaa: Aikaisemmin pyhien kuolema
  • Saman kolmestäkymmenestä luvusta Amfilokiokselle, Pyhästä Hengestä, luvusta 18
  • Pyhän Basileioksen puheesta marttyyri Gordiokselle
  • saman pyhän puheesta marttyyri Gordiokselle
  • Saman puheen lopusta
  • Ja puheessaan neljällekymmenelle ylen kalliille marttyyrille hän sanoo
  • Basileioksen
  • Pyhän Gregorioksen, Nyssan piispan, täydennyskirjoituksesta eli kirjoituksesta ihmisen luomisesta, luku 4
  • Saman kirjoittajan saman kirjoituksen viidennestä luvusta
  • Saman puheesta Konstantinopolissa Pojan ja Hengen jumaluudesta, ja Aabrahamille
  • Pyhän Johannes Krysostomoksen tulkinnasta Hebrealaiskirjeeseen
  • Kypron Neopoliksen Leontikoksen puheesta juutalaisia vastaan, Kristuksen ristin ja pyhien ikoneitten ja toistemme kumartamisesta ja pyhien jäännöksistä
  • Ja vielä sama Leontios
  • Gavalan piispa Severianoksen puheesta Vapahtajan kirkon vihkiäisissä
  • Johannes Krysostomoksen elämänkertaan on kirjoitettu sananmukaisesti näin
  • Pyhän Isämme Sofronioksen, Jerusalemin arkkipiispan, Leimonarionista
 • Toinen puhe ikonien syyttäjiä vastaan
 • Vanhojen ja koeteltujen pyhien isien todistuksia ikoneista
  • Pyhän Dionysios Areiopagiitan kirjeestä Titokselle
  • Saman kirjoituksesta Jumalallisista nimistä
  • Saman kirjoituksesta Kirkollisesta hierarkiasta
  • Basileioksen puheesta autuaalle marttyyri Barlaamaille; puhe alkaa: Aikaisemmin pyhien kuolema
  • Saman kolmestäkymmenestä luvusta Amfilokiokselle, Pyhästä Hengestä, luvusta 18
  • Pyhän Basileioksen puheesta marttyyri Gordiokselle
  • Pyhän Basileioksen samasta puheesta marttyyri Gordiokselle
  • Saman puheen lopusta
  • Ja puheessaan neljällekymmenelle ylen kalliille marttyyrille hän sanoo
  • Basileioksen
  • Hän jatkaa vielä puhetta
  • Pyhän Gregorioksen, Nyssan piispan, täydennyskirjoituksesta eli kirjoituksesta ihmisen luomisesta, luku 4
  • Saman kirjoittajan saman kirjoituksen viidennestä luvusta
  • Saman puheesta Konstantinopolissa Pojan ja Hengen jumaluudesta, ja Aabrahamille
  • Pyhän Johannes Krysostomoksen tulkinnasta Hebrealaiskirjeeseen
  • Kypron Neopoliksen Leontikoksen puheesta juutalaisia vastaan, Kristuksen ristin ja pyhien ikoneitten ja toistemme kumartamisesta ja pyhien jäännöksistä
  • Ja vielä sama Leontios
  • Gavalan piispa Severianoksen puheesta Vapahtajan kirkon vihkiäisissä
  • Johannes Krysostomoksen elämänkertaan on kirjoitettu sananmukaisesti näin
  • Krysostomoksen puheesta siitä, että yksi on sekä Vanhan että Uuden testamentin lainsäätäjä, ja papin vaatteista
  • Saman tulkinnasta kylväjän vertauksesta
  • Saman Johannes Krysostomoksen puheesta Antiokian piispa ja marttyyri Meletionekselle, ja kokoontuneitten innosta; puhe alkaa näin: Mihin hyvänsä tässä pyhässä laumassa katseeni kohdistan. Vähän edempänä:
  • Saman puheesta Juudaksen kavalluksesta, pääsiäisestä, salaisuuksien antamisesta ja kaunan kantamattomuudesta
  • Milanon piispa Ambrosiuksen kirjeestä koko Italialle
  • Filosofi ja tunnustaja Maksimos omista teoistaan, tapaamisesta piispa Teodosioksen kanssa
  • Pyhin ja autuain Teopoliksen arkkipiispa ja patriarkka Anastasios sapatista, ja Bostran piispa Symenille
  • Pyhän Isämme Sofronioksen, Jerusalemin arkkipiispan, Leimonarionista
 • Kolmas puhe ikonien syyttäjiä vastaan
  • Mikä on kuva
  • Minkä tähden kuva on tehty
  • Kuinka monenlaisia kuvia on
  • Mitä voikaan kuvata ja mitä ei ja miten mikin kuvataan
  • Kuka ensimmäisenä teki kuvan
  • Mitä kumartaminen on
  • Montako kumarrettavaa löydämme Kirjoituksesta ja kuinka monella tavalla edeskannamme kumarrusta luoduille
 • Vanhojen ja koeteltujen pyhien isien todistuksia ikoneista
  • Pyhän Dionysioksen, Ateenan piispan, kirjeestsä apostoli ja evankelista Johannekselle
  • Saman kirjoituksesta Kirkollisesta hierarkasta
  • Basileioksen puheesta autuaalle marttyyri Barlaamaille; puhe alkaa: Aikaisemmin pyhien kuolema. Puheen loppuluolelta:
  • Saman puheesta neljällekymmenelle pyhälle marttyyrille
  • Saman kolmestäkymmenestä luvusta Amfilokiokselle, Pyhästä Hengestä, vastaus 18
  • Pyhän Gregorios Nyssalaisen puheesta Konstantinopolissa Pojan ja Hengen jumalauudesta, ja Aabrahamille, puhe 44, joka alkaa: Mitä kärsivätkään kukkaniittyjen puolesta ne, jotka niitä mielellään katselevat; vähän edempänä:
  • Pyhän Johannes Krysostomoksen tulkinnasta Hebrealaiskirjeeseen
  • Gavalan piispa Severianoksen puheesta Vapahtajan kirkon vihkiäisissä
  • Johannes Krysostomoksen elämäkerrasta
  • Kyroksen piispa Teodoritoksen Jumalaa rakastavien historiasta, pyhän Simeon Kioniteksen elämästä
  • Pyhän Basileioksen tulkinnasta Jesajaan
  • Samasta tulkinnasta
  • Pyhän Atanasioksen sadasta luvusta, jotka hän kirjoitti ruhtinas Antiokokselle kysymyksien ja vastausten muotoon. luku 38
  • Pyhä Krysostomos kolmanteen psalmiin, Daavidista ja absalomista
  • Pyhä Kyrillos Aleksandrialaisen puheesta kuningas Teodosiokselle
  • Saman Aarteista
  • Pyhä Gregorios Naziansilaisen toisesta puheesta Pojasta
  • Krysostomoksen kolmannesta puheesta kolossalaisille
  • Saman tulkinnasta Hebrealaiskirjeeseen, luku 17
  • Pamfiloksen Eusebioksen Evankeliumin todistusten viidennestä kirjasta sanoihin: Herra ilmestyi Abrahamille Mamren tammistossa
  • Antiokian Johanneksen, myös Malalakseksi kutsutun, aikakirjasta: Verenjuoksutautisesta naisesta ja siitä muistopylväästä, jonka hän pystytti Vapahtajalle Kristukselle
  • Pamfiloksen Eusebioksen Kirkkohistorian seitsemännestä kirjasta: Verenjuoksutautisesta panealaisnaisesta
  • Saman samasta historiasta, yhdeksännestä kirjasta: Kuningas Konstantinoksesta
  • Solrateksen Kirkkohistorian ensimmäisestä kirjasta, luku 18: samasta kuninkaasta
  • Stefanos Bostrenoksen Juutalaisia vastaan, luku 4
  • Saman
  • Pyhä Gregorios Naziansilaisen puheesta Julianus Luopiota vastaan
  • Krysostomoksen tulkinnasta vanhurskaaseen Jobiin
  • Pyhästä Konstantinoksen elämäkerran toisesta kirjasta
  • Saman kolmannesta kirjasta
  • Saman neljännen puheen luvusta 69
  • Saman luvusta 73
  • Kyproksen piispojen Teodoritoksen ja Polykronioksen tulkinnasta Hesekieliin
  • Saman
  • Pyhä Eustatioksen, myös Plakidakseksi kutsutun, marttyyrikertomuksesta
  • Kypron saaren Neopoliksen pyhä Leontikoksen viidennestä puheesta juutalaisia vastaan
  • Samasta viidennestä puheesta
  • Saman
  • Saman
  • Saman
  • Saman
  • Teodoretoksen Kirkkohistorian neljännestä niteestä
  • Pyhän Siinain vuoren pyhän Atanasioksen
  • Pyhän Simeon Ihmeidentekijän elämäkerrasta, Kypron arkkipiispa Arkadioksen esitys, sadaskolmaskymmenes ihme
  • Pyhän Johannes Krysostomoksen puheesta Tiedä, että vaellat ansojen keskellä
  • Saman
  • Saman
  • Teodoretoksen, Kyroksen piispan, Jumalaa rakastavien historiasta, Makedonios Asianiteksesta
  • Teodoroksen, Konstantinopolin lukijan, Kirkkohistoriasta, eräästä harhaoppisesta Palladioksesta
  • Pyhän Konstantinoksen elämäkerrsta, kolmannesta kirjasta, luku 4
  • Kirkkohistoriasta, Dioskoroksen aatekumppaneista
  • Samasta historiasta, harhaoppisesta, joka peri Konstantinopolin valtaistuimen Makedonioksen jälkeen
  • Samasta historiasta, Julianoksesta ja Timoteoksesta (lisänimeltään Ailouros)
  • Krysostomoksen puheesta Antiokian pyhälle Flavianokselle
  • Samasta puheesta patriarkka Flavianoksesta suurelle kuninkaalle Teodosiokselle
  • Ja vielä samasta puheesta pyhälle Flaviankokselle
  • Krysostomoksen puheesta siitä, että yksi on sekä Vanhan että Uuden testamentin lainsäätäjä, ja papin vaatteista
  • Pyhä Basileioksen ylistyspuheesta neljällejymmenelle marttyyrille
  • Pyhä Gregorios Naziansilaisen Eepoksista
  • Saman
  • Saman
  • Krysostomoksen kirjeestä Timoteokselle, kahdeksannesta luvusta
  • Pyhän kuudennen synodin puheesta
  • Vanhimman Klemensin, Aleksandrokselle, Stromateiksen (Tilkkujen) seitsemännestä kirjasta
  • Pyhän Teodoroksen, Pentapoliksen piispan
  • Aleksandrian pyhän Atanasiioksen kolmannesta kirjasta areiolaisia vastaan
  • Saman ruhtinas Antikokselle
  • Milanon piispa Ambrosios kuningas Gratianokselle, Jumalan Sanan lihallisesta taloudenhoidosta
  • Jerusalemin patriarkka Kyrilloksen kahdennestatoista opetuspuheesta
  • Pyhä Basileios pyhälle Flavianokselle samarialaisesta naisesta
  • Pyhän Gregorios Naziansilaisen kasteesta
  • Pyhän Johannes Krysostomoksen makkabealaisista
  • Saman ensimmäisestä puheesta jumalatonta Julianusta vastaan
  • Sama jalkojenpesemisestä
  • Gavalan Severianoksen neljännestä puheesta ristille
  • Diakoni Isidoroksen Aikakirjasta
  • Jerusalemin pappi Hieronymuksen
  • Ihmeellisen vuoren suuren Simeonin ikoneista
  • Antiokian arkkipiispa Anastasios Bostran piispa Simeonille, sapatista
  • Saman kolmannesta puheesta
  • Pyhän ja viidennen ekumeenisen synoodin kahdestoista anaateema
  • Konstantinopolin historiankirjoittaja Teodoroksen Kirkkohistoriasta, KOnstantinopolin arkkipiispa Gennadioksesta
  • Abba Maksimos ja piispa Teodosios ja ruhtinaat, jotka kuningas oli lähettänyt
  • Pyhä Sofrinos pyhien marttyyrien Kyroksen ja Johanneksen ihmeistä kihdistä kärsivälle hypodiakoni Teodorokselle
  • Pyhän Siinain vuoren pyhä Anastasioksen Uutena sunnuntaina ja apostoli Tuomaasta
  • Abba Danielin elämäkerrasta, kivenhakkaja Eulogioksesta
  • Maria Egyptiläisen elämäkerrasta
  • Pyhän Eupraksian elämäkerrasta
  • Pyhä kuudes synodi, joka kokoontui Justinianoksen aikana, pyhästä viidennestä synodista
  • Pataran piispan, pyhän Metodioksen toisesta puheesta ylösnousemuksesta

Katso myös