Toiminnot

Keefas Apostoli

Kohteesta Ortodoksi.net

Apostoli Keefas (myös Kefas) oli yksi 70 apostolista ja oli Ikoniumin tai Kolofonin piispa. Apostoli Paavali mainitsee hänet ensimmäisessä kirjeessään korinttilaisille:

"Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu, hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, ja hän ilmestyi Keefakselle ja sitten niille kahdelletoista.

(1.Kor.15:5)"

Oliko Keefas sama kuin Pietari?

Keefas on arameaa ja tarkoittaa Pietaria. Keefaksen ja Pietarin nimen yhteydestä todistaa Johanneksen evankeliumi:

"Andreas vei hänet Jeesuksen luo. Jeesus katsoi häneen ja sanoi: "Sinä olet Simon, Johanneksen poika. Nimesi on oleva Keefas" -- se merkitsee: Kallio.

(Joh.1:42)"

Myös Paavalin kirje galatialaisille viittaisi siihen, että Keefas oli Pietari:

"Kun Jaakob, Keefas ja Johannes, joita pidettiin seurakunnan pylväinä, käsittivät, minkä tehtävän Jumala oli minulle armossaan antanut, he ojensivat minulle ja Barnabakselle kätensä yhteistyön merkiksi: meidän oli määrä mennä vieraiden kansojen, heidän taas juutalaisten keskuuteen.

Kun Keefas sitten tuli Antiokiaan, nousin vastustamaan häntä julkisesti, koska hän oli menetellyt väärin. Aikaisemmin hän oli ottanut osaa yhteisiin aterioihin pakanuudesta kääntyneiden kanssa. Mutta kun sinne oli tullut Jaakobin luota muutamia miehiä, hän jäi pois ja eristäytyi kääntyneistä, koska pelkäsi niitä, jotka vaativat ympärileikkausta. Samalla tavoin alkoivat teeskennellä myös muut juutalaiset, ja jopa Barnabas seurasi heidän esimerkkiään. Mutta kun minä näin heidän poikkeavan evankeliumin totuuden tieltä, sanoin Keefakselle kaikkien kuullen: "Jos sinä juutalaisena voit luopua juutalaisten tavoista ja elää pakanoiden lailla, miksi pakotat pakanoita elämään niin kuin juutalaiset?"

(Gal.2:9-14)"

Toisaalta taas Uuden testamentin sanamuodot antavat aihetta toisenlaisiin päätelmiin. Yllä olevassa katkelmassa ensimmäisestä korittilaiskirjeestä Paavali kertoo, että Kristus "ilmestyi Keefakselle ja sitten niille kahdelletoista", mikä antaisi olettaa, ettei Keefas kuulunut 12 apostolin joukkoon. Apokryfisessä Epistula Apostolorumissa sama ajatus tulee seuraavasta luettelosta, jossa Pietari ja Keefas mainitaan eri henkilöinä:

"Me, Johannes, Tuomas, Pietari, Andreas, Jaakob, Filip, Bartholomeos, Matteus, Natanael, Juudas Zelotes ja Keefas...

(Epistula Apostolorum, jae 2)"

Voi tietenkin olla, että kyseessä on kaksi eri Pietaria eli Keefasta. Raamattu ei anna meille enempää vinkkejä siitä, kuka kukin tässä tapauksessa oli. Edes 12 apostolin määrä ei ole aivan täysin selvää, sillä esimerkiksi Johannesksen evakeliumi ei listaa apostoleita tai mainitse heidän määräänsä.

Apostoli Keefasta muistellaan 30.3. yhdessä apostolien Sosteneksen, Apolloksen, Caesarin ja Epafroditeksen kanssa ja 8.12. yhdessä apostolien Sosteneksen, Apolloksen, Tykikoksen, Onesimoksen, Caesarin ja Epafroditeksen kanssa. Kaikkia 70 apostolia muistellaan 4.1.

Petja Pyykkönen