Toiminnot

Isä

Kohteesta Ortodoksi.net

Isä ja muut papiston kutsuma- ja puhuttelunimet

Nimitystä isä käytetään yleisesti etuliitteenä puhuteltaessa piispoja, pappeja ja diakoneja sekä luostarissa munkkeja. Heitä voidaan siis kutsua esimerkiksi isä Esipaimeneksi tai isä Johannekseksi tai vaikka isä igumeniksi.

Isä (kreik. patir; ven. otets) viittaa papin tai piispan suhteeseen kaitsettavaan laumaansa sekä hänen hengelliseen sukulaisuuteensa seurakuntalaistensa suhteen. Papin ja piispan tulee huolehtia uskovaisista seurakuntalaisistaan kuin isä perheestään, seurakuntalaisten ollessa ikään kuin heidän hengellisiä lapsiaan. Nimi on siis seurakuntalaisten, paimennettavien, papille tai piispalle antama eräänlainen kunnioituksesta annettu arvonimi, ei ammattinimike, kuten esimerkiksi kirkkoherra tai ansaittu ja myönnetty arvonimi kuten rovasti.

Varhaiskirkon aikana papiston jäseniä kutsuttiin nimellä: abba (kreik. abbas, ven. abba), joka on alkuaan armenialais-syyrialainen sana ja vastaa heprean ab-sanaa, joka tarkoittaa isää.

Alkuaan sanalla tarkoitettiin vain Jumalaa ja siitä on useita merkintöjä Raamatussa (Mar.14:36 tai Room.8:15 tai Gal.4:6). Sanaa käytetään vahvan luottamuksen, aidon rakkauden ja ystävyyden osoittamiseen sekä myös esimerkiksi apostoli Paavali puhuttelee tällä nimellä Taivaallista Isää.

Myöhemmin etenkin egyptiläisissä luostareissa johtajaa, igumenia, alettiin kutsua nimellä abba. Näiden luostarien omassa kieliperinteessä sanan abuna merkitys on 'isämme' ja sitä käytetään piispojen, pappien sekä munkkien puhuttelussa.

Tuosta abba-nimestä on sitten aikojen saatossa tullut myös kirkkomme piiriin tapa nimittää piispoja, pappeja ja munkkeja isiksi. Varsinaisesti nimi abba on jätetty merkitsemään ortodoksisessa kirkossa kilvoittelijoita ja ohjaajavanhuksia.

Pappien nimityksiä ja puhuttelunimiä eri kielissä

Patriarkkojen ja piispojen (arkkipiispat, metropoliitat, muut piispat) nimityksistä katso Ortodoksi.netissä oleva erillinen artikkeli (-> KP/KS).

Arkkimandriittaa voidaan kutsua nimellä isä arkkimandriitta tai käyttäen etunimeä mukana, siis pelkästään esimerkiksi isä Sergei. Englannin kielessä arkkimandriitasta käytetään nimitystä The Very Reverend Father ja puhuttelussa Dear Reverend tai pelkästään Dear Father, kreikan kielessä Apanosiotatos ja puhuttelussa Panasiotate, slaavin kielessä Otets Protopresviter puhuttelussa Dorogoe. Kreikassa voidaan käyttää joskus myös nimitystä Panosiologiotatos ja puhuttelussa Panasiologiotate.

Pappeja ja diakoneja puhutellaan suomen kielessä esimerkiksi isä Raunoksi, englannin kielessä käytetään muotoa Reverend Father puhuttelussa Dear Reverend tai vain lyhyesti Dear Father. Mikäli kyseessä on naimisissa oleva pappi (presbyteeri), kreikaksi häntä nimitetään nimellä Aidesimotatos puhuttelussa Aidesimotate, slaavissa vastaavasti Otets Protoierei ja puhuttelussa vain yksinkertaisesti Uvazhaemij. Seurakunnassa elävää selibaattipappia kutsutaan kreikassa nimellä Osiotatos tai Osiologiotatos ja puhuteltaessa nimellä Osiotate / Osiologiotate.

Naimisissa tai selibaatissa olevaa olevaa seurakunnassa toimivaa diakonia nimitetään kreikaksi nimellä Evlavestatos, puhuttelussa Evlavestate ja luostarissa olevaa munkkidiakonia nimellä Ierologiotatos, puhuttelussa Ierologiotate, slaaviksi Ierodiakon ja puhuttelussa Bogoslov.

Luostarin johtajaa, igumenia, kutsutaan suomen kielessä isä igumeniksi, englannin kielessä nimellä The Right Reverend Abbot ja puhuttelussa Dear Reverend Father tai yksinkertaisesti vain Dear Father. Kreikassa nimitys on Igoumenos, puhuttelussa Agie Igoumene, slaavissa vastaavat Igoumen ja Bogoslov.

Naisluostarin johtajaa, igumeniaa, kutsutaan suomessa esimerkiksi äiti Marinaksi. Englannin kielessä nimitys on The Reverend Mother Superior ja puhuttelussa Reverend Mother. Kreikassa muodot ovat Igoumeni ja Hagia Igoumeni.

Munkkia saatetaan kutsua Suomessa sekä nimityksellä veli tai myös isä, etenkin silloin kun hän on samalla pappi tai diakoni. Engalnnin kielessä nimitys on Brother ja puhuttelussa pelkästään Dear Brother. Kreikassa vastaavat ovat Adelphos ja puhuttelussa Adelphe. Joskus käytetään myös nimitystä Monach.

Naisluostarin asukasta, nunnaa, kutsutaan Suomessa vaihtelevasti joko äidiksi tai sisareksi, hieman oman kultuuritaustan mukaan. Englannin kielessä käytetään muotoa Sister, mutta myös muotoa Mother näkee joskus käytettävän, puhuttelussa Dear Sister / Dear Mother. Kreikassa nimitys on Adelphi, slaavissa Monaschka, joita molempia käytetään myös puhuttelussa.

Rippi-isälle eli omalle hengelliselle isälle on Kreikassa ja Venäjällä annettu omat nimityksensä. Kreikassa hänen nimityksensä on Geron, puhuttelussa Geronta ja slaavissa Vladika, puhuttelussa on sama muoto.

HAP

Katso myös