Toiminnot

Jeesus kutsuu Pietarin ja muita opetuslapsia (opetuspuhe)

Kohteesta Ortodoksi.net

Sunnuntai 24.9.2006 / 16. helluntainjälkeinen sunnuntai (Luuk. 5:1-11)

Jeesus kutsuu Pietarin ja muita opetuslapsia

1 Kun Jeesus eräänä päivänä seisoi Gennesaretinjärven rannalla ja väkijoukko tungeksi hänen ympärillään kuulemassa Jumalan sanaa, 2 hän näki rannassa kaksi venettä. Kalastajat olivat nousseet niistä ja huuhtoivat verkkojaan. 3 Jeesus astui toiseen veneistä ja pyysi Simonia, jonka vene se oli, soutamaan rannasta vähän ulommaksi. Sitten hän opetti kansaa veneessä istuen.
4 Lopetettuaan puheensa Jeesus sanoi Simonille: "Souda vene syvään veteen, laskekaa sinne verkkonne." 5 Tähän Simon vastasi: "Opettaja, me olemme jo tehneet työtä koko yön emmekä ole saaneet mitään. Mutta lasken vielä verkot, kun sinä niin käsket." 6 Näin he tekivät ja saivat saarretuksi niin suuren kalaparven, että heidän verkkonsa repeilivät. 7 He viittoivat toisessa veneessä olevia tovereitaan apuun. Nämä tulivat, ja he saivat molemmat veneet niin täyteen kalaa, että ne olivat upota. 8 Tämän nähdessään Simon Pietari lankesi Jeesuksen jalkoihin ja sanoi: "Mene pois minun luotani, Herra! Minä olen syntinen mies." 9 Hän ja koko hänen venekuntansa olivat pelon ja hämmennyksen vallassa kalansaaliin tähden, 10 samoin Jaakob ja Johannes, Sebedeuksen pojat, jotka olivat Simonin kalastuskumppaneita. Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Älä pelkää. Tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja." 11 He vetivät veneet maihin ja jättäen kaiken lähtivät seuraamaan Jeesusta.

Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen.

Tänään kuulimme Evankeliumin siitä kuinka Jeesus kutsui luokseen Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen. Nämä olivat kalastajia, jotka olivat uurastaneet koko yön saamatta yhtään saalista. Jeesus kehotti heitä kuitenkin soutamaan syvään veteen ja laskemaan verkot sinne. Pietari teki niin kuin Jeesus oli käskenyt, ja kalansaalis oli niin suuri, että verkot repeilivät ja veneet miltei upposivat.

Tajuttuaan tapahtuneen ihmeen Pietari pyysi Jeesusta poistumaan luotaan, sillä hän piti itseään syntisenä. Jeesus kuitenkin sanoi Pietarille: "Älä pelkää. Tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja". Tämän jälkeen kalastajat jättivät kaiken ja lähtivät seuraamaan Kristusta.

Tässä tapauksessa Jeesuksen ihmeteko riitti vakuuttamaan kalastajat Jumalan läsnä olevasta voimasta. Ja tämän vuoksi he myös lähtivät seuraamaan Kristusta.

Jeesus teki elämänsä aikana useita erilaisia ihmeitä: Hän paransi sairaita, karkotti riivaajia ja herätti jopa kuolleita. Jotkut Jeesuksen ihmeistä liittyivät luonnonjärjestykseen: Hän ravitsi suuren kansanjoukon, tyynnytti myrskyn ja muutti veden viiniksi. Tässä Evankeliumiluvussa Jeesus välitti kalastajille suuren saaliin.

Näillä kaikilla Kristuksen ihmeteoilla oli tarkoituksensa. Kristus ei halunnut näiden ihmeiden kautta tuoda kunniaa itselleen, vaan Jumalalle. Ihmeteot myös johdattivat ihmisiä uskomaan, että Jeesuksen teoissa vaikutti Jumalan pelastava voima.

Pietari, Jaakob ja Johannes uskoivat tämän tähden Jeesukseen ja olivat valmiit seuraamaan Häntä. Tosin ensin Pietari pyysi Jeesusta poistumaan luotaan, koska kohdatessaan Jumalan suuruuden, hän piti itseään suurena syntisenä. Pietari ei kuitenkaan tätä sanoessaan tiennyt, että Jeesus oli tullut maan päälle pelastamaan nimenomaan syntisiä.

Jeesus antoi Pietarille myös lupauksen: "Älä pelkää. Tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja". Jeesus jo tässä vaiheessa ilmaisi Pietarille tämän tulevan tehtävänsä: Julistaa ihmisille hyvää sanomaa ja kutsua heitä Jumalan luokse.

Evankeliumin kertomukseen sisältyy myös ennustus siitä, missä apostolit tulisivat toimimaan. Kehottaessaan Pietaria kalastamaan uudelleen Jeesus sanoi: "Souda vene syvään veteen, laskekaa sinne verkkonne." Tällä "syvällä vedellä" Kristus tarkoitti muuta maailmaa, jossa oli paljon ihmisiä. Pelastuksen sanoma ei koskenut pelkästään juutalaisia, vaan muitakin kansoja.

Pietarin suuri kalansaalis oli myös ennuskuvana tulevalle. Helluntaina, Pyhän Hengen laskeutumisen jälkeen Pietari piti puheen, jonka seurauksena 3000 ihmistä otti kasteen vastaan. Pietarista ja muista opetuslapsista totisesti tuli "ihmisten kalastajia". Tätä kaikkea kuvaa myös Helluntain tropari:

"Kiitetty olet Sinä, Kristus, meidän Jumalamme, joka teit viisaiksi kalamiehet, kun heidän päällensä Pyhän Hengen vuodatit ja heidän kauttansa sait verkkoon koko maailman. Kunnia olkoon Sinulle, ihmisiä rakastava Jumala."

Evankeliumin kertomus päättyi siihen, että kalastajat vetivät veneet maihin "ja jättäen kaiken lähtivät seuraamaan Jeesusta". He siis jättivät "kaiken"; oman työnsä ja suunnattoman kalansaaliin, ja siitä hetkestä alkoivat seuraamaan Kristusta. Kuinka moni olisi valmis jättämään kaiken seuratakseen Kristusta?

Meidän päivinämme tällä ei sovi ymmärtää sitä, että luopuisimme kalastajien tavoin jokapäiväisestä työstämme ja omaisuudestamme Kristuksen seuraamisen tähden. Kirkon opetuksen mukaan omaisuus ei itsessään ole pahasta. Tärkeätä on kuitenkin käyttää sitä oikein. Käytämmekö kaiken omaisuuden itseemme, vai huomioimmeko myös lähimmäisemme?

Päivän epistolassa apostoli Paavali puhuu juuri tästä Korintin seurakunnalle sanoen:

"Hän, joka antaa kylväjälle siemenen ja suo ravinnoksi leivän, antaa teillekin siemenen ja moninkertaistaa sen, ja hän sallii teidän hyvyytenne sadon karttua. Te saatte kaikkinaista rikkautta ja voitte osoittaa runsaasti anteliaisuutta. Näin meidän työmme synnyttää kiitollisuutta Jumalaa kohtaan."

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. Nyt aina ja iankaikkisesti. Amen.

isä Andrei Verikov