Toiminnot

Ksenia Pietarilainen

Kohteesta Ortodoksi.net

Autuas
Ksenia Pietarilainen
Foto: Pyykkönen
Kirja kertoo 3-vuotiaan tytön ihmeellisestä parantumisesta autuaan Ksenia Pietarilaisen rukousten avulla.
Lintulan luostarin julkaisu
Pyhä autuas
Ksenia Pietarilainen
muistopäivä 24.1.
Foto: Pyykkönen

Pyhä autuas Ksenia Pietarilainen, oikealta nimeltään Ksenia Grigorievna Petrova, syntyi 1700-luvun alkuvuosikymmeninä Venäjällä ja eli suurimman osan elämästään Pietarissa. Hänestä ei ole jäänyt paljoa kirjallista tietoa jälkipolville.

Nuori leski

Ksenia oli armeijan upseerin Andrei Feodorovits Petrovin vaimo, joka jäi leskeksi varsin nuorena, 26-vuotiaana, kun hänen puolisonsa kuoli äkillisesti kutsuilla. Ksenia suri miehensä poismenoa suuresti, erityisesti koska hän kuoli ilman, että sai osallistua pyhään ehtoolliseen.

Tästä tapahtumasta seurasi, että Ksenia menetti kiinnostuksensa maailman asioihin ja hänestä tuli Kristuksen tähden houkka.

Hulluus (houkkuus) Raamatussa

Tämän kilvoittelun ja vaikean elämänmuodon perusta on sanottu Raamatussa ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä.

(1 Kor.1:18-25):

"Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu: -- Minä hävitän viisaitten viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen.
Missä ovat viisaat ja oppineet, missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta kun maailma ei omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja näin pelastaa ne, jotka uskovat. Juutalaiset vaativat ihmetekoja, ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena, ja muiden mielestä se on hulluutta, mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Jumalan hulluus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous ihmisiä voimakkaampi."

(1 Kor.2:14):

"Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan Hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava Hengen avulla."

(1 Kor.3:18-19):

"Älköön vain kukaan pettäkö itseään. Jos joku teistä on olevinaan viisas tässä maailmassa, hänestä täytyy ensin tulla hullu, jotta hänestä tulisi viisas. 19 Tämän maailman viisaus on näet Jumalan silmissä hulluutta. Onhan kirjoitettu: -- Hän vangitsee viisaat heidän omaan viekkauteensa."

Ksenia Kristuksen tähden houkkana

Ksenia pukeutui miehensä vaatteisiin ja alkoi käyttää miehensä nimeä Andrei Feodorovits. Ihmisille hän kertoi, että hän itse oli kuollut, ei hänen miehensä. Tietyssä mielessä tämä oli täysin tottakin. Hän hylkäsi vanhan elämäntapansa ja -muotonsa ja hän koki hengellisen uudelleensyntymisen. Kun hän antoi pois talonsa ja jakoi omaisuutensa köyhille, hänen sukulaisensa valittivat siitä viranomaisille. Keskusteltuaan Ksenian kanssa, virkailijat olivat vakuuttuneita, että Ksenia toimi täysin tietoisena teostaan ja oikeuttivat hänen tekemään omaisuudelleen, mitä itse halusi. Pian kaikki omaisuus oli jaettu ja mitään ei jäänyt jäljelle. Ksenia vaelsi Pietarin köyhien asuinalueella ja hänellä ei ollut paikkaa, mihin päänsä kallistaa. Hän kieltäytyi kaikista sukulaisten tarjouksista ja avusta onnellisena ja vapaana kaikesta maallisesta mammonasta. Kun hänen upseerimiehensä punavihreä univormu kului rikki, Ksenia pukeutui tuon värisiin resuiseen hameeseen ja puseroon.

Innoitusta hakemassa

Jonkun ajan kuluttua Ksenia poistui Pietarista ja oli poissa kahdeksan vuotta. Luultavasti hän vieraili tuona aikana venäläisten pyhien askeettien luona etsimässä innoitusta hengelliselle elämälleen. Erilaisia varmistamattomia tarinoita on olemassa ja erään sellaisen mukaan arvellaan hänen mahdollisesti vierailleen myös pyhän Feodor Sanaksarilaisen (muistopäivä 2.10.) luona. Myös pyhä Feodor oli alkuaan itsekin ollut laivaston upseeri, amiraali, mutta hänenkin elämänsä muuttui dramaattisesti, kun nuori upseeri kuoli juomingeissa. On arveltu, että tämä mies olisi saattanut jopa olla Ksenian puoliso. Niin tai näin, Ksenia joka tapauksessa ehkä tunsi tämän pyhän Feodorin tai toisen saman nimisen pyhän Feodorin (muistopäivä 19.2.), joka asui samoilla seuduilla ja hyödynsi hänen ohjeitaan. Virallisessa elämäkerrassa ei tätä tarinaa kuitenkaan ole mainittu ja voi olla, että se on pelkkää arvailua.

Joka tapauksessa lopulta Ksenia palasi Pietariin köyhien asuinalueelle, missä häntä pilkattiin ja solvattiin hänen vahvan uskonsa vuoksi. Jos hän suostui ottamaan rahaa ihmisiltä, ne olivat vain pieniä summia ja niilläkin hän auttoi köyhiä. Yönsä hän vietti rukouksessa, vähällä unella, jossain kaupungin ulkopuolella.

Arvostus nousee

Vihdoin hänen hengelliset kykynsä ja lahjansa alkoivat tulla huomatuiksi. Hän profetoi tulevia tapahtumia koskettavasti pietarilaisille, jopa tsaarin perheellekin ennustaen esimerkiksi keisarinna Katariina II:n eli Katariina Suuren kuoleman. Vastoin tahtoaan hän tuli tunnetuksi kansan keskuudessa Jumalalle mieluisana henkilönä. Ihmiset pyysivät Kseniaa vierailemaan kodeissaan ja työpaikoillaan antamaan siunauksensa näille paikoille.

Pyhän kuolema

Pyhä Ksenia eli noin 45 vuotta puolisonsa kuoleman jälkeen ja lähti Luojansa luo 71-vuoden ikäisenä. Tarkkoja tietoja päivämäärästä tai olosuhteista, jossa pyhä Ksenia kuoli, ei ole tiedossa. Kuolinvuodeksi on arveltu vuotta 1803. Pyhä Ksenia on haudattu Smolenskin hautausmaalle Pietarissa. Hautakivessä lukee:

Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Tässä lepää Jumalan palvelija Ksenia Grigorievna,
joka oli hovilaulaja ja eversti Andrei Feodorovits Petrovin vaimo.
Hän jäi leskeksi 26-vuotiaana, vaelsi 45 vuotta ja eli 71-vuotiaaksi ja kutsui itseään Andrei Feodorovitsiksi.
Joka tunsi minut, muistakoon sieluani oman sielunsa pelastukseksi. Aamen.

Ihmeitä ja parantumisia

1820-luvulla ihmiset kokoontuivat hänen haudalleen rukoilemaan ja laulamaan kirkkolauluja sekä pyytämään häneltä esirukouksia Jumalalle. Moni pyhiinvaeltaja otti haudalta maata mukaansa pois lähtiessään ja siksi hautaa jouduttiin korjaamaan joka vuosi. Myöhemmin haudan päälle rakennettiin kappeli.

Monet haudalla rukoilleet kokivat myöhemmin parantumisia sairauksistaan ja vapautumisia huolistaan ja murheistaan. Pyhä Ksenia on tunnettu myös työtä, asuntoa ja aviopuolisoa etsivien esirukoilijana ja auttajana.

Muistopäivä

Pyhän Ksenia Pietarilaisen muistopäivää vietetään tammikuun 24. päivänä ja hänelle on omistettu oma akatistohymni.

HAP

Akatistos ja rukous

Kirjallisuutta

Katso myös

Tropari ja kontakki

I

Tropari, 8.säv.

Sinussa, oi autuas Ksenia, | täysin pelastui se, mikä oli Jumalan kuvaksi luotu, | sillä sinä otit ristin ja seurasit Kristusta | ja teoillasi opetit ylenkatsomaan lihaa, sillä se on katoavainen, | ja pitämään huolta sielusta, joka on katoamaton. || Sen tähden iloitsee sinun henkesi enkelten luona.

Kontakki, 7.säv.

Sinä, joka rakastit Kristuksen köyhyyttä | iloitset nyt kuolemattomuuden pidoissa, | viisautesi kätkien osoitit maailman järjettömyyden. | Nöyryyden ristin kautta olet vastaanottanut Jumalan voiman, | sen tähden olet saanut ihmeellisen auttamisen lahjan. | Autuas Ksenia, rukoile Kristusta Jumalaa || päästämään meidät kaikesta katumastamme pahasta.

II

Tropari, 7.säv.

Sinä rakastit Kristuksen köyhyyttä, | nyt nautit Kuolemattomuuden Pöydän antimia. | Sinä autuas paljastit maailman hulluuden | ja ristin nöyryydellä otit vastaan Jumalan väkevyyden. | Niin ansaitsit ihmeidentekemisen lahjan, | autuas Ksenia, rukoile Kristusta Jumalaamme, || että katumuksen kautta pääsisimme pahasta!

Kontakki, 3.säv.

Tänään pyhän Pietarin kaupunki riemuitsee, | sillä sinun rukoustesi voimaan luottaen | monet kärsivät rukoilijat saavat lohdutuksen. | Sinä autuaallinen Ksenia | olet kaupunkisi kunnia ja vahvistus!