Toiminnot

Sostenes Apostoli

Kohteesta Ortodoksi.net

Apostoli Sostenes (myös Sosthenes) oli Korintin synagogan esimies ja apostoli Paavalin ystävä sekä yksi 70 apostolista. Hän oli piispana joko Kesareassa tai Kolofonissa. Apostolien tekojen mukaan juutalaisten väkijoukko pieksi hänet roomalaisen kuvernööri Gallion oikeuspaikalla.

"Mutta sitten, Gallion ollessa Akhaian maakunnan käskynhaltijana, juutalaiset nousivat yksissä tuumin Paavalia vastaan. He veivät hänet käskynhaltijan tuomioistuimen eteen ja sanoivat: "Tämä mies houkuttelee ihmisiä palvelemaan Jumalaa lainvastaisella tavalla." Mutta ennen kuin Paavali ehti vastata, Gallio sanoi: "Juutalaiset! Jos olisi kyseessä rikos tai törkeä ilkityö, olisi oikein ja kohtuullista, että kärsivällisesti kuuntelisin teitä. Mutta kun te riitelette sanoista ja nimistä ja omasta laistanne, se on teidän asianne. Siinä minä en rupea tuomariksi." Hän ajoi heidät pois tuomioistuimen edestä eikä välittänyt vähääkään, kun kansanjoukko kävi käsiksi Sosteneeseen, synagogan esimieheen, ja pieksi hänet avoimesti oikeuspaikalla.

Ap.t.18:12-17"

On epäilty, että Sosteneksen nimi olisi myöhemmin ollut Crispus, joka myös mainitaan Apostolien teoissa ja 1. Korinttolaiskirjeessä (1:14).

"Kuitenkin synagogan esimies Crispus tuli uskoon, ja myös koko hänen perhekuntansa uskoi Herraan. Monet muutkin korinttilaiset, jotka kuuntelivat Paavalia, tulivat uskoon, ja heidät kastettiin.

Ap.t.18:8"

On epävarmaa, oliko apostoli Sostenes sama Sostenes, jonka Paavali mainitsee 1. Korinttolaiskirjeessä.

"Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoliksi kutsuttu, ja veli Sostenes tervehtivät Korintissa olevaa Jumalan seurakuntaa, Kristuksen Jeesuksen pyhittämiä, Jumalan kutsumia pyhiä sekä kaikkia, jotka eri seuduilla, missä asuvatkin, huutavat avukseen Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä samoin kuin me.

1.Kor.1:1-2"

Apostoli Sostenestä muistellaan 4.1. yhdessä 70 apostolin kanssa, 30.3. yhdessä apostolien Apolloksen, Keefaksen, Caesarin ja Epafroditeksen kanssa, sekä 8.12. yhdessä apostolien Apolloksen, Keefaksen, Tykikoksen, Onesimoksen, Caesarin ja Epafroditeksen kanssa.

Petja Pyykkönen