Toiminnot

Konstantinopolin yhteydessä (kirja)

Kohteesta Ortodoksi.net

Kirjan kansi
Petri Piiroinen: Konstantinopolin yhteydessä – Suomen ortodoksisen kirkon elämää vuodesta 1923 osana Kristuksen Suurta Kirkkoa ortodoksisessa lehdistössä
ISBN 978-952-5495-53-9
Julkaisija/kustantaja: Valamon luostari-> osta
Julkaisuajankohta: marraskuu 2018
Sivumäärä: 519
Koko: 255 x 185 mm
Sidos: sidottu / kovakantinen


Takakannen teksti:

Teologian tohtori Petri Piiroinen on laatinut teoksen, jossa tarkastellaan Suomen ortodoksista kirkollista elämää ennen maamme itsenäisyyttä, sen mukanaan aiheuttamia järjestelyjä ja lopulta hakeutumista Moskovan patriarkaatin alaisuudesta Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin yhteyteen.

Tätä kehitystä peilataan etupäässä Aamun Koitto -lehdessä vuodesta 1896 alkaen julkaistun aineiston kautta lähes omaan aikaamme saakka. Näin voimme vuosikymmenestä toiseen seurata sitä, mitä on tapahtunut, mitä entiset sukupolvet ovat kokeneet ja miten toimineet.

Teoksessa on suomalaisen lähetyskunnan käymien neuvottelujen kulku Konstantinopolissa 1923 samoin kuin tuolloin syntyneen Suomen ortodoksisen arkkipiispakunnan kaikkien kymmenen patriarkan lyhyet elämäkerrat ja heidän lähettämänsä kirjeet ja tervehdykset. Samalla seurataan sekä Konstantinopolin patriarkaatin että Suomen ortodoksisen kirkon elämää aina arkkipiispa Leon kauteen ja patriarkka Bartholomeoksen viimeisimpään vierailuun maassamme vuonna 2010.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta 1918 annetusta asetuksesta Ortodoksisesta kirkkokunnasta. Tuosta ajasta Suomen ortodoksit ovat kuuluneet 95 vuotta Konstantinopolin yhteyteen.

Nyt myös tämä osin tuntematon menneisyys on kaikkien luettavissa ja koettavissa.

Sisällysluettelo

 • SISÄLLYS - CONTENTS - ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
  • A Letter of Endorsement from His All-Holiness Bartholomew I, Patriarch ofConstantinople
  • Saatekirje H.P. Konstantinopolin Patriarkka Bartholomeokselta
  • Konstantinopoli ja Suomi - saatteeksi lukijalle
  • Suomen ortodoksinen hiippakunta
  • Suomen ortodoksinen arkkipiispakunta
  • Orthodox Docese of Finland
  • Orthodox Archbishopric of Finland
  • Constantinople and Finland - Foreword to a Reader
 • OSA I
 1. Suomen ortodoksisuus ennen itsenäisyyttä
 2. Suomen ortodoksit itsenäisessä Suomessa 1917-1923
 3. Lähetystö Konstantinopolin patriarkaatissa
 • OSA II
 1. Patriarkka Meletios IV
 2. Patriarkka Gregorios VII
 3. Patriarkka Konstantinos VI
 4. Patriarkka Basileios III
 5. Patriarkka Fotios II
 6. Patriarkka Benjamin I
 7. Patriarkka Maksimos V
 8. Patriarkka Athenagoras I
 9. Patriarkka Demetrios I
 10. Patriarkka Bartholomeos I
 • VIITTEET [NOTES]
  • OSA III
   • Luettelo Konstantinopolin ekumeenisista patriarkoista [A List of the Patriarchs of Constantinople]
 • HAKEMISTO [INDEX]
  • LÄHTEITÄ JA KIRJALLISUUTTA [SOURCES AND LITTERATURE]
  • LIITTEET – APPENDICES – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
   • kreikankielisiä liitteitä 7 kpl, englanninkielisiä 4 kpl ja suomenkielisiä 2 kpl