Toiminnot

Kristityn kilvoitus (kirja)

Kohteesta Ortodoksi.net

Kirjan kansi
Pyhä Paisios Athosvuorelainen: Kristityn kilvoitus - Hyveet ja paheet
Alkuteos / sarja: Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Λόγοι, osa V: Πάθη και αρετές
Suomennos: Sini Seine
ISBN 978-952-68382-0-5
Julkaisija ja kustantaja: Lintulan Pyhän Kolminaisuuden luostari -> tilaa
Julkaisuajankohta: kesä 2015
Sivumäärä: 319 sivua
Koko: 225 mm x 150 mm
Sidos: liimasidottu / pehmytkantinen

Takakannen teksti:

Surotin Evankelista Johannes Teologin luostarin nunnat Thessalonikissa ovat keränneet talteen suuren määrän pyhän Paisios Athosvuorelaisen eläviä, käytännön läheisiä opetuksia. Toisinaan he onnistuivat saamaan häneltä "hengellisiä almuja" eli hän kertoi heille omista ihmeellisistä hengellisistä kokemuksistaan.

Kirjaan "Kristityn kilvoitus: hyveet ja paheet" on koottu pyhän Paisioksen opetuksia hengellisen elämän perusasioista. Käsitellyiksi tulevat muun muassa itserakkauden, ylpeyden ja tuomitsemisen paheet. Hyveistä nousevat esille erityisesti nöyryys, rakkaus, jalomielisyys ja aulius. Pyhän Paisioksen lämmin ja huumorin höystämä opetus avaa hengellisen elämän ulottuvuudet uudessa raikkaassa valossa.

Sisällysluettelo

 • Julkaisijan alkusanat
 • Esipuhe
PAHEET
  • Kilvoittelu paheita vastaan
 • 1. OSA: ITSERAKKAUS - PAHEIDEN ÄITI
  • 1. luku
   • Itserakkaus ja sen seuraukset
  • 2. luku
   • Vapautuminen itserakkauden orjuudesta
 • 2. OSA: YLPEYS - PAHAN JUURI
  • 1. luku
   • Ylpeys, paheiden yleisesikunta
  • 2. luku
   • Ylpeys on monimuotoista
  • 3. luku
   • Ylpeyden seuraukset
  • 4. luku
   • Iskekäämme ylpeyttä vastaan
 • 3. OSA: TUOMITSEMINEN - SUURI VÄÄRYYS
  • 1. luku
   • "Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi"
 • 2. luku
   • Kilvoittelu tuomitsemista vastaan
 • 4. OSA: ITSERAKKAUDEN JA YLPEYDEN LAPSET
  • 1. luku
   • Kateuden myrkky
  • 2. luku
   • Viha - Jumalan rauhan vihollinen
  • 3. luku
   • Sielua vahingoittava murehtiminen
HYVEET
  • Hyveiden viljeleminen
 • 1. OSA: YKSI ON HYVE — NÖYRYYS
  • 1. luku
   • "Nöyrille Jumala antaa armon"
  • 2. luku
   • Työ nöyryyden hankkimiseksi
  • 3. luku
   • Nöyryys - hengellisen elämän suuri voima
 • 2. OSA: HENGELLINEN RAKKAUS
  • 1. luku
   • Jumalan määrätön rakkaus ja meidän rakkautemme Jumalaan
  • 2. luku
   • Rakkaus lähimmäistä kohtaan
  • 3. luku
   • Rakkaus koko luomakuntaa kohtaan
 • 3. OSA: JALOMIELISYYS JA AULIUS
  • 1. luku
   • Jalomielisyys - Jumalan suuruus ja ylevyys
  • 2. luku
   • Aulius - kiitollisuutta täynnä oleva rakkaus
 • 4. OSA: RAKKAUDEN JA NÖYRYYDEN LAPSET
  • 1. luku
   • Yksinkertaisuus ja puhtaus
  • 2. luku
   • Usko ja toivo
  • 3. luku
   • Pelastava kärsivällisyys
  • 4. luku
   • Hengellinen ilo
  • 5. luku
   • Harkintakyky - hyveiden kruunu
 • EPILOGI: HYVÄ HUOLESTUMINEN
  • Hyvä huolestuminen, hyvä levottomuus hyvän kilvoituksen puolesta
 • Lähteet