Toiminnot

Maailman uskonnot vuonna 2009

Kohteesta Ortodoksi.net

Maailman uskontotilastot on jälleen julkaistu. Tekijöinä ovat missiologit David B. Barrett, Todd M. Johnson ja Peter F. Crossing ja tilastot ilmestyvät nyt kahdennenkymmenennen viidennen kerran.

Koko maailman väestömääräksi oli tilastossa arvioitu noin 6,8 miljardia eli 6800 000 000 ihmistä, joista kristityiksi luetaan noin yksi kolmannes eli noin 2,27 miljardia eli 2270 000 000 ihmistä.

Maailman uskonnot 2009

uskonto tai uskomus lukumäärä prosenttia
kristittyjä 2271 727 000 33,7 %
muslimeja 1449 614 000 21,5 %
hinduja 913 455 000 13,5 %
uskonnottomia 773 947 000 11,5 %
kiinalaisperäisten uskomusten kannattajia 388 609 000 5,8 %
buddhalaisia 387 872 000 5,8 %
kansanuskontojen kannattajia 266 281 000 3,9 %
ateisteja 148 346 000 2,2 %
uusien uskontojen kannattajia 106 183 000 1,6 %
sikhejä 23 988 000 0,4 %
juutalaisia 15 088 000 0,2 %
muita yhteensä 83 600 000 1,2 %
YHTEENSÄ 6828 157 000 100 %

Kristityt 2009

Koko maailman väestöstä enemmistö eli 16,6 % ja lähes puolet koko maailman kristityistä on roomalaiskatolisia. Yhtenäisistä ryhmistä ortodoksit ovat toisella sijalla hieman yli 250 miljoonan jäsenmäärällä. Sekä ns. ei-historialliset kirkot kuin myös protestanttiset kirkot muodostuvat useista, erilaisiin pienempiin ryhmittymiin pirstoutuneista kirkoista.

kirkko jäsenmäärä prosenttia
roomalaiskatoliset 1134 584 000 48,9 %
ns. riippumattomiin kirkkoihin kuuluvia (* 419 958 000 18,1 %
protestantteja (* 391 217 000 16,9 %
ortodokseja 254 170 000 11,0 %
anglikaaneja 84 723 000 3,7 %
Marginaalisia kristyttyjä ryhmiä 34 958 000 1,5 %
YHTEENSÄ 2319 610 000 100 %

*) muodostuu useista osittain opillisesti erilaisista pirstoutuneista ryhmistä

Jäsenmäärän kasvu on ollut voimakkainta ns. riippumattomissa kirkoissa, ei-historiallisiin kirkkoihin kuuluvissa ryhmittymissä. Erilaisiin ja lukuisiin erilaisiin helluntailaisiin, karismaattisiin ja uuskarismaattisiin yhteisöihin arvioidaan kuuluvan yli 600 miljoonaa ihmistä ja tämän ryhmittymän jäsenmäärän kasvu on voimakasta. Näihin ryhmiin kuuluvia on tilastoissa mukana useissa ryhmissä kuten protestanteissa ja ns. riippumattomissa kirkoissa.

Jäsenmäärän kasvun suhteen tilastot kertovat tylyä kieltään ortodoksisen kirkon suuntaan, sillä sen kasvu on ollut kaikista hitainta.

Kristityt maanosittain

Maanosittain kristityt jakaantuvat niin, että niukka enemmistö kristityistä asuu vielä Euroopassa (26 %), seuraavaksi eniten Etelä-Amerikassa eli Latinalaisessa Amerikassa (25 %), Afrikassa (21 %), Aasiassa (17 %), Pohjois-Amerikassa (10 %) ja vähiten Oseaniassa ( n. 1 %).

Kuitenkin kristittyjen määrä on kääntynyt laskuun Euroopassa, kun se sitä vastoin kasvaa Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Ihmetystä herättää Pohjois-Amerikan pieni prosenttimäärä (10 %) koko kristittyjen määrästä.

HAP

(Lähde: International Bulletin of Missionary Research Vol. 33, No. 1 Jan. 200931, 38. sekä www.evl.fi / uutiset)

Katso myös