Toiminnot

Luokka

Bysanttilaiset sävelmät

Kohteesta Ortodoksi.net

Bysanttilaisia sävelmiä. Tehnyt Jaakko Olkinuora ja Maria Takala-Roszczenko.

Veisujen sävelmät kuuluvat ns. vanhoihin ortodoksisiin lauluperinteisiin. Ne kaikki juontavat juurensa bysanttilaiseen traditioon. Bysanttilaisten sävelmien lisäksi veisuja on sovitettu suomen kieleen mm. slaavilaisilla znamennyj-, demestvennyj- ja valamolaisella sävelmällä sekä georgialaisen sävelmistön mukaan. Ne ovat pääosin yksiäänisiä. Georgialainen laulutraditio taas rakentuu perinteisesti kolmiääniselle laululle. Liturgisissa teksteissä on käytetty pääosin Septuaginta-psalttarinkäännöstä.

Nuottimateriaali on vapaasti käytettävissä. Suomen bysanttilaisen musiikin seura ry. järjestää vuosittain "Yhteen ääneen" -laulutapahtumia, joissa lauletaan yksinomaan vanhoja sävelmistöjä käyttäen, osin myös alkukielillä. Yhdistyksen toiminnasta saa lisätietoa mm. Facebookin Yksiäänisen laulun ystävät -ryhmästä.

Alaluokat

Tässä luokassa on seuraava alaluokka.

Tiedostot, jotka ovat luokassa Bysanttilaiset sävelmät

Seuraavat 82 tiedostoa kuuluvat tähän luokkaan. Tiedostoja luokassa on yhteensä 82.