Toiminnot

Malline

Ortodoksisen kirkon pappeus vaaka

Kohteesta Ortodoksi.net

Ortodoksisen kirkon pappeuden asteet
Lukija | Ipodiakoni (alidiakoni) | Diakonissa | Diakoni | Pappi | Piispa
Ortodoksisen kirkon diakonien virka- ja arvonimikkeitä
Munkkidiakoni (luostareissa) | Ylidiakoni | Arkkidiakoni (luostareissa)
Ortodoksisen kirkon pappien virka- ja arvonimikkeitä
Pastori | Pappismunkki (luostareissa) | Kirkkoherra | Rovasti | Arkkimandriitta (luostareissa) | Igumeni (luostareissa)
Ortodoksisen kirkon piispojen virka- ja arvonimikkeitä
Apulaispiispa | Metropoliitta | Arkkipiispa | Eksarkki | Patriarkka