Toiminnot

Laskiaisesta pääsiäisen iloon (kirja)

Kohteesta Ortodoksi.net

Kirjan kansi
Martti Häkkänen & Marianne Kantonen & Veijo Koivula (toim.): Laskiaisesta pääsiäisen iloon.
Kristillinen juhlakulttuuri varkaiskavatuksessa ja koulussa
Julkaisija/kustantaja: Suomen Ekumeeninen neuvosto/Suomen Lähetysseura
Julkaisuajankohta: 27.1.2012
ISBN 978-951-624-409-2
ISSN 0784-350X
Sivumäärä: 179 sivua
Koko: 215 mm x 215 mm
Sidos: Sidottu / kovakantinen

Kustantajan esittelyteksti:

Martti Häkkänen, Marianne Kantonen ja Veijo Koivula ovat toimittaneet yhdessä kirjan Laskiaisesta pääsiäisen iloon, jossa käsitellään pääsiäisajan kristillisiä juhlaperinteitä ja symboliikkaa niin läntisen kuin itäisen kristillisyyden näkökulmasta. Kirja on Suomen Ekumeenisen Neuvoston julkaisu.

Pääsiäisen juhla-aika on kaikille kristityille rikasta ja hengellisesti rakentavaa aikaa. Palmusunnuntaina toivotetaan virpomalla siunausta koteihin. Paastonaika valmistaa ihmisiä kohtaamaan pääsiäisaamun sanoman: Kristus on ylösnoussut, kuolema on voitettu! Helatorstaina Kristus astui taivaaseen, ja helluntai on kirkon syntymäpäivä. Koko tämä juhlakausi sisältää rikkaan kristillisten symbolien ja tapakulttuurin kokonaisuuden.

Laskiaisesta pääsiäisen iloon rohkaisee viettämään kristillisiä juhlia niiden todellisesta sisällöstä käsin. Kirja avaa lukijalle niin läntistä kuin itäistä kristillistä perinnettä, jotka ovat kohdanneet vuosisatojen saatossa – ja kohtaavat yhä tänäänkin suomalaisessa juhlakulttuurissa.

”Kristillinen juhlaperinne omaksutaan kodeissa, seurakunnissa, päivähoidossa ja kouluissa. Se on osa yleissivistävää kasvatusta ja koulujen uskonnon opetusta. Sen voi nähdä, aistia, maistaa, kokea ja tuntea. Pääsiäisen juhlakausi on symbolisesti rikas, ja se antaa rikkautta sekä iloa jokaisen ihmisen elämään”, Martti Häkkänen toteaa kirjan esipuheessa.

Kirjan asiantuntija-artikkelit tarjoavat tietoa ja pohdittavaa erityisesti vanhemmille, kasvattajille, opettajille sekä kaikille pääsiäisajan kristillisestä tapakulttuurista kiinnostuneille. Artikkelien kirjoittajat Tiina Haapsalo-Hyvönen, Marja-Kaisa Heikkinen, Martti Häkkänen, Marianne Kantonen, Veijo Koivula, Heli Mäkinen ja Hanna Pulkkinen edustavat kristillisen kasvatuksen ja juhlaperinteen asiantuntemusta niin luterilaisen kuin ortodoksisen kirkon puolelta. Kirjassa on myös upea nelivärikuvitus.

Sisällysluettelo

 • LUKIJALLE
 • SISÄLLYS
 • PAASTONAJASTA HELLUNTAIHIN SUOMALAISESSA KULTTUURISSA
  • Virvon, varvon, tuoreeks, terveeks. Paaston aika ja virpominen - ortodoksisesta perinteestä koko kansan iloksi, Martti Häkkänen
  • Virvon, varvon - Jumala sinua siunatkoon. Virpomisen hengellinen sanoma, Martti Häkkänen
  • Virpomalorujen kertomaa, Marianne Kantonen
  • Helatorstai ja helluntai - juhla-ajan koskettava päätös, Martti Häkkänen
  • Tuhkakeskiviikosta helluntaihin - kristilliset symbolit, Veijo Koivula
  • Pääsiäisajan ruokaperinteestä, Marianne Kantonen
 • PÄÄSIÄISAIKA JA HELLUNTAI VARHAISKASVATUKSESSA
  • Vitsa sulle, palkka mulle - virpominen varhaiskasvatuksessa, Martti Häkkänen
  • Pääsiäisen perinne ja helluntaiaika päivähoidon varhaiskasvatuksessa, Tiina Haapsalo
  • Pääsiäisaika evankelis-luterilaisten seurakuntien varhaiskasvatuksessa, Heli Mäkinen & Hanna Pulkkinen
 • PÄÄSIÄISEN JUHLA-AIKA PERUSKOULUN USKONNONOPETUKSESSA
  • Virpominen ortodoksisen kulttuuriperinnön siirtämisenä, Marianne Kantonen
  • Pääsiäisajan perinteitä suomalaisessa koululaitoksessa 1950-nykypäivään, Marja-Kaisa Heikkinen
  • Pääsiäisen juhla-ajan ikonit opetuksessa, Marianne Kantonen
   • Kristuksen Tuonelaan laskeutuminen
   • Mirhantuojanaiset tyhjällä haudalla
   • Herran taivaaseenastuminen, helatorstai
   • Abrahamin vieraanvaraisuus
   • Pyhän Hengen vuodattaminen
 • PAASTONAJAN TERMINOLOGIAA, Veijo Koivula
 • LÄHTEET JA KIRJALLISUUS
 • KIRJOITTAJAT
 • LIITTEET