Toiminnot

Kysymyksiä joulusta ja muustakin

Kohteesta Ortodoksi.net

Kristuksen syntymä
Joensuun ortodoksisen seminaarin kirkko, kattomaalaus
(kuva © Pyykkönen)
Kysymyksiä joulusta ja muustakin.

Vastaajana KP Nafpakoksen ja Agiou Vlasioun metropoliitta Hierotheos. Tämä teksti on käännetty englanninkielestä ja ne ovat ilmestyneet kreikaksi Limassolin metropoliittakunnan nuorten lehdessä nimeltään "Καθ' οδόν" (Kath' odón / Tienvarsi).
Athanasios
Ignatios

1. kysymys:

Kreikankielisellä sanalla Χριστούγεννα (Christoúgenna / joulu) tarkoitetaan Kristuksen syntymää. Haluaisimme Teidän kertovan meille, mikä tarkoitus Kristuksen syntymällä oli ja yleensä, miksi Jumalan Sana inkarnoitui (tuli lihaksi)? Olisiko voinut olla jokin toinen tapa ihmiskunnan pelastamiseksi?

Vastaus:

Kuten meidän raamatullis-patristisessa (kirkkoisien teksteihin perustuvassa) traditiossamme (perinteessämme) on kirjoitettu, Jumalan Sanan inkarnaation (lihaksi tulemisen) tarkoitus on ihmiskunnan jumaloituminen (theosis), mikä tarkoittaa, että Hänessä, Hänen luontonsa mukaan, Jumala tuli ihmiseksi, me voimme jumaloitua Hänen armossaan.
Yhdessä diskurssissaan (puheessaan) pyhä Athanasios Suuri analysoi, että Jumala lähetti profeetat Vanhan testamentin aikana puhumaan kansalleen, ja lopulta kysymys oli, miten ihminen tulee jumaloiduksi ja vapaaksi kuolemasta. Laki ei voinut pelastaa, mutta se valmisti ihmisiä ottamaan vastaan Kristuksen, minkä vuoksi se oli "opetusta Kristuksessa" (Gal.3:24).
Kristus lihaksi tulemisessaan yhdisti Hänen persoonansa jumalallisen ja inhimillisen luonnon, jotta se voisi olla "lääke" meidän jumaloitumiselle (theosis) ja Hän sai lisäksi puhtaan ja kuolevaisen sekä kärsimyksiin valmiin ruumiin, jotta Hän voi kärsiä ja voittaa kuoleman. Esimerkiksi, kun lääkkeellä havaitaan olevan vaikutusta, sitä annetaan henkilölle hänen terveytensä vuoksi. Tätä on Kristuksen inkarnaatiokin (lihaksi tuleminen), joka tarjoaa meille "kuolemattomuuden lääkkeen" pyhän Jumalankantajan, Ignatioksen mukaan.

2. kysymys:

Mitä historia paljastaa Kristuksen syntymästä (aika, paikka, olosuhteet, vaino, jne.)?
Maksimos

Vastaus:

Kaksi pääkohtaa on esillä Kristuksen syntymätapahtumassa.
Ensimmäinen on Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan, Hänen suuri filantropiansa (hyväntekeväisyytensä), niin että Hän on, kuten pyhä Maksimos Tunnustaja sanoo, sekä rakkaus (eros) että rakkauden kohde Rakkautena Hän tulee ihmistä kohti ja rakkauden kohteena Hän kutsuu luokseen niitä, jotka vastaanottavat hänen rakkautensa.
Toinen on langenneen ihmisen tragedia (murhenäytelmä), ihmisen, joka ei ymmärtänyt Jumalan hyväntahtoisuutta ja sai aikaan monia ongelmia Hänelle. Tämä on myös nykyajan todellisuutta. Ja tänään se on taistelua Jumalan filantropian ja langenneen, traagisen ihmisen uskostaan luopumisen (apostaasin) välillä. Se on kauhea asia ihmiselle, joka kieltäytyy ja vastustaa Kristuksen rakkautta, jota tarjotaan monin eri tavoin.

3. kysymys:

Miksi Kristus syntyi Neitseestä Mariasta ja miksi Hän tuli juutalaisrodusta eikä toisen naisen synnyttämänä?

Vastaus:

Kristus oli "kansojen odotus" (1.Moos.49:10), koska kaikki kansat odottivat lunastajaa, pelastajaa. Näemme tämän myös antiikin Kreikassa, kun Aiskhyloksen trilogiassa (Agamemnon; Hautauhrintuojat; Eumenidit) ja Sokrateen teksteissä, kuten myös itäisten kansojen keskuudessa.
Mutta profeetat valmistivat juutalaista kansaa paremminkin ottamaan vastaan Messiaan tulon. Neitsyt Mariasta tuli Hänen äitinsä, koska pyhän Gregorios Palamaksen mukaan, hän jo ennen Marian ilmestystä, saavutti jumaloitumisen (theosis) armon mukaisesti Kaikkein Pyhimmässä.
Kuitenkin lihaksi tullut Kristus kutsui kaikki kansat Kirkkoonsa. Hänestä tuli koko ihmiskunnan Vapahtaja ja Hänen työnsä on universaalia (maailmanlaajuista).