Toiminnot

Ikoninäyttelyn kuva 12

Kohteesta Ortodoksi.net

Vnhurskas Simeon
(kuva © munkki Stefanos)
(kuvan saa suuremmaksi sivun alalaidan linkistä)

Vanhurkas Simeon

Herran temppeliintuomisen juhlan jälkeisenä päivänä ortodoksinen kirkko muistelee pyhää, vanhurskasta Simeonia (joskus käytetään myös muotoja: Simeon Herranvastaanottaja, Simeon Senex tai Shimon, hepreaksi: שמעון / Sim 'on, kreikaksi: Συμεών) ja hänen kanssaan pyhää naisprofeetta Hannaa, jotka olivat vastassa, kun Jeesus tuotiin temppeliin, jotta täytettäisiin Mooseksen lain vaatimus lapsen temppeliin tuomisesta 40. päivänä.

Simeon Raamatussa

Raamatussa sanotaan (Luuk.2:25-40)

Simeon ja Hanna saavat nähdä Jeesuksen
Jerusalemissa eli hurskas ja jumalaapelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen yllään. Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran Voidellun. Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin, ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne tehdäkseen sen, mikä lain mukaan oli tehtävä, hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi:
Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut: valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille.
Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, lapsen äidille: "Tämä lapsi on pantu koetukseksi: monet israelilaiset kompastuvat ja monet nousevat. Hänet on pantu merkiksi, jota ei tunnusteta, ja sinun omankin sydämesi läpi on miekka käyvä. Näin tulevat julki monien sisimmät ajatukset."
Siellä oli myös naisprofeetta Hanna, Asserin heimoon kuuluvan Penuelin tytär. Hän oli jo hyvin vanha. Mentyään neitsyenä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta, mutta nyt hän oli ollut leskenä jo kahdeksankymmenenneljän vuoden ajan. Hän ei poistunut temppelistä minnekään, vaan palveli Jumalaa yötä päivää paastoten ja rukoillen. Juuri sillä hetkellä hän tuli paikalle, ja hän ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta.
Kun he olivat tehneet kaiken, mitä Herran laki vaati, he palasivat Galileaan kotikaupunkiinsa Nasaretiin. Lapsi kasvoi, vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo seurasi häntä.

Tuosta Raamatussa olevasta Simeonin lausumasta käytetään usein nimitystä Simeonin kiitosvirsi ja se on käytössä useissa liturgisissa teksteissä. Raamatun kohdan on katsottu myös ennustavan Kristuksen ristiinnaulitsemisen.

Kuka oli Simeon

Aivan tarkkaa tietoa siitä, kuka vanhurskas Simeon oikeastaan oli, ei ole. Hänen on sanottu olleen oikeamielinen ja hurskas mies, joka ei ollut pappi eikä farisealainen ja tuolla hetkellä, kun hän tapasi Jeesuksen, hänen sanottiin olleen 112 vuoden ikäinen.

Toinen kertomus sanoo Simeonin olleen kuuluisan juutalaisen oppineen Hillelin poika ja apostoli Paavalin oppi-isän Gamalielin isä. Tätä kertomusta ei kuitenkaan pidetä todennäköisenä.

Erään kertomuksen mukaan Simeon oli yksi niistä seitsemästäkymmenestä oppineesta juutalaisesta, jotka käänsivät Raamatun hepreasta kreikaksi. Tätä Raamattua nimitetään Septuagintaksi (LXX). Käännöstyön yhteydessä sattui tapahtuma, joka vaikutti tähän myöhempään tapahtumaan. Enkeli ilmestyi Simeonille, kun hän oli hämmentynyt Jesajan kirjan käännöksestä (Jes.7:14) ja lupasi, ettei hän kuole, ennen kuin on nähnyt Jeesuksen ja koskettanut neitseestä syntynyttä Messiasta. Tämäkään kertomus ei pitäne paikkaansa, sillä se ei täsmää Simeonin ikään. Kertomus edellyttäisi hänen olleen kohtaamishetkellä noin 300-vuotias.

Symbolinen edustaja

Vanhurskas Simeon on nähtävä myös eräänlaisena kuvaannollisena muinaisen Israelin ja vanhan liiton edustajana, joka väistyy Jumalan lähettämän pelastuksen ja evankeliumin valon tieltä.

Simeon sekä hänen kanssaan profeetta Hanna ovat myös hengellisen elämän esikuvia, joiden esimerkkiä meidän kaikkien pitäisi seurata ja nähdä Kristus omilla sisäisillä silmillämme ja koskettaa Häntä hengellisillä aisteillamme, jotta voisimme evankelista Luukkaan tavoin riemuiten ilmoittaa, että olemme nähneet:

valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille (Luuk.2:32)

Reliikit

Vanhurskaan Simeonin reliikit tuotiin Israelista Konstantinopoliin ja siellä ne sijoitettiin Hagia Sofian lähistöllä olleeseen apostoli Jaakobin, Herran veljen kirkkoon keisari Justinianoksen (527-565) aikana.

Muistopäivä

Ortodoksinen kirkko muistelee vanhurskasta Simeonia ja pyhää naisprofeetta Hannaa aina helmikuun 3. päivänä. Vanhurskasta Simeonia kunnioittavat myös pyhänä sekä roomalaiskatolinen kirkko että orientaaliortodoksit.


Suurenna kuva
Takaisin näyttelysivulle
Siirry takaisin ensimmäiseen näyttelykuvaan ja selitykseen