Toiminnot

Kassian Komelilainen

Kohteesta Ortodoksi.net

Pyhittäjä Kassian Komelilainen oli pyhittäjä Kornili Komelilaisen (muistopv 19.5.) oppilas ja hän ohjasi Komelin luostaria sen jälkeen, kun pyhittäjä Kornili joutui lähtemään Kostroma-joen lähistöllä olevaan Sursk-järven erakkolaan. Veljestön valitsemana ja pyhittäjä Kornilin siunauksella Kassian yritti olla kaikessa opettajansa kaltainen ja noudattaa kaikessa ankarasti luostarisääntöjä.

Pyhittäjä Kassian opetti munkeille viettämään aikansa Jumalan pelossa rukoillen, olemaan huolehtimatta sisäisestä levottomuudesta ja rankaisemaan itseään kaikesta maallisista ajatuksista sekä olemaan puhtaita ja hillittyjä ajatuksissaan ja katuvaisia sydämessään.

Kun pyhittäjä Kornili palasi takaisin luostariin, pyhittäjä Kassian tapasi hänet iloisena ja luovutti igumenin tehtävät pyhittäjä Kornilille jääden luostariin ja totellen pyhää vanhusta aivan kuten aikaisemminkin. Pyhittäjä Kassian kuoli vuonna 1537.

Muistopäivä

Pyhittäjä Kassian Komelilaista muistellaan ortodoksisessa kirkossa aina toukokuun 16. päivänä. Häntä muistellaan myös Karjalan valistajien yhteisenä muistopäivänä, joka sijoittuu aina vuosittain lokakuun viimeisen päivän ja marraskuun 6. päivän väliseen lauantaihin.

Hannu Pyykkönen