Toiminnot

Ikoninäyttelyn kuva 02

Kohteesta Ortodoksi.net

Kristuksen syntymä
(kuva © munkki Stefanos)
(kuvan saa suuremmaksi sivun alalaidan linkistä)

Itämaan tietäjät,
kallisarvoisen lahjojen tuojat

Niihin aikoihin idästă saapui Jerusalemiin persialaisia maageja eli tietäjiä loisteliaan saattojoukon kanssa kunnioittamaan vastasyntynyttä Kuningasta. He tulivat juutalais-raamatullisen tradition ulkopuolelta, sillä he olivat pakanallisen uskonnon pappeja ja auringon ja tähtien palvojia. He olivat vanhurskaita ja viisaita miehiä, jotka tarkkailivat taivaan merkkejä oppiakseen tuntemaan Jumalan johdatuksen ja kaitselmuksen. He tutkivat luonnon salaisuuksia päästäkseen perille totuudesta. Pyrkiessään kohti hyvää oman viisaustraditionsa pohjalta, he löysivăt taivaalle nousseen tähden, joka loisti matalalla niin kirkasta valoa, että sen saattoi nähdā päivälläkin. He tulkitsivat sen merkitsevän suuren kuninkaan syntymää. Tähti toteutti muinaisen ennustuksen, jonka oli lausunut mesopotamialainen näkijā Balaam, kun Moabin kuningas Balak oli pyytänyt tältä apua:
"Minä näen tämān, mutta se ei tapahdu vielā, minä katselen tätä, mutta se ei ole lähellä. Tähti nousee Jaakobin keskeltä, valtiaan sauva Israelista." (4. Moos. 24:17)
Tietäjät tunsivat tämän tai muita samanlaisia ennustuksia. He päättelivät, että nyt oli koittamassa se hetki, jolloin syntyy kaikki kansat alistava Kuningas, Israelin Messias, ja lähtivät matkaan.

Tietäjät saivat kunnian olla pakanakansojen ensihedelmiä. Tullessaan kumartamaan syntynyttä Kristusta he olivat samalla esikuva kansoista, jotka kääntyisivät Hänen puoleensa. Ikoneissa heidät kuvataan usein parrattomaksi nuorukaiseksi, tummahipiäiseksi keski-ikäiseksi ja harmaapartaiseksi vanhukseksi. Läntisen tradition mukaan vanhuksen nimi oli Melkior, tumman Baltasar ja nuorimmaisen Gaspar. Näin heissä kuvastuu se koko maailman kansojen kirjo, joka tulee Kristuksen kasvojen eteen. (Vrt. Jes. 60:6)


Suurenna kuva
Takaisin näyttelysivulle
Siirry seuraavaan näyttelykuvaan ja selitykseen