Toiminnot

Kuvan teologia (kirja)

Kohteesta Ortodoksi.net

Kirjan kansi
Matti Kotiranta (toim.): Kuvan teologia
Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 1997
ISBN 952-9791-22-4
ISSN 0356-9349
Julkaisija/kustantaja: Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura
Julkaisuaika: 1997
Sivumäärä: 188 sivua
Koko: 210 x 150 mm
Sidos: Sidottu / pehmytkantinen

Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisu nr. 209

Kirjan on koonnut TT silloinen (1997) Ortodoksian ja Itä-Euroopan kirkkojen tutkimuksen laitoksen assistentti, nykyinen (2012) Itä-Suomen yliopiston Teologian osaston esimies, kirkkohistorian professori Matti Kotiranta marraskuussa 1996 STKS:n symposiumissa pidetyistä esitelmistä.

Kirjan yksi kirjoittaja on ortodoksinen huippuasiantuntija ikonitaiteen alalta, museonjohtaja, professori Aune Jääskinen, joka käsittelee artikkelissaan mm. Pyhän Kolminaisuuden kuvaamista ja siinä erityisen mielenkiintoista aihetta: ensimmäisen persoonan eli Isän (Jumalan) kuvaamista.

Takakannen teksti:

Minkälainen kuva sopii kirkkoon alttaritauluksi, lasimaalaukseksi tai tilateokseksi? Onko kirkkotaide erilaista kuin muu taide ja jos on, mikä sen tekee erilaiseksi? Vai onko kysymys vain mausta tai sopivuudesta, josta vain seurakunnan sisällä voidaan päättää?

Tässä kokoomateoksessa ei keskitytä vain käytännöllisluonteisesti pohtimaan, millä perusteella kirkkoon sijoitettava taide tulisi valita, vaan polttopisteessä on itse kuvan teologia. Kahdeksassatoista artikkelissa tarkastelun kohteena ovat niin klassiset kuvakäsitykset uusplatonismista keskiaikaan kuin myös modernimmat tavat lähestyä kuvaa elokuvan ja abstraktin taiteen keinoin.

Kirjoittajina on joukko nimekkäitä taiteilijoita, jotka hahmottavat suhdettaan kuvaan teostensa välityksellä. Näin kokoomateos tarjoaa sekä kestävää teoreettista perustietoa että tuoreita puheenvuoroja kuvan teologiasta käytävään suomalaiseen keskusteluun.

Sisällysluettelo

 • Eeva Martikainen: Voiko kuva inhimillisenä kulttuurin tuotteena kuvata ääretöntä? Symposiumin avauspuheenvuoro

Kuva uusplatonismissa ja Vanhassa testamentissa

 • Oiva Kuisma: Kuva ja symboli uusplatonisti Prokloksen filosofiassa
  • 1. Johdanto
  • 2. Plotinos
  • 3. Proklos
  • Lähteet
  • Kirjallisuus
 • Mikko Yrjönsuuri: Mielen peilit uusplatonismissa
  • Platonin Timaios
  • Plotinoksen Enneadit
  • Augustinuksen De trinitate
  • Lähteet
  • Kirjallisuus
 • Raija Sollamo: "Hän jonka istuinta kerubit kannattavat". Yksi Jumalasta käytetty kuva Vanhassa testamentissa
  • Lyhenteet
  • Kirjallisuus

Ikoni kuvana

 • Aune Jääskinen: Kuva on Sana — Pyhän Kolminaisuuden ikoni
  • Kolmen ykseys – vaativa kuvausprojeti
  • Näkymättömän kuvaaminen
  • Abrahamin vieraanvaraisuus – aihe Pyhän Kolminaisuuden kuvalle
  • Mestarin tulkinta: Andrei Rublevin Pyhä Kolminaisuus
  • Kaksi kuvatyyppiä: Vanhan ja Uuden testamentin Pyhä Kolminaisuus
  • Isyys / paternitas – ja muita kolminaisuusteeman ratkaisuja
  • Ikonimaalarin ongelma
  • Lähteet
  • Kirjallisuus
 • Matti Kotiranta: Andrei Rublevin Pyhän Kolminaisuuden ikonin taidekäsityksestä – kuva symbolina, joka pyrkii kuvaamaan kuvaamatonta
  • Tekstilaitokset
  • Patristiset- ja klassiset tekstit
  • Kirjallisuus

Keskiajan kuvan teologia

 • Päivi Jussila: Kielikuvien sarjoja ja klustereita Petrus Abaelarduksen (1079-1142) hymneissä
  • Petrus Abaelardus hymnirunoilijana
  • Jumalasta puhuminen
  • Kielikuva ja konteksti
  • Esimerkki 1 – Valo ja pimeys
  • Esimerkki 2 – Ravinto ja vaellus
  • Kuvakieli ja Raamattu
  • Painetut lähteet ja kirjallisuus
 • Reijo Työrinoja: Usko ja näkeminen — keskiajan visuaalinen tiedonmetafysiikka ja uskonnollinen usko
  • Kirjallisuus

Moderni kuvan käsite

 • Reijo E. Heinonen: Imaginaatio — kadotettu ulottuvuus
  • Miksi imaginaation merkitys unohtui?
  • Mielikuva-ajattelun ajankohtaistuminen
  • Imaginaation uudelleenarvioinnin lähtökohtia
  • Imaginaatio ja uskonnollinen lukutaito
  • Kirjallisuus
 • Arto Kuorikoski: Taiteen autonomia ja teologia — Horst Schwebelin käsitys abstraktin taiteen tulkinnasta kirkkotilassa
  • Painetut lähteet ja kirjallisuus
 • Pekka Vähäkangas: Näkökulma "seurakunnan uskontajuun"
  • Kirjallisuus
 • Tauno Sarantola: Kuvateologia — valintojen teologia
  • Korreferaatti Pekka Välikankaan esitelmään
 • Matti Paloheimo: Kaikki on vertausta. Uskonto elokuvassa
  • Taiteen ja uskonnon vertauskuvallisuus
  • Vertauskuvat elokuvassa
  • Andrei Tarkovski: Stalker
  • Monty Python: Brianin elämä (1979)
  • Uskonto elokuvassa

Taiteilija kuvan tulkkina

 • Hannu Konola: Teologia — kahle vai kulmakivi?
  • Lähteet
 • Maija Paavilainen: Kuva ja sana
  • Taide on lyhin tie ihmisestä ihmiseen
  • Transsendenssi
  • Mahdollisuus pyhän kohtaamiseen
  • Taiteilijan ammattitaito
  • Luterilainen kuvaohjelma
  • Kuva ja sana sanomalehdessä
 • Laila Pullinen Ramsay: Sakraaliaiheet veistoksen teemana
  • Sakraaliteoksia 1972-1997
  • Filosofinen taide
  • Vastuu sakraalitaiteesta
 • Maarit Salolainen: Sielunmaisema — henki, ajatus, kuva

Kuva sakraalitilassa

 • Päikki Priha: Kirkkotekstiilit — pyhä kaunistus vai välttämätön velvollisuus
  • Kirjallisuus
 • Pauli Löija: Jälleenrakennusajan alttaritaideteokset Suomessa
  • 1. Johdanto
  • 2. Alttaritaideteosten aiheet
  • 3. Teemana kärsimys
  • 4. Teemana siunaus
  • 5. Yhteenveto
  • Kirjallisuus
  • Liite: Alttariteokset 1945-1955

---

 • Kirjoittajat