Toiminnot

Isä Dimitri Tarvasaho ortodoksisena kasvattajana (kirja)

Kohteesta Ortodoksi.net

Kirjan kansi
Tia Tajakka: Isä Dimitri Tarvasaho ortodoksisena kasvattajana
ISBN 951-96021-4-3
Julkaisija ja kustantaja: Ortodoksisen kulttuurin säätiö (OKS)
Julkaisuajankohta: 1998
Sivumäärä: 79 sivua
Koko: 250 mm x 177 mm
Sidos: liimasidottu / pehmytkantinen

Takakannen teksti:

Kajaanin seminaarin ortodoksisen uskonnon lehtori, rovasti Dimitri Tarvasaho syntyi 23.3.1916 Pietarissa ja kuoli 4.9.1969 vaikeaan sairauteen Helsingin sädehoitoklinikalla.

Tia Tajakan kirkkohistorian tutkielma ”Isä Dimitri Tarvasaho ortodoksisena kasvattajana” kartoittaa lehtori Tarvasahon elämänvaiheita ja esittelee hänen toimintaansa kasvattajana. Tutkielman tekijä osoittaa, että opiskelijat ja opettajatoverit arvostivat häntä.

Isä Dimitri Tarvasaho kuuluu niiden lahjakkaiden pappien joukkoon, joiden elämäntyö ja merkitys on jäänyt vähälle huomiolle. Siksi tämän teoksen julkaiseminen on kirkollisen kasvatusvastuun kannalta tärkeää ja siten kunnioittaa isä Dimitrin pitkää päivätyötä.

Sisällysluettelo

 • 1. JOHDANTO
  • 1. 1. Tutkimuksen lähtökohta ja tarkoitus
  • 1.2. Lähteistö ja aikaisemmat tutkimukset
  • 1.3. Ortodoksinen kasvatus tutkimuksen viitekehyksenä
 • 2. DIMITRI TARVASAHON SUUNTAUTUMINEN PAPIKSI
  • 2.1. Lapsuus- ja nuoruusvuodet
  • 2.2. Pappisseminaariaika
  • 2.3. Sotavuodet 1941-1944
  • 2.4.Lahden kirkkoherrana
 • 3. DIMITRI TARVASAHO ORTODOKSISENA KASVATTAJANA
  • 3.1. Seminaarihenki
  • 3.2. Päämäärät
  • 3.3. Metodit
  • 3.4. Ohjeet opettajakokelaille
  • 3.5. Kasvatusta tukeva vapaa-ajan toiminta
   • 3.5.1. Harrastukset
   • 3.5.2. Luennot
   • 3.5.3. Matkat
   • 3.5.4. Nuorisotoiminta
  • 3.6. Kasvattajan henkilökuva
 • 4. KIRKOLLISET TEHTAVAT JA LUOTTAMUSTOIMET
  • 4.1. Jumalanpalvelukset
  • 4.2. Kirkolliskokouksen jäsenenä
 • 5. DIMITRI TARVASAHON TUOTANTO
  • 5.1. Toiminta julkaisuneuvostossa
  • 5.2. Oppikirjat ja niiden arvostelu
  • 5.3. Lehtikirjoitukset
   • 5.3.1. Saarnat ja hengelliset opetuspuheet
   • 5.3.2. Kirkkohistoria
   • 5.3.3. Kulttuuri
   • 5.3.4. Kasvatus
  • 5.4. Radiotoiminta
 • 6. LOPPUPÄÄTELMÄT
 • LÄHTEET JA KIRJALLISUUS
  • A. PAINAMATTOMAT LÄHTEET
  • B. PAINETUT LÄHTEET
  • C. KIRJALLISUUS JA ARTIKKELIT
 • LYHENTEET
 • KUVAT